Home | Rada Wydziału | Skład komisji dziekańskich Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego w kadencji 2020-2024

Skład komisji dziekańskich Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego w kadencji 2020-2024

Komisja Konkursowa

 1. dr hab. Roman Dolata, prof. ucz. – przewodniczący

 2. dr hab. Maria Kolankiewicz, prof. UW

 3. dr hab. Danuta Lalak, prof. ucz.

 4. dr hab. Anna Kowalewska

 5. dr Barbara Tybulewicz-Kwiatkowska

Komisja Oceniająca

 1. prof. dr hab. Anna Wiłkomirska – przewodnicząca

 2. prof. dr hab. Janina Kamińska

 3. dr hab. Danuta Lalak, prof. ucz.

 4. dr hab. Grzegorz Szumski, prof. ucz.

 5. dr hab. Elżbieta Durys

 6. dr hab. Aneta Ostaszewska

 7. dr Agnieszka Małkowska-Szkutnik

Komisja ds. Etyki Badań Naukowych

 1. prof. dr hab. Grażyna Dryżałowska – przewodnicząca

 2. dr hab. Anna Zielińska, prof. ucz.

 3. dr hab. Anna Kowalewska

 4. dr hab. Jan Rutkowski

 5. dr Magdalena Kuleta-Hulboj

Komisja Biblioteczna

 1. dr hab. Paulina Sosnowska – przewodnicząca

 2. dr hab. Adam Fijałkowski, prof. ucz.

 3. dr hab. Remigiusz Kijak

 4. dr hab. Joanna Smogorzewska

 5. dr Anna Dąbrowska

Wydział Pedagogiczny UW

Wydział Pedagogiczny UW

Share via
Copy link
Powered by Social Snap