Uniwersytet Warszawski Wydział Pedagogiczny UW
Strona Główna  |  Rekrutacja 2017/2018  |  Poczta  |  Poczta UW  |  Szukaj  |  Linki  |  English Version  |  USOS  |  APD

Archiwum

15 marca 2018: Miniatura 2 - pierwsze szczegóły naboru wniosków , otwarcie konkursu kwiecień 2018
Narodowe Centrum Nauki podało pierwsze szczegóły planowanego naboru w ramach konkursu Miniatura 2. Jak zostało ustalone podczas styczniowego posiedzenia Rady Narodowego Centrum Nauki nabór wniosków ruszy w kwietniu 2018 r. i będzie prowadzony w trybie ciągłym. Budżet konkursu wyniesie 20 mln zł.

 

W ramach wniosku możliwe będzie uzyskanie wsparcia w wysokości od 5 000 zł do 50 000 zł. Wniosek będzie mógł zakładać realizację jednego spośród następujących działań:
 
 • badania wstępne,
 • badania pilotażowe,
 • kwerenda,
 • staż naukowy,
 • wyjazd konferencyjny,
 • wyjazd badawczy,
 • wyjazd konsultacyjny.

[ wiecej informacji ]

15 marca 2018: Stypendium Zalando na rok akademicki 2017/2018
Do 30 kwietnia 2018 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach konkursu na stypendium Zalando na rok akademicki 2017/2018. Konkurs adresowany jest do studentów. Pula nagród w konkursie wynosi 15 000 zł.


O stypendium Zalando ubiegać się mogą wszyscy studenci studiów jednolitych, licencjackich - I stopnia oraz magisterskich - II stopnia wszystkich uczelni wyższych w Polsce, niezależnie od kierunku i trybu studiów, którzy nie ukończyli 26. roku życia.

[ wiecej informacji ]

15 marca 2018: Ogłoszenie konkursów OPUS 15 i PRELUDIUM 15, termin 15 czerwca 2018

NCN ogłosił konkursy OPUS 15 i PRELUDIUM 15. W ramach pierwszego z nich naukowcy mogą ubiegać się o finansowanie projektów badawczych, w tym również tych obejmujących zakup lub wytworzenie niezbędnej aparatury naukowo-badawczej. W drugim swoją szansę na kierowanie projektem badawczym mają osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora. Do zdobycia jest 330 mln zł.

[ wiecej informacji ]

7 lutego 2018: Uniwersalny poradnik wspierający pisanie wniosku o finansowanie badań naukowych (polecane strony)

 

