Uniwersytet Warszawski Wydział Pedagogiczny UW
Strona Główna  |  Rekrutacja 2017/2018  |  Poczta  |  Poczta UW  |  Szukaj  |  Linki  |  English Version  |  USOS  |  APD

Informacje dla pracowników

[Login]

26 października 2017: Oświadczenia w sprawie trybu ustalenia wynagrodzenia objętego 50% stawką kosztów uzyskania przychodów

Szanowni Państwo przypominamy o konieczności złożenia "Oświadczenia w sprawie trybu ustalenia wynagrodzenia objętego 50% stawką kosztów uzyskania przychodów" dotyczącego 2018 roku. Brak oświadczenia spowoduje naliczanie podatku bez uwzględniania podwyższonych kosztów uzyskania.

Oświadczenia należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 14 listopada 2017 roku w pokoju 113.

 Druk oświadczenia.

20 maja 2008: 

Komunikat w sprawie zajęć ogólnouniwersyteckich

6 marca 2008: 

 Uwaga! Informacja dotycząca wpisywania ocen do protokołów zajęć

6 marca 2008: 

 Wiadomości Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych Unii Europejskiej

6 października 2007: Uwaga!

W związku ze zmianami w USOS-ie wprowadzonymi przez DAK prosimy o zapoznanie się i korzystanie z uaktualnionej instrukcji dostępu do systemu!

Pliki cookies w naszym serwisie  |  Ochrona przed spamem  |  Redaktor merytoryczny  |  Webmaster  |  Login