Uniwersytet Warszawski Wydział Pedagogiczny UW
Main Page  |  Recruitment  |  The Pedagogical Quarterly  |  Pedagogical Culture  |  Mail  |  Mail UW  |  Search  |  Links  |  Polish Version  |  USOS  |  APD

Academics

[Login] | PhD Students

      

dr hab. Paulina Sosnowska, adiunkt

Unit:  Zakład Humanistycznych Podstaw Edukacji, Pracownia Filozoficznych Podstaw Pedagogiki

Scientific interests:  filozofia wychowania, filozofia niemiecka XX w., idea Bildung i idea uniwersytetu, filozofia polityki

Selected publications:  "Filozofia wychowania w perspektywie Heideggerowskiej różnicy ontologicznej", Warszawa 2009
"Arendt i Heidegger. Pedagogiczna obietnica filozofii", Kraków 2015

Phone:  022-553 08 46

Office hours:  p. 319, poniedziałki, godz. 15.00- 16.00

Ochrona przed spamem  |  Redaktor merytoryczny  |  Webmaster  |  Login