Uniwersytet Warszawski Wydział Pedagogiczny UW
Main Page  |  Recruitment  |  The Pedagogical Quarterly  |  Pedagogical Culture  |  Mail  |  Mail UW  |  Search  |  Links  |  Polish Version  |  USOS  |  APD

Academics

[Login] | PhD Students

      

prof. dr hab. Józef Półturzycki, profesor zwyczajny

Unit:  Katedra Edukacji Ustawicznej i Andragogiki, Pracownia Edukacji Ustawicznej

Functions at the university:  Kierownik Katedry Edukacji Ustawicznej i Andragogiki

Scientific interests:  andragogika, edukacja ustawiczna, dydaktyka, metodyka nauczania języka polskiego, publicystyka pedagogiczna.

Selected publications:  J. Półturzycki, Niepokój o dydaktykę, Warszawa-Radom 2014
J. Półturzycki (współautor), Kształcenie ustawiczne podstawą nowoczesnej edukacji, Warszawa-Płock-Radom 2011
J. Półturzycki, Aleksander Kamiński, Warszawa-Radom 2006
J. Półturzycki (red.), Edukacja ustawiczna w szkołach wyższych - od idei do praktyki, Płock 2004
J. Półturzycki, Kształcenie ustawiczne - idee i doświadczenia. Płock 2003
J. Półturzycki, Dydaktyka dla nauczycieli. Wyd. rozszerzone i poprawione, Płock 2002
J. Półturzycki, Edukacja dorosłych za granicą, Toruń 1998
J. Półturzycki, Dydaktyka dorosłych, Warszawa 1991

Phone:  (22) 55-308-52

Office hours:  s. 420, piątek godz 10.00-11.30.

Leave of absence:  26 lipca do 5 września i od 20 do 30 września.

Ochrona przed spamem  |  Redaktor merytoryczny  |  Webmaster  |  Login