Home | Aktualności | Pedagogika na UW z kategorią A

Pedagogika na UW z kategorią A


Decyzją Ministra Edukacji i Nauki, po przeprowadzeniu ponownej oceny osiągnięć, przyznano Uniwersytetowi Warszawskiemu kategorię naukową A w dyscyplinie pedagogika.

Dziękujemy wszystkim za wspólny wysiłek w pracach nad zapewnieniem jakości naszych działań naukowych.

Wydział Pedagogiczny UW

Wydział Pedagogiczny UW

Share via
Copy link
Powered by Social Snap