Uniwersytet Warszawski Wydział Pedagogiczny UW
Strona Główna  |  Rekrutacja  |  Poczta  |  Poczta UW  |  Szukaj  |  Linki  |  English Version  |  USOS  |  APD

CZERWIEC-LIPIEC

  Studia niestacjonarne I stopnia

L.P.

ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

TERMINY

 

1.

Rozpoczęcie rejestracji w IRK

5 czerwca 2017 r.

2.

Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłat rekrutacyjnych

7 lipca 2017 r.

3.

Pobranie przez system IRK ostatnich wpłat kandydatów

13 lipca 2017 r.

4.

Pobranie przez komisję rekrutacyjną z systemu IRK list kandydatów i wgranie komunikatu

13 lipca 2017 r.

 

5.

Przyjmowanie dokumentów od kandydatów na studia niestacjonarne I stopnia

20,21,24 lipca 2017 r.

6.

Zatwierdzenie przez UKR wyników rekrutacji na studia

25-26 lipca 2017 r.

7.

Ogłoszenie wyników

26 lipca 2017 r. ok godz. 14.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Studia niestacjonarne II stopnia

   

L.P.

ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

TERMINY

 

1.

Rozpoczęcie rejestracji w IRK

5 czerwca 2017 r.

2.

Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłat rekrutacyjnych

17 lipca 2017 r.

3.

Pobranie przez system IRK ostatnich wpłat kandydatów

19 lipca 2017 r.

4.

Pobranie przez komisję rekrutacyjną z systemu IRK list kandydatów i wgranie komunikatu

19 lipca 2017 r.

 

5.

Przyjmowanie dokumentów od kandydatów na studia niestacjonarne II stopnia

24-25 lipca 2017 r.

6.

Zatwierdzenie przez UKR wyników rekrutacji na studia

25-26 lipca 2017 r.

7.

Ogłoszenie wyników

26 lipca 2017 r. ok godz. 14.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Kolejne tury rejestracji będą uruchamiane w przypadku niewypełnienia limitów miejsc.

WRZESIEŃ

Rekrutacja wrzesniowa odbywa się w przypadku niewykorzystania limitu miejsc.

  Studia niestacjonarne I stopnia

   

L.P.

ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

TERMINY

 

1.

Rozpoczęcie rejestracji w IRK

1 sierpnia 2017 r.

2.

Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłat rekrutacyjnych

17 września 2017 r.

3.

Pobranie przez system IRK ostatnich wpłat kandydatów

19 września 2017 r.

4.

Pobranie przez komisję rekrutacyjną z systemu IRK list kandydatów i wgranie komunikatu

19 września 2017 r.

 

5.

Przyjmowanie dokumentów od kandydatów na studia niestacjonarne I i II stopnia

20-21 września 2017 r.

6.

Zatwierdzenie przez UKR wyników rekrutacji na studia

22 września 2017 r.

7.

Ogłoszenie wyników

22 września 2017 r. ok godz. 14.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Studia niestacjonarne II stopnia

   

L.P.

ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

TERMINY

 

1.

Rozpoczęcie rejestracji w IRK

1 sierpnia 2017 r.

2.

Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłat rekrutacyjnych

17 września 2017 r.

3.

Pobranie przez system IRK ostatnich wpłat kandydatów

19 września 2017 r.

4.

Pobranie przez komisję rekrutacyjną z systemu IRK list kandydatów i wgranie komunikatu

19 września 2017 r.

 

5.

Przyjmowanie dokumentów od kandydatów na studia niestacjonarne I i II stopnia

20-21 września 2017 r.

6.

Zatwierdzenie przez UKR wyników rekrutacji na studia

22 września 2017 r.

7.

Ogłoszenie wyników

22 września 2017 r. ok godz. 14.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ochrona przed spamem  |  Redaktor merytoryczny  |  Webmaster  |  Login