Uniwersytet Warszawski Wydział Pedagogiczny UW
Strona Główna  |  Rekrutacja 2018/2019  |  Poczta  |  Poczta UW  |  Szukaj  |  Linki  |  English Version  |  USOS  |  APD

Pracownicy

[Login]

      

dr hab. Paulina Sosnowska, adiunkt

Jednostka:  Zakład Humanistycznych Podstaw Edukacji, Pracownia Filozoficznych Podstaw Pedagogiki

Zainteresowania naukowe:  filozofia wychowania, filozofia niemiecka XX w., idea Bildung i idea uniwersytetu, filozofia polityki

Wybrane publikacje:  "Filozofia wychowania w perspektywie Heideggerowskiej różnicy ontologicznej", Warszawa 2009
"Arendt i Heidegger. Pedagogiczna obietnica filozofii", Kraków 2015

Telefon:  022-553 08 46

Dyżur:  p. 319, poniedziałki, g. 15.00-16.00
Uwaga!:
terminy poprawkowe sesji zimowej:
studenci dzienni; 2.03.18 (piątek), g. 12.00-14.30
studenci zaoczni: 5.03.18 (poniedziałek). od. g. 15.00

Pliki cookies w naszym serwisie  |  Ochrona przed spamem  |  Redaktor merytoryczny  |  Webmaster  |  Login