Uniwersytet Warszawski Wydział Pedagogiczny UW
Strona Główna  |  Rekrutacja 2017/2018  |  Poczta  |  Poczta UW  |  Szukaj  |  Linki  |  English Version  |  USOS  |  APD

Kierownik: dr Jerzy Marek

Sekretariat: mgr Anna Skowrońska
Pokój 116, tel. 22 55-308-26, 55-308-21

e-mail: a.skowronska@uw.edu.pl
Dyżur sekretariatu we wtorki od 17.00 do 18.00 oraz w soboty zjazdowe (godziny i miejsce uzgodnione ze słuchaczami).
Od września 2016 r. dyżur w poniedziałki.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że Państwa zgłoszenia na Podyplomowe Studium Polityki i Zarządzania Oświatą zostały przyjęte. Osoby, które dostarczyły dokumenty, zostaną immatrykulowane w przyszłym tygodniu i wejdą w poczet słuchaczy studiów podyplomowych Uniwersytetu Warszawskiego, o czym zostaną Państwo powiadomieni drogą mailową.

Ostatnia szansa na złożenie dokumentów, dla tych, którzy jeszcze tego nie dokonali, to wtorek 11 października w godzinach 17.00-18.00 w sekretariacie , pok. 116. Jeśli to niemożliwe, proszę kontaktować się telefonicznie.

Zapraszamy na pierwsze zajęcia i zebranie informacyjne w dniach 15 i 16 października br.

Zaczniemy o 9.00 wykładem z Prawa oświatowego Pani Profesor Anny Zielińskiej w sali 413 budynku Wydziału Pedagogicznego przy ul. Mokotowskiej 16/20. Następnie Pan Dr Jerzy Marek, kierownik studiów, spotka się z Państwem w sprawach organizacyjnych ( umowy, program studiów, rozkłady zajęć, podział na grupy itp.). W niedzielę zajęcia w grupach od 9.00 do 15.30.

Do 19 października muszą Państwo dokonać wpłaty I raty (2100 zł), proszę jednak poczekać na mail, którym powiadomimy Państwa, że jest to już możliwe w systemie internetowym.

 

Adresat studiów
Studia adresowane są do dyrektorów placówek oświatowych, pracowników nadzoru pedagogicznego, pracowników organów prowadzących szkoły, animatorów działań i organizacji oświatowych oraz kandydatów na stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych i nauczycieli zainteresowanych doskonaleniem zawodowym.

Termin rekrutacji

Zapisy przez Internetową Rejestrację Kandydatów https://irk.podyplomowe.uw.edu.pl/

Zajęcia rozpoczynają się w październiku. 

Procedura rekrutacji

W roku akademickim 2016/2017 limit przyjęć wynosi 80 miejsc (4 grupy 20 osobowe). Rekrutację prowadzimy na podstawie złożonych dokumentów. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Termin: 1 - 28 czerwca – oraz 1 - 16 września 2016 r.

Wymagane dokumenty

  Podanie o przyjęcie na studia, ksero i odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, 1 zdjęcie, życiorys, ksero dowodu osobistego, zobowiązanie do ponoszenia kosztów studiów.
  Podanie, zobowiązanie i życiorys drukuje się bezpośrednio z IRK po uzupełnieniu danych przy zgłoszeniu.

   Czesne
   Całkowity koszt kształcenia jednego słuchacza wynosi 4200 zł (płatne w dwóch ratach po 2100 zł)

   Osoby, które przystępują do rekrutacji w roku akademickim 2016/2017 wszystkie wpłaty dokonują na indywidualne konto wygenerowane w USOS, w tytule wpłaty należy podać imię i nazwisko Kandydata oraz nazwę studiów podyplomowych, na które aplikuje.

    

   Opłaty prosimy kierować na:  
   Uniwersytet Warszawski, 00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28,  
   Wydział Pedagogiczny, 00-561 Warszawa, ul. Mokotowska 16/20 
   Podyplomowe Studium Polityki i Zarządzania Oświatą.  
   Numer konta: 69 1160 2202 0000 0000 6084 9408

   Program studiów jest zgodny z wymaganiami, jakim powinny odpowiadać osoby ubiegające się o stanowiska kierownicze w szkołach, przedszkolach i innych placówkach oświatowych.

