Home | Aktualności Studia | Studia niestacjonarne: Komunikaty | Formularz-przeniesienie ze studiów jednolitych na studia dwuletnie

Formularz-przeniesienie ze studiów jednolitych na studia dwuletnie

Szanowni Państwo,

prośbę o przeniesienie z jednolitych studiów magisterskich z kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna na studia drugiego stopnia, na kierunek Pedagogika nauczycielska (specjalność: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną) mogą złożyć jedynie te osoby, które ukończyły studia I stopnia w zakresie przygotowującym do zawodu nauczyciela przedszkola i klas I-III.

Formularz

Wydział Pedagogiczny UW

Wydział Pedagogiczny UW