Uniwersytet Warszawski Wydział Pedagogiczny UW
Main Page  |  Recruitment  |  The Pedagogical Quarterly  |  Pedagogical Culture  |  Mail  |  Mail UW  |  Search  |  Links  |  Polish Version  |  USOS  |  APD

Academics

[Login] | PhD Students

  

Ph D Hanna Tomaszewska-Pękała, assistant professor/adjunct

Unit:  Department of Education Policy and Social Research on Education

Functions at the university:  The Polish team leader of "Reducing Early School Leaving in the EU" project within the 7th Framework Programme of EU in years 2013-2018: www.resl-eu.org

Scientific interests:  - social and educational inequalities, early school leaving;
- vulnerable youth, youth at risk, social and educational inclusion;
- methods of working with children, youth and families in need;
- needs' assessment of children youth and families in need;
- new media in everyday life of children youth and families.

Selected publications:  Book:
Młodzież, rówieśnicy i nowe media. Społeczne funkcje technologii komunikacyjnych w życiu nastolatków, Wydawnictwo Akademickie ŻAK, Warszawa 2012.

Selected articles:

Marchlik P., Tomaszewska-Pękała H. [2016], Importance and dimensions of ESL in Poland - school staff's perception, Kwartalnik Pedagogiczny, nr 4 (242).

Tomaszewska-Pękała H., Marchlik P. & Wrona A. [2015], Between school and work. Vocational education and the policy against early school leaving in Poland, Educação, Sociedade & Culturas, 45.

Wrona A, Małkowska-Szkutnik A., Tomaszewska-Pękała H. [2015], Perceived support from parents, teachers and peers as a factor of early school leaving from upper secondary schools in Poland, Sociological Review, vol. 64, no.1.

Komunikowanie się, nowe media i nastolatki - zmiana charakteru więzi społecznej w erze komunikacji [w:] Uniwersalizm i tradycja w kulturze. Kulturowa różnorodność, Roguska Agnieszka, Małgorzata Danielak-Chomać (red.), Siedlce 2011.


Nastolatki w sieci i o sieci. Warszawscy licealiści jako użytkownicy i krytycy internetu [w:] Między nieuchronnością a możliwością - wychowanie w warunkach zmiany, Przecławska Anna, Wiłkomirska Anna (red.), Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2010.

Od telepokolenia do digital natives, czyli o tym jak nowe technologie zmieniają styl życia współczesnej młodzieży [w:] Współczesna edukacja kulturowa - oblicza, przemiany perspektywy, Roguska Agnieszka, Danielak-Chomać Małgorzata (red.), Siedlce 2010, s. 175-187.

Razem, lecz osobno - aktywność społeczna i komunikacyjna młodzieży w świecie realnym i wirtualnym [w:] Wartości w komunikowaniu, Wawrzak-Chodaczek Mirosława (red.), Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2009.

O społecznych funkcjach nowych mediów w życiu młodzieży [w:] Wielowymiarowość przestrzeni życia współczesnego dziecka, Izdebska Jadwiga, Szymanowska Joanna (red.), Trans Humana, Białystok 2009.

Komunikacja młodzieży w dobie społeczeństwa medialnego jako wyzwanie dla więzi międzypokoleniowych [w:] Ponowoczesne konteksty edukacji. Audiowizualność, cyberprzestrzeń, hipertekstualność,
Jakubowska-Malicka Luba, Kobylarek Aleksander, Pryszmont-Ciesielska Martyna (red.), Wyd. ATUT Oficyna, Wrocław 2009.

Uczestnicy forów internetowych o migracji zarobkowej rodziców i jej konsekwencjach dla dzieci, [w:] Migracja – Rodzina – Dziecko, Kozdrowicz Ewa, Walczak Bartłomiej (red.), „Pedagogika społeczna”, nr 3 (29), Warszawa 2008.

Poznawanie rodzinnej i szkolnej sytuacji dziecka z rodziny migracyjnej, [w:] Szkoła wobec mobilności zawodowej rodziców i opiekunów. Niezbędnik nauczyciela, Kozdrowicz Ewa, Walczak Bartłomiej (red.), „ Zeszyty Metodyczne”, nr 8, CMPPP, Warszawa 2008.

Research activity:  www.resl-eu.org

Phone:  55-308-27

E-mail:  h.tomaszewska@uw.edu.pl

Office hours:  333 lub 509, Wednesday: 11.00-12.30


Ochrona przed spamem  |  Redaktor merytoryczny  |  Webmaster  |  Login