   Szczegółowe informacje i zapisy:  
   Sekretariat Studium - Wydział Pedagogiczny UW,  
   00-561 Warszawa, Mokotowska 16/20 
   pok. 116, tel. (22) 5530826

   Przyjęcia dokumentów w poniedziałki godz. 17.00-18.00. Dokładny termin składania zostanie podany zaraz po zakończeniu rekrutacji. 

   Podyplomowe Studium Polityki i Zarządzania Oświatą powstało w 1998 roku. Przez siedemnaście lat studia ukończyło ponad tysiąc osób - dyrektorów szkół, przedszkoli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, świetlic, ognisk, ogrodów jordanowskich, bibliotek pedagogicznych, ale także pracowników nadzoru pedagogicznego, doradztwa metodycznego, instytucji administrujących system edukacyjny, pracowników samorządu terytorialnego, radnych, animatorów organizacji pozarządowych oraz nauczycieli różnych typów szkół i innych placówek oświatowych.

   Program kształcenia obejmuje z jednej strony przedmioty o charakterze akademickim, z drugiej zapewnia uzyskanie praktycznych umiejętności niezbędnych kierownikowi placówki edukacyjnej. Strona akademicka programu to wiedza o polityce oświatowej i przemianach w polskim systemie szkolnym, elementy znajomości systemów oświatowych innych państw i polityka oświatowa Unii Europejskiej. Ponadto proponowane są zajęcia z zakresu socjologii edukacji i badań nad młodzieżą, podstaw organizacji i zarządzania, podstaw prawa oświatowego oraz elementów ekonomiki kształcenia. Praktyczne umiejętności kierowania placówką oświatową zdobywane są podczas zajęć seminaryjnych i warsztatowych związanych z planowaniem pracy placówek, realizacją przyjętych zadań, prowadzeniem nadzoru pedagogicznego, zasad przechowywania dokumentów szkolnych, gospodarki sprzętem i materiałami, a także zastosowań środków informatycznych w zarządzaniu placówką oświatową. Umiejętności praktycznego kierowania pracą szkoły słuchacze Studium uczą się także podczas praktyk asystenckich, które odbywają się u doświadczonych dyrektorów szkół i innych placówek.

   Lista przedmiotów:

   Lp.

   Przedmiot

   Liczba godzin

   1.  

   Polityka oświatowa

   8

   1.  

   Systemy oświatowe i polityka edukacyjna UE

   8

   1.  

   Zarządzanie (podstawy teoretyczne)

   12

   1.  

   Socjologia edukacji

   20

   1.  

   Informatyka w zarządzaniu placówkami oświatowymi

   12

   1.  

   Prawo oświatowe

   40

   1.  

   Ekonomika kształcenia

   8

   1.  

   Oświatowe zadania samorządu

   16

   1.  

   Planowanie pracy i zarządzanie placówką oświatową

   36

   1.  

   Nadzór pedagogiczny i zarządzanie jakością kształcenia

   12

   1.  

   Dokumenty, archiwa i gospodarka sprzętem w placówce oświatowej

   16

   1.  

   Konkurs na dyrektora szkoły

   4

   1.  

   Praktyka asystencka

   30

   1.  

   Wykłady nt. aktualnych problemów kształcenia

   12

   1.  

   Warsztaty

   36

   1.  

   Seminarium dyplomowe

   30

   1.  

    

   Łącznie

    

   300

    Zajęcia trwają rok, prowadzone są w czasie weekendów (soboty i niedziele). Przeważnie dwa razy w miesiącu. 

   Inaugurację przewiduje się na październik 2016 . Informacja o terminie rozpoczęcia zostanie podana we wrześniu. Szczegóły organizacyjne zostaną wysłane mailem na tydzień przed rozpoczęciem studiów.

    


    


   Pliki cookies w naszym serwisie  |  Ochrona przed spamem  |  Redaktor merytoryczny  |  Webmaster  |  Login