 • Jak napisać wniosek o finansowanie badań naukowych? - W poradniku Rady Młodych Naukowców znaleźć można rady dotyczące m.in. następujących zagadnień: Jak wybrać tematykę naszych badań? Jak zbudować zespół badawczy? Jak zrobić dobry przegląd literatury? Jakie doświadczenie powinien mieć kierownik zespołu? Jak wybrać i opisać instytucję naukową, w której zamierzamy odbyć staż? Jak napisać poszczególne elementy wniosku? Czego nie pisać we wniosku? Kliknij i dowiedz się więcej o bezpłatnym poradniku.
 • Więcej Dobrej Nauki - Materiały powstałe w ramach akcji Więcej Dobrej Nauki, którą prowadził prof. Janusz Bujnicki. W swojej prezentacji prof. Bujnicki stara się przekonać, że celem wnioskodawcy musi być wyróżnienie się pozytywnie z tłumu innych kandydatów oraz unikanie tracenia punktów z trywialnych powodów. Doprowadzenie do takiej sytuacji, zwiększa szansę, że instytucja grantowa sfinansuje badania, bo uzna je za dobrą inwestycję. Kliknij i dowiedz się więcej o materiałach z prezentacji.
 • Writing Successful Science Proposals - Autorzy adresują książkę przede wszystkim do osób, które składają wniosek do National Science Foundation. Nie powinno to jednak zniechęcać polskiego czytelnika. Rady z omawianej publikacji bez większych problemów można bowiem dopasować do zasad, które obowiązują w polskich instytucjach finansujących badania naukowe. Wynika to z faktu, że zasady pisania dobrych wniosków o granty na badania naukowe są bardzo zbliżone na całym świecie. Trzeba je tylko nieco dopasować do lokalnych wymagań. Kliknij i dowiedz się więcej o książce.  
 • Jak zwiększyć skuteczność aplikowania o środki? - Zadaniem poradnika nie jest przedstawienie możliwości aplikowania o granty, przybliżenie zasad wybranych konkursów, czy omówienie poszczególnych pól generatora wniosków. Jest wiele stron internetowych oraz przewodników, które zadania te spełniają doskonale. Celem autorów było stworzenie publikacji, która podpowie badaczom, w jaki sposób myśleć o procesie aplikowania oraz jak zaplanować i zrealizować działania poprzedzające złożenie gotowego wniosku o dofinansowanie. Kliknij i dowiedz się więcej o poradniku.
 • Jak złożyć dobry wniosek do NCN? - Choć nasz poradnik ma już swoje lata i nie jest już dopasowany do najnowszych zmian w konkursach NCN, to zawsze warto sięgnąć do niego, by jeszcze raz przemyśleć najważniejsze aspekty swojego wniosku. Kliknij i dowiedz się więcej o poradniku.
 • The art of grantsmanship - "Dobrze napisany wniosek nie uratuje złego pomysłu, ale źle napisany wniosek może zabić nawet najlepszy pomysł" - od takiej idei wychodzi w swoim bardzo dobrym poradniku o pisaniu wniosków grantowych Jacob Kraicer. Choć sam poradnik ma zaledwie trzynaście stron, to autor zawarł na nich esencję swojej wiedzy, którą zgromadził przez 30 lat, jako osoba pisząca oraz oceniająca wnioski o granty na badania naukowe. Kliknij i dowiedz się więcej o poradniku.
 • Rady o pisaniu wniosków grantowych z National Science Foundation - Choć rady dotyczą głównie wniosków składanych do NSF, to sposób konstruowania projektów badawczych jest identyczny na całym świecie. I właśnie dlatego warto sięgnąć do tych dwóch prezentacji. Kliknij i dowiedz się więcej o prezentacji 1 i prezentacji 2.
 • SciWrite: Writing in the Sciences - organizatorem tego bezpłatnego kursu jest Stanford University. Pełna wersja kursu została opublikowana na portalu youtube.com. Kurs wymaga nieco więcej czasu, bo składa się z ośmiu części. Kliknij i przejdź do kursu.
 • Publishing Your Research - W bezpłatnym kursie od American Chemical Society zawarte zostały porady o całym procesie przygotowywania materiału do artykułu naukowego oraz pisaniu go. Dowiadujemy się także jak zbierać materiały do swoich badań, jak napisać list przewodni do redakcji czasopisma naukowego oraz jak reagować w sytuacji, gdy nasze dzieło nie zostanie przyjęte do druku. Kliknij i przejdź do kursu.
 • A Scientific Approach to Scientific Writing - Książka, którą napisali John Blackwell i Jan Martin. Ich dzieło to pozycja niemal obowiązkowa dla osób, które mają ambicję publikowania swoich artykułów naukowych w czasopismach ze światowej czołówki. Blackwell i Martin przedstawiają artykuł naukowy, dzieląc go na elementy. Kliknij i dowiedz się więcej o książce.
 • Wprowadzenie do efektywnego publikowania naukowego - "Wprowadzenie do efektywnego publikowania naukowego" to poradnik przygotowany przez Tomasza Liśkiewicza i Grzegorza Liśkiewicza. Publikacja podzielona jest na cztery rozdziały. Dowiemy się z nich co należy zrobić przed rozpoczęciem pisania, jak zaplanować publikację, jak wysłać artykuł do czasopisma oraz co zrobić po przyjęciu go do druku. Poradnik dostępny jest bezpłatnie na licencji CC BY-NC-SA 4.0. Kliknij i dowiedz się więcej o książce.
 • How To Get Your Writing Published in Scholarly Journals - Poradnik składa się z trzech części, z których można dowiedzieć się co i kiedy może publikować naukowiec, jak przygotowywać, prezentować i poprawiać swój artykuł oraz w jaki sposób komunikować się z redakcjami czasopism naukowych w przypadku odrzucenia lub odesłania do poprawy tekstu. Kliknij i dowiedz się więcej o książce.

