Uniwersytet Warszawski Wydział Pedagogiczny UW
Strona Główna  |  Rekrutacja 2018/2019  |  Poczta  |  Poczta UW  |  Szukaj  |  Linki  |  English Version  |  USOS  |  APD

Aktualności

[Login]

13 maja 2013: 

 W ramach obchodów jubileuszu będzie można wysłuchać wykładów przedstawicieli wiodących polskich i zagranicznych instytucji naukowych, a także wziąć udział w konferencjach, sesjach, spotkaniach artystycznych i kulturalnych.

Serdecznie zapraszamy!

 

 
Harmonogram obchodów 60-lecia
Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego
 

 
Nazwa wydarzenia
 
Organizator (odpowiedzialny)
Termin

Sesja: Interdyscyplinarny charakter koncepcji teorii wychowania estetycznego
Zakład Teorii Wychowania Estetycznego
11 lutego 2013

 
Spotkania Akademickie Quaero - Prof. dr hab. Andrzej Wierciński, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg oraz International Institute for Hermeneutics. Hermeneutyka edukacji: Doświadczenie rozumienia jako sposób bytowania człowieka w świecie
Zakład Pedagogiki Ogólnej i Filozofii Edukacji
19 lutego 2013

 
Sesja: Rodowody i zakorzenienia (polska pedagogika kultury, polska myśl o sztuce i jej roli społeczno-edukacyjnej, tradycje społecznej i edukacyjnej obecności sztuki
Zakład Teorii Wychowania Estetycznego
22 lutego 2013

 
Międzynarodowe seminarium: Metoda projektów badawczych w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej– rola i zadania nauczyciela
Katedra Edukacji Szkolnej i Kształcenia Nauczycieli
28 lutego 2013

 
Sesja: Obszary zobowiązań (możliwości edukacyjne sztuki - „oferta” i „zapotrzebowania edukacyjne”, wzmacnianie podmiotowości człowieka i budowanie wspólnot empatycznych, „esprit ouvert” – umysł otwarty, przykłady działań praktycznych)
Zakład Teorii Wychowania Estetycznego
22 marca 2013

 
Spotkania Akademickie Quaero z Prof. Górczyńską –Sady:  O tym, że człowieka nie daje się wychować – prawda, czy prowokacja filozofów?
Zakład Pedagogiki Ogólnej i Filozofii Edukacji
10 kwietnia 2013

Wykład: pt. "Rip Van Winkle wobec idei współczesnego uniwersytetu" - dr hab. Piotr Nowak
 
Zakład Filozoficznych Podstaw Pedagogiki i Doktoranckie Koło Naukowe Kształcenia Filozoficznego
16 kwietnia 2013

 
Sesja: Konteksty współczesne i perspektywy pedagogiki kultury
Zakład Teorii Wychowania Estetycznego
19 kwietnia 2013

 
Seminarium: Dokąd zmierzamy w wychowaniu przedszkolnym – w poszukiwaniu wartości w edukacji małego dziecka w XXI wieku
Katedra Edukacji Szkolnej i Kształcenia Nauczycieli
6 maja 2013

Seminarium: Pedagogika jest inna– spotkanie z Prof. Lechem Witkowskim, autorem książki „Przełom dwoistości w pedagogice polskiej. Historia, teoria i krytyka” (Impuls, Kraków 2012)
Zakład Pedagogiki Ogólnej i Filozofii Edukacji (organizacja razem z PTP, Oddz. Warszawski)
14 maja 2013

 
Spotkania Akademickie Quaero - Dr Łukasz Lewandowski, Akademia Teatralna w Warszawie Teatr – człowiek – doświadczenie (przemiany)
Zakład Pedagogiki Ogólnej i Filozofii Edukacji
15 maja 2013

 
Seminarium EUSARF (European Scientific Association for Residential and Family Care) Intervention for vulnerable children and their families. Findings from research.
Zakład Problemów Społecznych Dziecka i Rodziny
23 maja 2013

