Uniwersytet Warszawski Wydział Pedagogiczny UW
Strona Główna  |  Rekrutacja 2017/2018  |  Poczta  |  Poczta UW  |  Szukaj  |  Linki  |  English Version  |  USOS  |  APD

Archiwum

5 listopada 2017: Wstrzymany nabór w konkursie Miniatura 1 /2017
Rozpoczęty 4 maja 2017 r. konkurs Narodowego Centrum Nauki pn. Miniatura 1 cieszy się tak dużą popularnością, że już dziś wiadomo, że w jego ramach w 2018 r. prowadzony będzie kolejny nabór wniosków.  Duże zainteresowanie spowodowało jednak, że bliski wyczerpania jest budżet konkursu Miniatura 1 na 2017 r. NCN informuje, że w związku z tym nabór wniosków może zostać zakończony wcześniej, niż planowany 31 grudnia 2017 r.

 

W 2017 r. na finansowanie pojedynczych działań naukowych w ramach konkursu Miniatura 1 Narodowe Centrum Nauki zaplanowało 30 mln zł. Jak informuje na swojej stronie internetowej NCN do 3 listopada 2017 r. rozdysponowano już 20 733 738 zł. Do Centrum wpłynęły zaś wnioski, których łączny budżet wynosi 63 561 763 zł.

 
Dla osób, które planowały składanie wniosków w ramach konkursu Miniatura 1, najważniejszy jest fakt, że:
w momencie wyczerpania puli środków finansowych przeznaczonej na konkurs MINIATURA 1, Centrum wstrzyma nabór nowych wniosków oraz ocenę merytoryczną już złożonych.
Centrum doradza przyszłym wnioskodawcom wstrzymanie się ze złożeniem wniosku w konkursie MINIATURA 1. Centrum zapewnia, że będzie kontynuować w roku 2018 r.  konkurs MINIATURA (pod nazwą MINIATURA 2). Niezależnie od powyższego, w momencie wyczerpania puli środków finansowych przeznaczonej na konkurs MINIATURA 1, Centrum wstrzyma nabór nowych wniosków oraz ocenę merytoryczną już złożonych.
Pełną informację o konkursie Miniatura 1 można znaleźć na stronie internetowej NCN.

20 października 2017: Uczelnia na miarę potrzeb - 21 listopada
Kryzys w szkolnictwie wyższym, m.in. niż demograficzny oraz rosnące wymagania rynkowe stawiają władze uczelni przed ważnymi wyzwaniami. Uczelnia musi konkurować i nadążać za zmianami i potrzebami rynku - studentów. Młody człowiek jest coraz bardziej wymagający.

Czy strona internetowa kształtuje wrażenie na temat danej instytucji naukowej?

Jak dotrzeć do przyszłych studentów przez wyszukiwarki internetowe?

Czy strona internetowa utrudnia rekrutację na studia?

Jak rekrutować studentów z zagranicy?

Na powyższe i wiele innych pytań odpowiedzą eksperci podczas seminarium:

Uczelnia na miarę potrzeb – 21 listopada, Warszawa

Wstęp wolny, wymagana rejestracja->>

W programie m.in.:

 • Kreowanie wizerunku uczelni wyższej w Polsce i zagranicą

 • Nowoczesne formy promocji uczelni i rekrutacji studentów

 • Rola serwisu internetowego w komunikacji

 • Marketing w sektorze szkolnictwa wyższego(marketing szeptany SERM)

 • Media społecznościowe jako główne źródło informacji

 • Najnowsze technologie, cyfryzacja i automatyzacja a kreatywny i spersonalizowany przekaz

 • E-learning - więcej nauki przez Internet na uczelniach

 • Fundusze unijne dla uczelni - pozyskanie i rozliczenie

 • Najnowsze technologie w zarządzaniu uczelnią

 

Każdy z uczestników otrzyma: materiały konferencyjne, dostęp do prezentacji oraz imienny certyfikat.

Miejsce: Centrum Bankowo-Finansowe Nowy Świat, ul. Nowy Świat 6/12, Warszawa

Czas trwania: 09.30 – 14.30

Ilość miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

20 października 2017: Działania Marii Skłodowskiej-Curie w ostatnich trzech latach Programu Horyzont 2020: szanse dla polskich instytucji, 16 listopad 2017

27 października zostanie ogłoszony Program Pracy dla Działań Marii Skłodowskiej – Curie w Programie Horyzont 2020 na lata 2018-2020. Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE zaprasza na dzień informacyjny, w dniu 16 listopada 2017, podczas którego przedstawiciel Agencji Wykonawczej ds. Badań (Research Executive Agency, REA)  opowie o planowanych konkursach, a polscy uczestnicy projektów i ekspert oceniający wnioski złożone w poprzednich konkursach MSCA, podzielą się swoimi doświadczeniami.

Więcej informacji w załączonym  Programie.

