Uniwersytet Warszawski Wydział Pedagogiczny UW
Strona Główna  |  Rekrutacja 2017/2018  |  Poczta  |  Poczta UW  |  Szukaj  |  Linki  |  English Version  |  USOS  |  APD

ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2016/2017

na podstawie Postanowienia nr 1
Rektora Uniwersytetu Warszawskiego
z dnia 25 stycznia 2016 r.
w sprawie określenia organizacji roku akademickiego 2016/2017
na Uniwersytecie Warszawskim   

Na podstawie § 18 ust. 1 Regulaminu Studiów na Uniwersytecie Warszawskim (tekst jednolity Monitor UW z 2015 r., poz. 1) określa się organizację roku akademickiego 2016/2017 w sposób następujący:          

1. SEMESTR ZIMOWY

01.10.2016-17.02.2017

W tym:

Zajęcia dydaktyczne (blok I)*

01.10.2016-30.10.2016

termin składania wniosku o usunięcie podpięcia przedmiotu od programu studiów (zgodnie z par. 28 ust. 5 Regulaminu Studiów na UW) 25.10.2016
Zajęcia dydaktyczne (blok II)* 02.11.2016-04.12.2016
Zajęcia dydaktyczne (blok III)* 05.12.2016-22.12.2016**
Zajęcia dydaktyczne (blok III c.d.)* 07.01-2017-27.01.2017
I tura zapisów na zajęcia w semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017, okres dokonywania podpięć przedmiotów realizowanych w semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017 (zgodnie z par. 18 ust. 1 oraz par. 19 ust. 6 Regulaminu Studiów na UW)
01.12.2016-30.12.2016
Termin rezygnacji z zaliczenia przedmiotu w semestrze zimowym (zgodnie z par. 28 ust. 10 Regulaminu Studiów na UW)
20.01.2017

Wakacje zimowe

23.12.2016-06.01.2017

Egzaminacyjna sesja zimowa

28.01.2017-10.02.2017

W tym:

Egzaminy z języków obcych

30.01.2017

Przerwa międzysemestralna

11.02.2017-17.02.2017

2. SEMESTR LETNI

18.02.2017-30.09.2017

W tym:

Zajęcia dydaktyczne (blok I)*

18.02.2017-19.03.2017

Zajęcia dydaktyczne (blok II)*

20.03.2018-30.04.2017**
Termin składania wniosku o usunięcie podpięcia przedmiotu od programu studiów (zgodnie z par. 28 ust. 5 Regulaminu Studiów na UW) 13.03.2017
Zajęcia dydaktyczne (blok III)* 04.05.2017-08.06.2017
Termin rezygnacji z zaliczenia przedmiotu w semestrze letnim (zgodnie z par. 28 ust. 10 Regulaminu Studiów na UW) 13.06.2017

Egzaminacyjna sesja poprawkowa semestru zimowego

03.03.2017-09.03.2017

W tym:  
Egzaminy poprawkowe z języków obcych
04.03.2017

Wakacje wiosenne

13.04.2017-18.04.2017

Dni wolne od zajęć dydaktycznych (Juwenalia) 12-13.05.2017
I tura zapisów na zajęcia całoroczne i w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018, okres dokonywania podpięć przedmiotów realizowanych w semestrze zimowym i całym roku akademickim 2017/2018 (zgodnie z par. 18 ust. 1 oraz par. 19 ust. 6 Regulaminu Studiów na UW) 01.06.2017-30.06.2017

Egzaminacyjna sesja letnia**

09.06.2017-02.07.2017

W tym:

Egzaminy z języków obcych

12.06.2017

Wakacje letnie (w tym minimum 4 tygodnie nieprzerwanych wakacji letnich oraz praktyki programowe)

03.07.2017-30.09.2017

Blok wakacyjny I* 10.07.2017-13.08.2017
Blok wakacyjny II* 21.08.2017-19.09.2017

Egzaminacyjna sesja poprawkowa semestru letniego

28.08.2017-10.09.2017

Egzaminy poprawkowe z języków obcych 28.08.2017

Okres, w którym należy podjąć wszystkie indywidualne decyzje dotyczące zaliczenia roku akademickiego 2016/2017

11.09.2017-30.09.2017

* daty bloków są umowne, ocznaczają początek i koniec zajęć krótszych niż semestr oraz nie mają charakteru obligatoryjnego
** ze względu na małą liczbę piątków dydaktycznych w roku akademickim 2016/2017 dni 22.12.2016 r. (czwartek) oraz 19.04.2017 r. (środa) rada jednostki może okreslić jako dni, w których można odpracować zajęcia piątkowe.

Kalendarz roku akademickiego 2016/2017 (Pobierz)

Kalendarz roku akademickiego 2017/2018 (Pobierz)

 

 

Pliki cookies w naszym serwisie  |  Ochrona przed spamem  |  Redaktor merytoryczny  |  Webmaster  |  Login