Życie makiem pisane… Mozaika wspomnień o Profesor Annie Przecławskiej
Zakład Animacji Kultury
23 maja 2013

 
Konferencja: Edukacja Przygodą. Outdoor i adventure education w Polsce
Zakład Animacji Kultury
24-25 maja 2013

Seminarium: Adaptacja dzieci do szkoły – perspektywa nauczycieli i rodziców
Katedra Edukacji Szkolnej i Kształcenia Nauczycieli
28 maja 2013

Flash mob i spotkanie artystyczne studentów i pracowników Wydziału
Administracja Wydziału
14 czerwca 2013
godz. 14:00

 
Konferencja: Pod górkę do szkoły czyli co mówią o polskiej edukacji początkowej badania PIRLS i TIMSS
Zakład Ewaluacji Instytucji Edukacyjnych
13 czerwca 2013

 
Konferencja: Debata nad przyszłością Edukacji Zdrowotnej
Katedra Biomedycznych Podstaw Rozwoju i Seksuologii
23 października 2013

 
Konferencja : Enfant dans deux familles:placement familial dans une perspective internationale - 
Dziecko w dwóch rodzinach - piecza zastępcza w perspektywie międzynarodowej
Zakład Problemów Społecznych Dziecka i Rodziny
28-29 października 2013

 
Konferencja komparatystów pedagogiki Bildungspolitik und Bildungsfoschung in den EU-Laender. Herausforderungen und Hoffnungen
Katedra Dydaktyki
29 września – 3 października 2013

 
Wystawa i Sesja naukowa: Komisja Edukacji Narodowej
Zakład Historii Oświaty i Wychowania
Październik 2013

 
Seminarium: Kondycja polskiej szkoły a wyzwania współczesności
Katedra Edukacji Szkolnej i Kształcenia Nauczycieli
Październik 2013


 
Międzynarodowa konferencja: Ethics and Education
Zakład Pedagogiki Ogólnej i Filozofii Edukacji (organizacja konferencji wspólnie z Zakładem Etyki, Instytutu Filozofii UW)
8-9 listopada 2013

 
Konferencja: Edukacja Seksualna
Katedra Biomedycznych Podstaw Rozwoju i Seksuologii
15-16 listopada 2013
 
Wydanie monografii zawierającej wykłady inauguracyjne i laudacje w latach 2003-2013
Katedra Pedagogiki Społecznej i Pedagogiki Specjalnej
Listopad 2013

 
SESJA JUBILEUSZOWA
 
Władze Wydziału Pedagogicznego i Komitet Obchodów 60lecia Wydziału
 
18 listopada 2013

Seminarium rozwoju karier zawodowych absolwentów specjalności andragogicznej
Katedra Edukacji Ustawicznej i Andragogiki
Listopad/
grudzień 2013

Seminarium Dobre praktyki – analiza doświadczeń wyjazdów studyjnych do Szwecji i Portugalii
Katedra Edukacji Początkowej
Listopad 2013

 
Seminarium panelowe: Zadania pedagoga wobec zmian w Pedagogice Specjalnej
Katedra Pedagogiki Społecznej i Pedagogiki Specjalnej
Listopad 2013

Międzynarodowe seminaria Wydziału Pedagogicznego z udziałem zagranicznych gości Więcej informacji na stronie http://www.pedagog.uw.edu.pl/SEM/seminaria.php
Wydział Pedagogiczny UW
Cykliczne spotkania w 2013 roku

 
Międzynarodowa konferencja: University today. Challenges for tertiary education
Władze Wydziału / Wydział Pedagogiczny UW
6-8 grudnia 2013

 

 

[ więcej aktualności ]

Pliki cookies w naszym serwisie  |  Ochrona przed spamem  |  Redaktor merytoryczny  |  Webmaster  |  Login