Rejestracja na bezpłatne spotkanie informacyjne na stronie Krajowego Punktu Kontaktowego:https://www.kpk.gov.pl/?event=dzialania-marii-sklodowskiej-curie-w-ostatnich-trzech-latach-programu-horyzont-2020-szanse-dla-polskich-instytucji

19 października 2017: Współpraca naukowa ze Stanami Zjednoczonymi – oferta Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta, 23.10.2017

Program Fulbright Specialist skierowany jest do Instytucji chcących gościć amerykańskich specjalistów reprezentujących takie dziedziny naukowe, jak: amerykanistyka, antropologia, archeologia, administracja publiczna, bibliotekoznawstwo, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, edukacja, ekonomia, fizyka, informatyka, kształcenie inżynierów, nauka biologiczne, nauki chemiczne, nauki polityczne, matematyka, ochrona środowiska, pokój i rozwiązywanie konfliktów, pomoc społeczna, prawo, rolnictwo, socjologia, urbanistyka, zarządzanie, zdrowie publiczne/globalne.

 

Program Fulbright Schuman skierowany jest do studentów, doktorantów, pracowników naukowych i pracowników administracji publicznej na studia bądź realizację własnych projektów dotyczących stosunków pomiędzy USA i Unią Europejską lub związanych ze sprawami Unii Europejskiej, min. ochrona środowiska, bezpieczeństwo międzynarodowe, relacje transatlantyckie, prawa człowieka, edukacja międzynarodowa, prawo UE i prawo międzynarodowe, gospodarka światowa i biznes międzynarodowy, międzynarodowe transakcje finansowe i wiele innych.

 

PROGRAM

10:00 - 10:20 Przedstawienie oferty programowej Polsko - Amerykańskiej Komisji Fulbrighta
10:20 - 11:00 Sesja informacyjna dot. Programu Fulbright Specialist
11:00 - 11:15 Pytania i odpowiedzi
11:15 - 11:45 Sesja informacyjna dot. Programu Fulbright Schuman
11:45 - 12:00 Pytania i odpowiedzi

PROWADZĄCA:

Anna Musiaka-Ostrowska; Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta

rejestracja: http://www.transfer.edu.pl/pl/szkolenie,wspolpraca-naukowa-ze-stanami-zjednoczonymi-oferta-polsko-amerykanskiej-komisji-fulbrighta,244.html

 

7 marca 2017: Nowy kierownik Biura Prawnego UW (umowy w ramach grantów i projektów), od 13 marca 2017r.

Od 13 marca 2017 na podstawie zarządzenia nr 22 z dn 27.02.2017r. Rektor powołał nowego kierownika Biura Prawnego.

Od poniedziałku (13.03.2017) wszystkie sprawy (pytania, wątpliwości, wzory do akceptacji) związane z umowami tworzonymi w ramach projektów i grantów należy kierować do p. mec. dr Ryszarda Tupina (Kierownika Biura Prawnego) na adres: biuroprawne@adm.uw.edu.pl

 

17 stycznia 2017: Dialog, nowy program MNiSW, nabór ciągły, 30 czerwca 2019

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło otwarcie nabory wniosków w ramach programu Dialog. Wnioski można składać w trybie ciągłym do 30 czerwca 2019 r. na  wsparcie działań służących budowaniu współpracy i trwałych relacji między podmiotami działającymi w obszarze nauki a podmiotami działającymi w sferze społeczno-gospodarczej.

[ wiecej informacji ]

6 grudnia 2016: Nowy grant NCN, MINIATURA, od 3.04.2017 do 31.12.2017, tryb ciągły

Na stronie internetowej NCN opublikowane została dokumentacja konkursowa do konkursu Miniatura.

Dla osób spełniających następujące warunki:

 
 • stopień naukowy doktora uzyskany w okresie do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem;
 • nie kierowały i nie kierują realizacją projektu badawczego oraz nie są laureatami konkursów na przyznanie stypendiów doktorskich lub staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora, finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki;
 • zatrudnienie przez wnioskodawcę na podstawie umowy o pracę w dniu złożenia wniosku.

[ wiecej informacji ]

1 grudnia 2016: Portal z bieżącymi ogłoszeniami dot pracy i grantów dla naukowców EURAXESS

Dostępna jest nowa wersja strony EURAXESS Polska, na której w zakładce PRACA i GRANTY zamieszczane sa najnowsze ogloszenia skierowane do naukowcow.

W zakładce PRAXCA & GRANTY oraz w zakładce PARTNERING znajdziecie dostęp do europejskiej bazy z ofertami pracy, grantami i innymi możliwościami poszukiwania współpracy w Europie. Zachecamy do założenia bezpłatnego profilu w celu przeszukiwania ofert i bycia dostępnym dla innych osób szukających współpracy.

https://www.euraxess.pl/pl/poland/praca-granty

Pliki cookies w naszym serwisie  |  Ochrona przed spamem  |  Redaktor merytoryczny  |  Webmaster  |  Login