Uniwersytet Warszawski Wydział Pedagogiczny UW
Strona Główna  |  Rekrutacja 2018/2019  |  Poczta  |  Poczta UW  |  Szukaj  |  Linki  |  English Version  |  USOS  |  APD

Konferencje

[Login]

5 kwietnia 2018: VIII Zjazd Towarzystwa Pedagogiki Filozoficznej

Międzynarodowa konferencja

100 lat polskiej pedagogiki filozoficznej w orbicie kultury Zachodu. Stan, aspiracje i perspektywy


21-23 września 2018

[ wiecej informacji ]


Konferencje organizowane przez Wydział Pedagogiczny UW - archiwum

25 kwietnia 2018: Międzynarodowa Konferencja Naukowa Zdrowie dzieci i młodzieży – implikacje pedagogiczne

Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Zdrowie dzieci i młodzieży – implikacje pedagogiczne

20.06.2018 r. Uniwersytet Warszawski

Aula Stary BUW, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 Warszawa


Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Konferencji – Zdrowie dzieci i młodzieży – implikacje pedagogiczne. Celem konferencji jest zapoznanie z najnowszymi badaniami dotyczącymi środowiskowych uwarunkowań zdrowia dzieci i młodzieży oraz zainicjowanie tworzenia koalicji na rzecz działań zmierzających do poprawy zdrowia dzieci i młodzieży. W konferencji udział zgłosili specjaliści z ośrodków zagranicznych i krajowych, od lat zajmujący się różnymi aspektami zdrowia, w tym członkowie międzynarodowej sieci badawczej HBSC.

Organizatorzy spotkania: Katedra Biomedycznych Podstaw Rozwoju i Seksuologii Wydział Pedagogiczny Uniwersytet Warszawski oraz Zakład Zdrowia Dzieci i Młodzieży, Instytut Matki i Dziecka w Warszawie.

Partner : Fundacja Instytutu Matki i Dziecka 

 

Kierownik Katedry

Biomedycznych Podstaw Rozwoju i Seksuologii

Prof. dr hab. Zbigniew Izdebski

(Do pobrania: karta zgłoszenia, informacje o konferencji)

 

5 kwietnia 2018: VIII Zjazd Towarzystwa Pedagogiki Filozoficznej

Międzynarodowa konferencja

100 lat polskiej pedagogiki filozoficznej w orbicie kultury Zachodu. Stan, aspiracje i perspektywy


21-23 września 2018

[ wiecej informacji ]

7 marca 2018: Zarządzanie i przywództwo w edukacji, 20 czerwca 2018 roku

Zarządzanie i przywództwo w edukacji, 20 czerwca 2018 roku

Konferencja poświęcona jest miejscu i roli zarządzania i przywództwa w systemie edukacji w Polsce i poza jej granicami. W trakcie konferencji planujemy podjąć namysł nad rozwiązaniami w zakresie kształcenia i doskonalenia kadr kierowniczych. W szczególności pragnęlibyśmy przedyskutować następujące zagadnienia: zmiana w edukacji, kompetencje kadry kierowniczej oświaty, wsparcie dyrektorów szkół i placówek w ich rozwoju zawodowym, programy kształcenia kadr kierowniczych oświaty praktyka i polityka oświatowa a zarządzanie i przywództwo w edukacji.

Do udziału w konferencji zapraszamy: naukowców, wykładowców studiów podyplomowych zarządzania oświatą, dyrektorów szkół i placówek oświatowych, nauczycieli zainteresowanych proponowaną problematyką.

Planowane wydarzenie związane jest z 20-leciem pracy Podyplomowego Studium Polityki i Zarządzania Oświatą przy Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego.

Czytaj więcej

7 marca 2018: 22-23 marca 2018 'O inkluzji i wykluczeniu'

O inkluzji i wykluczaniu – środowiska włączające w perspektywie pedagogiki specjalnej i pedagogiki społecznej Warszawa, 22-23 marca 2018 roku

 

Czytaj więcej

29 listopada 2017: Wykład prof. Lecha Witkowskiego: 08.12.2017, godz. 10.00

Uprzejmie zapraszamy pracowników, doktorantów i studentów na seminarium naukowe. Naszym gościem będzie Prof. dr hab. Lech Witkowski, który wygłosi wykład:

PEDAGOGIKA JAKO HUMANISTYKA STOSOWANA (uzasadnienie, ilustracje i perspektywy)

Spotkanie odbędzie się 8 grudnia 2017 r. o godz. 10.00, sala 507

Organizatorem jest Wydział Pedagogiczny UW oraz PTP Odział w Warszawie

Dr hab. Rafał Godoń

22 września 2017: 

Szanowni Państwo,

          w imieniu Fundacji Instytutu Matki i Dziecka chciałabym serdecznie zaprosić do wzięcia udziału w konferencji Epischool – pokonajmy bariery razem! odbywającej się w dniu 29.09.2017 w Warszawie. Konferencja rozpocznie się o godz. 09.00 w Sali Paryż PGE Narodowego przy Alei Księcia Józefa Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa. Jest ona skierowana do przedstawicieli szkół oraz nauczycieli, którzy brali udział w projekcie.

