Uniwersytet Warszawski Wydział Pedagogiczny UW
Strona Główna  |  Rekrutacja 2017/2018  |  Poczta  |  Poczta UW  |  Szukaj  |  Linki  |  English Version  |  USOS  |  APD

Granty i stypendia - indywidualne

[Login]

5 listopada 2017: Wstrzymany nabór w konkursie Miniatura 1 /2017
Rozpoczęty 4 maja 2017 r. konkurs Narodowego Centrum Nauki pn. Miniatura 1 cieszy się tak dużą popularnością, że już dziś wiadomo, że w jego ramach w 2018 r. prowadzony będzie kolejny nabór wniosków.  Duże zainteresowanie spowodowało jednak, że bliski wyczerpania jest budżet konkursu Miniatura 1 na 2017 r. NCN informuje, że w związku z tym nabór wniosków może zostać zakończony wcześniej, niż planowany 31 grudnia 2017 r.

 

W 2017 r. na finansowanie pojedynczych działań naukowych w ramach konkursu Miniatura 1 Narodowe Centrum Nauki zaplanowało 30 mln zł. Jak informuje na swojej stronie internetowej NCN do 3 listopada 2017 r. rozdysponowano już 20 733 738 zł. Do Centrum wpłynęły zaś wnioski, których łączny budżet wynosi 63 561 763 zł.

 
Dla osób, które planowały składanie wniosków w ramach konkursu Miniatura 1, najważniejszy jest fakt, że:
w momencie wyczerpania puli środków finansowych przeznaczonej na konkurs MINIATURA 1, Centrum wstrzyma nabór nowych wniosków oraz ocenę merytoryczną już złożonych.
Centrum doradza przyszłym wnioskodawcom wstrzymanie się ze złożeniem wniosku w konkursie MINIATURA 1. Centrum zapewnia, że będzie kontynuować w roku 2018 r.  konkurs MINIATURA (pod nazwą MINIATURA 2). Niezależnie od powyższego, w momencie wyczerpania puli środków finansowych przeznaczonej na konkurs MINIATURA 1, Centrum wstrzyma nabór nowych wniosków oraz ocenę merytoryczną już złożonych.
Pełną informację o konkursie Miniatura 1 można znaleźć na stronie internetowej NCN.

6 grudnia 2016: Nowy grant NCN, MINIATURA, od 3.04.2017 do 31.12.2017, tryb ciągły

Na stronie internetowej NCN opublikowane została dokumentacja konkursowa do konkursu Miniatura.

Dla osób spełniających następujące warunki:

 
  • stopień naukowy doktora uzyskany w okresie do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem;
  • nie kierowały i nie kierują realizacją projektu badawczego oraz nie są laureatami konkursów na przyznanie stypendiów doktorskich lub staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora, finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki;
  • zatrudnienie przez wnioskodawcę na podstawie umowy o pracę w dniu złożenia wniosku.

[ wiecej informacji ]


Pliki cookies w naszym serwisie  |  Ochrona przed spamem  |  Redaktor merytoryczny  |  Webmaster  |  Login