Uniwersytet Warszawski Wydział Pedagogiczny UW
Strona Główna  |  Rekrutacja 2017/2018  |  Poczta  |  Poczta UW  |  Szukaj  |  Linki  |  English Version  |  USOS  |  APD

 

 

Konferencja naukowa:

Zarządzanie i przywództwo

w edukacji

 

Termin: 20 czerwca 2018 roku

Miejsce: Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 Warszawa,

sala im. Józefa Brudzińskiego w Pałacu Kazimierzowskim

Organizacja: Katedra Dydaktyki i Pedeutologii Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego

Organizator dr Jerzy Marek: j.marek@uw.edu.pl, Sekretarz dr Joanna Pękala: jpekala@uw.edu.pl

Konferencja naukowa poświęcona jest dyskusji nad miejscem i rolą zarządzania i przywództwem w systemie edukacji. W trakcie konferencji planujemy podjąć namysł nad rozwiązaniami w zakresie kształcenia i doskonalenia kadr kierowniczych. W szczególności pragnęlibyśmy przedyskutować następujące zagadnienia:

  • zmiana w edukacji,

  • kompetencje kadry kierowniczej oświaty,

  • wsparcie dyrektorów szkół i placówek w ich rozwoju zawodowym,

  • programy kształcenia kadr kierowniczych oświaty,

  • praktyka i polityka oświatowa a zarządzanie i przywództwo w edukacji.

 

Do udziału w konferencji zapraszamy: naukowców, wykładowców studiów podyplomowych zarządzania oświatą, dyrektorów szkół i placówek oświatowych, nauczycieli zainteresowanych proponowaną problematyką.

Planowane wydarzenie związane jest z 20-leciem pracy Podyplomowego Studium Polityki i Zarządzania Oświatą przy Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego.

Organizatorzy przewidują publikację prezentującą dorobek konferencji.

Opłaty: konferencja jest bezpłatna.

Zgłoszenia: prosimy o przesyłanie wypełnionych formularzy na adres: kdyrektorzy@gmail.com do dnia 30.03.2018 roku.

Abstrakty: maksymalnie do 1500 znaków do dnia 30.05.2018 roku na adres j.marek@uw.edu.pl

 

Pliki cookies w naszym serwisie  |  Ochrona przed spamem  |  Redaktor merytoryczny  |  Webmaster  |  Login