Home | ARCHIWUM | Ogłoszenie wyborcze – niesamodzielni nauczyciele akademiccy

Ogłoszenie wyborcze – niesamodzielni nauczyciele akademiccy

Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Pedagogicznego UW zwołuje w dniu 18 grudnia 2020 roku

zebranie wyborcze do Rady Naukowej Dyscypliny Pedagogika.

Do obsadzenia jest 5 mandatów.

Zebranie odbędzie się w trybie zdalnym przy wykorzystaniu komunikatora GoogleMeet,

a procedura głosowania z wykorzystaniem narzędzia Ankieter.

Zebranie rozpocznie się o godzinie 10.00 poprzez zalogowanie się przez link jaki otrzymacie państwo
drogą mailową. Proszę przygotować dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość wyborcy.

Z wyrazami szacunku
Krzysztof Pierścieniak
Przewodniczący
Wydziałowej Komisji Wyborczej
Wydziału Pedagogicznego UW

Wydział Pedagogiczny UW

Wydział Pedagogiczny UW

Share via
Copy link
Powered by Social Snap