7 lutego 2018: Gotowe wnioski w ramach konkursów NCN - procedura BOB

 

Wnioski do NCN – co robimy, gdy wniosek jest gotowy i nie zawiera błędów

 

Po sprawdzeniu kompletności wniosku klikamy w przycisk na górze ZABLOKUJ WERSJĘ DO NCN.

Po lewej stronie menu na samej górze pojawi się napis ELEKTRONICZNA WYSYŁKA WNIOSKU

Proszę kliknąć w obrazek na dole – znajdą tu Państwo instrukcję, które pliki należy wydrukować i na których powinien podpisać się Wnioskodawca, Rektor, Dziekan oraz Pełnomocnik kwestora na Wydziale.

http://bob.uw.edu.pl/wnioski-do-ncn-co-robimy-gdy-wniosek-jest-gotowy-i-nie-zawiera-bledow/

Najbliższe terminy składania wniosków w konkurasach : ETIUDA 6, SONATINA 2 i UWERTURA 2


TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:


***** 8 marca w BOB


*****15 marca w NCN

7 lutego 2018: NCN wprowadza ułatwienia w realizacji grantów
Narodowe Centrum Nauki wprowadza pakiet zmian w zasadach realizacji grantów. Celem zmian jest ułatwienie realizacji projektów, które są finansowane ze środków NCN. Co ważne zmiany działają wstecz i będą mogły być zastosowane do już realizowanych projektów.

 

Lista zmian to wynik obrad tzw. okrągłego stołu, który odbył się w grudniu 2017 r. Poniżej lista ułatwień, które wprowadzi NCN.
 • Koszty będą kwalifikowalne po uprawomocnieniu się decyzji o przyznaniu finansowania (dotychczas koszty w projektach były kwalifikowalne dopiero po podpisaniu umowy). Zmiana wchodzi w życie już począwszy od konkursów MAESTRO 9, SONATA 13, SONATA BIS 7, HARMONIA 9.
 • Wnioski z niewielkimi uchybieniami w kosztorysie (kosztami niekwalifikowalnymi) nie będą odrzucane z konkursu na etapie oceny formalnej. Zmiana obowiązuje począwszy od konkursów OPUS 14, PRELUDIUM 14 oraz DAINA 1.
 • Datę rozpoczęcia realizacji projektu będzie można zaproponować w e-mailu wysłanym do opiekuna projektu w NCN.
 • Projekt będzie można przenieść do innej jednostki nie tylko, jak dotychczas, w trakcie jego realizacji (czyli już po podpisaniu umowy), ale również przed podpisaniem umowy, a po uprawomocnieniu się decyzji o przyznaniu finansowania.
 • Począwszy od konkursów, których ogłoszenie jest planowane na 15 września 2018 r. nie trzeba będzie do każdego wniosku o finansowanie załączać dodatkowego formularza w systemie ZSUN/OSF sprawdzającego, czy wniosek obejmuje udzielenie pomocy publicznej.
 • W przypadku wniosków składanych przez osoby fizyczne zostaną zlikwidowane oświadczenia o zatrudnianiu kierownika projektu, które jednostka przedstawiała po wydaniu promesy, a przed otrzymaniem decyzji o finansowaniu projektu.
 • Skrócony i szczegółowy opis projektu będą załącznikami do wniosku, dzięki czemu prace nad merytoryczną częścią projektu będą mogły trwać do zamknięcia naboru wniosków. Obydwa załączniki będą sporządzane w języku angielskim. Dotychczas skrócony opis projektu był sporządzany w języku polskim, a opisy stanowiły część wniosku.
 • Okres realizacji projektu będzie można wydłużyć do 12 miesięcy bez uzyskiwania zgody Centrum (dotychczas do 6 miesięcy).
 • Lista planowanej do zakupienia w projekcie aparatury nie będzie wiążąca na etapie jego realizacji.
 • W przypadku zatrudnienia etatowego z funduszy grantowych, nie będzie przeciwwskazań, żeby jednostka dofinansowała wynagrodzenia z własnych środków.

