Uniwersytet Warszawski Wydział Pedagogiczny UW
Strona Główna  |  Rekrutacja 2018/2019  |  Poczta  |  Poczta UW  |  Szukaj  |  Linki  |  English Version  |  USOS  |  APD

Granty i stypendia - indywidualne

[Login]

17 kwietnia 2018: Akcje Marii Skłodowskiej-Curie - Individual Fellowships, 12 wrzesień 2018

Do 12 września 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu Individual Fellowships, który organizowany jest w ramach Akcji Marii Skłodowskiej-Curie. Celem konkursu jest umożliwienie indywidualnym naukowcom zdobywania nowej wiedzy i pracy nad projektami w dowolnym miejscu Europy i świata w wybranej jednostce. Przyznane granty mają także rozwijać innowacyjność i kreatywność naukowców.

[ wiecej informacji ]

17 kwietnia 2018: Małe granty NCN - MINIATURA 2, nabór ciągły od 17 kwietnia do 31 grudnia 2018

Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt. 2) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. z 2015 r. poz. 839 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Narodowego Centrum Nauki nr 11/2018 z dnia 8 lutego 2018 roku Dyrektor Narodowego Centrum Nauki ogłasza konkurs MINIATURA 2 na działanie naukowe.

Nabór wniosków będzie prowadzony w sposób ciągły od 17 kwietnia do 31 grudnia 2018 roku w systemie elektronicznym ZSUN/OSF, dostępnym pod adresem https://osf.opi.org.pl.

  • Wnioski udostępnione w ramach konkursu MINIATURA 2 są składane wyłącznie w formie elektronicznej przez system ZSUN/OSF.
  • Wniosek uznaje się za złożony w formie elektronicznej, gdy jego status w systemie ZSUN/OSF zostanie zmieniony na „wysłany”. Sprawdzenie, czy operacja wysyłania wniosku zakończyła się poprawnie jest obowiązkiem wnioskodawcy.

https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/miniatura2

 

[ wiecej informacji ]

6 kwietnia 2018: Informacje dla grantobiorców NCN

NCN opublikowało odpowiedzi na najczęściej zdawane pytania przez grantobiorców (wnioskodawców):

https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/faq/realizacja-projektow

 

3 kwietnia 2018: Program Kariera, 31 maj 2018r.

Do 31 maja 2018 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach 15. edycji akcji Program Kariera. Celem konkursu jest umożliwienie studentom i absolwentom, którzy nie ukończyli 30. roku życia płatnych praktyk w czasie wakacji. W celu wzięcia udziału w konkursie, kandydat musi rozwiązać przynajmniej jedno case study zamieszczony na stronie http://www.programkariera.pl.

[ wiecej informacji ]

15 marca 2018: Miniatura 2 - pierwsze szczegóły naboru wniosków , otwarcie konkursu kwiecień 2018
Narodowe Centrum Nauki podało pierwsze szczegóły planowanego naboru w ramach konkursu Miniatura 2. Jak zostało ustalone podczas styczniowego posiedzenia Rady Narodowego Centrum Nauki nabór wniosków ruszy w kwietniu 2018 r. i będzie prowadzony w trybie ciągłym. Budżet konkursu wyniesie 20 mln zł.

 

W ramach wniosku możliwe będzie uzyskanie wsparcia w wysokości od 5 000 zł do 50 000 zł. Wniosek będzie mógł zakładać realizację jednego spośród następujących działań:
 
  • badania wstępne,
  • badania pilotażowe,
  • kwerenda,
  • staż naukowy,
  • wyjazd konferencyjny,
  • wyjazd badawczy,
  • wyjazd konsultacyjny.

[ wiecej informacji ]

15 marca 2018: Ogłoszenie konkursów OPUS 15 i PRELUDIUM 15, termin 15 czerwca 2018

NCN ogłosił konkursy OPUS 15 i PRELUDIUM 15. W ramach pierwszego z nich naukowcy mogą ubiegać się o finansowanie projektów badawczych, w tym również tych obejmujących zakup lub wytworzenie niezbędnej aparatury naukowo-badawczej. W drugim swoją szansę na kierowanie projektem badawczym mają osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora. Do zdobycia jest 330 mln zł.

[ wiecej informacji ]

7 lutego 2018: Gotowe wnioski w ramach konkursów NCN - procedura BOB

 

Wnioski do NCN – co robimy, gdy wniosek jest gotowy i nie zawiera błędów

 

Po sprawdzeniu kompletności wniosku klikamy w przycisk na górze ZABLOKUJ WERSJĘ DO NCN.

Po lewej stronie menu na samej górze pojawi się napis ELEKTRONICZNA WYSYŁKA WNIOSKU

Proszę kliknąć w obrazek na dole – znajdą tu Państwo instrukcję, które pliki należy wydrukować i na których powinien podpisać się Wnioskodawca, Rektor, Dziekan oraz Pełnomocnik kwestora na Wydziale.

http://bob.uw.edu.pl/wnioski-do-ncn-co-robimy-gdy-wniosek-jest-gotowy-i-nie-zawiera-bledow/

Najbliższe terminy składania wniosków w konkurasach : ETIUDA 6, SONATINA 2 i UWERTURA 2


TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:


***** 8 marca w BOB


*****15 marca w NCN

7 lutego 2018: Preludium - informacje o konkursie dla osób nieposiadających tytułu doktora, nabór 15.06.2018-15.06.2018

Konkurs adresowany do osób rozpoczynających karierę naukową i nie posiadających stopnia naukowego doktora. Pod uwagę nie jest brany wiek wnioskodawcy. Ważne jest nie posiadanie stopnia naukowego doktora. Adresatami konkursu są przede wszystkim doktoranci, choć uczęszczanie na studia III stopnia nie jest wymagane.

[ wiecej informacji ]

7 lutego 2018:  Fulbright Senior Award - stypendia w USA dla doktorów, 30 maj 2018

Do 30 maja 2018 r. można przesyłać zgłoszenia w ramach Fulbright Senior Award. Stypendium przeznaczone jest dla osób z doktoratem, które są pracownikami naukowymi w polskiej uczelni wyższej lub innej jednostce naukowo-badawczej. Celem konkursu jest przeznaczenie środków na realizację własnych projektów badawczych na uczelniach amerykańskich, placówkach badawczych non-profit oraz niektórych instytucjach rządowych.

[ wiecej informacji ]


Pliki cookies w naszym serwisie  |  Ochrona przed spamem  |  Redaktor merytoryczny  |  Webmaster  |  Login