Uniwersytet Warszawski Wydział Pedagogiczny UW
Strona Główna  |  Rekrutacja  |  Poczta  |  Poczta UW  |  Szukaj  |  Linki  |  English Version  |  USOS  |  APD

Aktualne informacje

[Login]

19 września 2017: 

przypominamy teriny skłądania dokumentów w II turze rekrutacji:

20,21 września - studia niestacjonarne I i II stopnia

22,25 września - studia stacjonarne II stopnia

9 września 2017: Edukacja Artystyczna i Medialna

Zakład Edukacji Estetycznej i Studiów nad Kulturą zaprasza na studia magisterskie na specjalności Edukacja Artystyczna i Medialna.

Szukaj nas na Facebooku www.facebook.com/Edu.art.i.med/

Ochrona przed spamem  |  Redaktor merytoryczny  |  Webmaster  |  Login