Uniwersytet Warszawski Wydział Pedagogiczny UW
Strona Główna  |  Rekrutacja 2017/2018  |  Poczta  |  Poczta UW  |  Szukaj  |  Linki  |  English Version  |  USOS  |  APD

Granty i stypendia - warsztaty i konferencje

[Login]

20 października 2017: Uczelnia na miarę potrzeb - 21 listopada
Kryzys w szkolnictwie wyższym, m.in. niż demograficzny oraz rosnące wymagania rynkowe stawiają władze uczelni przed ważnymi wyzwaniami. Uczelnia musi konkurować i nadążać za zmianami i potrzebami rynku - studentów. Młody człowiek jest coraz bardziej wymagający.

Czy strona internetowa kształtuje wrażenie na temat danej instytucji naukowej?

Jak dotrzeć do przyszłych studentów przez wyszukiwarki internetowe?

Czy strona internetowa utrudnia rekrutację na studia?

Jak rekrutować studentów z zagranicy?

Na powyższe i wiele innych pytań odpowiedzą eksperci podczas seminarium:

Uczelnia na miarę potrzeb – 21 listopada, Warszawa

Wstęp wolny, wymagana rejestracja->>

W programie m.in.:

  • Kreowanie wizerunku uczelni wyższej w Polsce i zagranicą

  • Nowoczesne formy promocji uczelni i rekrutacji studentów

  • Rola serwisu internetowego w komunikacji

  • Marketing w sektorze szkolnictwa wyższego(marketing szeptany SERM)

  • Media społecznościowe jako główne źródło informacji

  • Najnowsze technologie, cyfryzacja i automatyzacja a kreatywny i spersonalizowany przekaz

  • E-learning - więcej nauki przez Internet na uczelniach

  • Fundusze unijne dla uczelni - pozyskanie i rozliczenie

  • Najnowsze technologie w zarządzaniu uczelnią

 

Każdy z uczestników otrzyma: materiały konferencyjne, dostęp do prezentacji oraz imienny certyfikat.

Miejsce: Centrum Bankowo-Finansowe Nowy Świat, ul. Nowy Świat 6/12, Warszawa

Czas trwania: 09.30 – 14.30

Ilość miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

20 października 2017: Działania Marii Skłodowskiej-Curie w ostatnich trzech latach Programu Horyzont 2020: szanse dla polskich instytucji, 16 listopad 2017

27 października zostanie ogłoszony Program Pracy dla Działań Marii Skłodowskiej – Curie w Programie Horyzont 2020 na lata 2018-2020. Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE zaprasza na dzień informacyjny, w dniu 16 listopada 2017, podczas którego przedstawiciel Agencji Wykonawczej ds. Badań (Research Executive Agency, REA)  opowie o planowanych konkursach, a polscy uczestnicy projektów i ekspert oceniający wnioski złożone w poprzednich konkursach MSCA, podzielą się swoimi doświadczeniami.

Więcej informacji w załączonym  Programie.

Rejestracja na bezpłatne spotkanie informacyjne na stronie Krajowego Punktu Kontaktowego:https://www.kpk.gov.pl/?event=dzialania-marii-sklodowskiej-curie-w-ostatnich-trzech-latach-programu-horyzont-2020-szanse-dla-polskich-instytucji


Pliki cookies w naszym serwisie  |  Ochrona przed spamem  |  Redaktor merytoryczny  |  Webmaster  |  Login