Home | Aktualności Studia | Studia niestacjonarne: Komunikaty | Oferta zajęć ogólnouniwersyteckich

Oferta zajęć ogólnouniwersyteckich

  • Czy chcesz wiedzieć, jak uczniowie warszawskich szkół ponadpodstawowych są przygotowani do studiowania?
  • Czy ciekawi Cię, jaki wpływ na ich naukę miała pandemia?
  • Czy chcesz poznać w praktyce różnorodne metody badań społecznych?

Kurs “Studenci dla Otoczenia – kompetencje protoakademickie oraz oczekiwania uczniów wobec szkół wyższych” organizowany w Programie zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego (ZIP), współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO WER, ścieżka 3.5., jest kursem dla Ciebie!

Podczas zajęć prowadzonych przez Wydział Socjologii poznasz różnorodne metody badań społecznych, nawiążesz kontakty ze studentami z innej jednostki i zgłębisz wpływ pandemii na szkolnictwo. Zajęcia są fakultatywne, otrzymasz za nie 8 punktów ECTS.

Zapisy prowadzone są przez dziekanat ds. studenckich Wydziału Socjologii, zgłoszenia prosimy kierować na adres m.gospodarczyk@is.uw.edu.pl.

Dr Marta Pietrusińska

Zakład Integracji, Inkluzji i Edukacji Społecznej

Wydział Pedagogiczny

Uniwersytet Warszawski

Wydział Pedagogiczny UW

Wydział Pedagogiczny UW

Share via
Copy link
Powered by Social Snap