 

Pełną informację o decyzji NCN można znaleźć na stronie internetowej Centrum.

7 lutego 2018: Preludium - informacje o konkursie dla osób nieposiadających tytułu doktora, nabór 15.06.2018-15.06.2018

Konkurs adresowany do osób rozpoczynających karierę naukową i nie posiadających stopnia naukowego doktora. Pod uwagę nie jest brany wiek wnioskodawcy. Ważne jest nie posiadanie stopnia naukowego doktora. Adresatami konkursu są przede wszystkim doktoranci, choć uczęszczanie na studia III stopnia nie jest wymagane.

[ wiecej informacji ]

7 lutego 2018: Granty na granty - promocja jakości II , 31 października 2018

Od 1 marca 2018 r. do 31 października 2018 r. w trybie ciągłym trwa nabór wniosków w ramach drugiej edycji programu Granty na granty, którego organizatorem jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Celem programu jest wsparcie polskich jednostek naukowych i uczelni, które ubiegały się o realizację projektów w ramach programów badawczych Unii Europejskiej.

[ wiecej informacji ]

7 lutego 2018: Utworzono program Regionalna Inicjatywa Doskonałości

W dniu 30 stycznia 2018 r. ustanowiony został program Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pn. Regionalna Inicjatywa Doskonałości. W ramach programu najlepsze uczelnie regionalne będą mogły liczyć na wsparcie w wysokości nawet 100 mln zł rocznie.

[ wiecej informacji ]

7 lutego 2018: Nagrody ministra dla nauczycieli akademickich , 31.03.2018
Do 31 marca 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu ministra na nagrody dla nauczycieli akademickich. Nagrody przyznawane są w kategoriach: osiągnięcia naukowe, osiągnięcia dydaktyczne oraz osiągnięcia organizacyjne nauczycieli akademickich.

 

[ wiecej informacji ]

7 lutego 2018:  Fulbright Senior Award - stypendia w USA dla doktorów, 30 maj 2018

Do 30 maja 2018 r. można przesyłać zgłoszenia w ramach Fulbright Senior Award. Stypendium przeznaczone jest dla osób z doktoratem, które są pracownikami naukowymi w polskiej uczelni wyższej lub innej jednostce naukowo-badawczej. Celem konkursu jest przeznaczenie środków na realizację własnych projektów badawczych na uczelniach amerykańskich, placówkach badawczych non-profit oraz niektórych instytucjach rządowych.

[ wiecej informacji ]

7 marca 2017: Nowy kierownik Biura Prawnego UW (umowy w ramach grantów i projektów), od 13 marca 2017r.

Od 13 marca 2017 na podstawie zarządzenia nr 22 z dn 27.02.2017r. Rektor powołał nowego kierownika Biura Prawnego.

Od poniedziałku (13.03.2017) wszystkie sprawy (pytania, wątpliwości, wzory do akceptacji) związane z umowami tworzonymi w ramach projektów i grantów należy kierować do p. mec. dr Ryszarda Tupina (Kierownika Biura Prawnego) na adres: biuroprawne@adm.uw.edu.pl

 

Pliki cookies w naszym serwisie  |  Ochrona przed spamem  |  Redaktor merytoryczny  |  Webmaster  |  Login