 Niniejsza konferencja stanowić będzie podsumowanie dwuletniej współpracy 
Fundacji IMiD z Wydziałem Pedagogicznym   Uniwersytetu Warszawskiego, 
Univerzita Palackého v Olomouci oraz Royal College of Surgeons in Ireland 
w ramach projektu Epischool – pokonajmy bariery razem!   
Celem projektu jest poruszenie ważnych aspektów funkcjonowania uczniów z epilepsją 
w środowisku szkolnym. Podczas konferencji rozdawane będą materiały  powstałe 
w ramach jego trwania, tj. raport  z badań, poradnik dla nauczycieli, 
przykładowe scenariusze zajęć   oraz publikacje dla dzieci  i młodzieży. 
Konferencja organizowana jest we współpracy z Zespołem ds. Promocji Zdrowia 
 w Szkole Ośrodka Rozwoju Edukacji.
 

W ramach konferencji poruszone zostaną następujące zagadnienia:

 

1.      Padaczka w ujęciu neurologicznym jako najczęściej występująca choroba neurologiczna
u dzieci i młodzieży.

2.      Społeczny problem odbioru epilepsji.

3.      Stan przygotowania wychowawców klas do pracy z uczniem z padaczką na podstawie wyników badań zaprezentowanych w raporcie.

4.      Stan przygotowania nauczycieli wychowania fizycznego oraz ogólnej wiedzy dotyczącej aktywności fizycznej w stosunku do ucznia z padaczką – porównanie w Polsce i Czechach.

5.      Epilepsja i edukacja w Irlandii.

6.      Panel dyskusyjny pt. „Padaczka i szkoła – jak razem pokonać bariery?” z udziałem specjalistów krajowych i międzynarodowych.

 

Udział w konferencji jest bezpłatny.

 

 

Bardzo prosimy o potwierdzenie przybycia do 26 września (agnieszka.michalska@imid.med.pl  
tel. 22 32 77 423). Szczegółowy program konferencji jest załączony do pisma.

 

 

                                                                                                 Z poważaniem,
Dorota Kleszczewska
Prezes Fundacji Instytutu Matki i Dziecka

[ wiecej informacji ]

24 maja 2017: 

24 maja 2017: 

Wydział Pedagogiczny we współpracy z  International Institute for Hermeneutics,  Memorial University of Newfoundland, Kaneda, Universität Augsburg, Niemcy oraz Akademią Ignacjanum organizuje od 2013 roku tygodniowe szkoły letnie, International ­Summer School in Philosophy and Education.

[ wiecej informacji ]

22 marca 2017: 

12 września 2016: 

Program

6 kwietnia 2016: 

Konferencja dla dyrektorów i nauczycieli przedszkoli oraz klas 1-3

Bliżej sztuki w praktyce przedszkolnej i szkolnej

Rola sztuki jako istotnego czynnika w rozwoju dziecka jest w polskim systemie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej niedoceniana. Podczas konferencji przedstawimy ideę edukacji poprzez sztukę w szerszym niż zazwyczaj kontekście i pokażemy wielotorowy wpływ sztuki na rozwój intelektualny i emocjonalny dzieci.

Zmiana terminu! Konferencja odbędzie się na jesieni. 

 

 

12 listopada 2015: 

Program konferencji

12 listopada 2015: 

[ wiecej informacji ]

19 października 2015: 

 

[ wiecej informacji ]

22 maja 2015: 

Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego ma przyjemność zaprosić Państwa na konferencję projektu „Nauczanie Dwujęzyczne” zatytułowaną

“CLIL in Early Childhood Education”

która odbędzie się 29 maja 2015 r. w Centrum Konferencyjnym KOPERNIKA (ul. Mikołaja Kopernika 30,

00-336 Warszawa)

Celem konferencji jest prezentacja rezultatów projektu „Nauczanie Dwujęzyczne”, a także wymiana doświadczeń w zakresie nauczania języka angielskiego oraz kształcenia nauczycieli.

Wśród prelegentów znajdują się, między innymi, Pani Janet Enever, Profesor z Uniwersytetu w Umea (Szwecja), która zaprezentuje temat „Accounting for contemporary challenges in primary languages in India: Questions of history and development”, Pani Anne Pitkänen-Huhta, Profesor z Uniwersytetu w Jyväskylä (Finlandia), która poruszy zagadnienie wielojęzyczności w kontekście uczenia się języka, a także Pani Karmen Pizorn, Profesor  z Uniwersytetu w  Lubljanie (Słowenia), która przedstawi temat „English Language Proficiency of Year 2 Learners in Slovenia”.

Program konferencji

Karta zgłoszeniowa

Zgłoszenia uczestnictwa przyjmowane są drogą mailową do dnia 26 maja 2015.  Kartę zgłoszenia uczestnictwa w konferencji prosimy przesłać na adres nk.kazik@uw.edu.pl

Konferencja będzie prowadzona w języku angielskim. Decyduje kolejność zgłoszeń. Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne.

Konferencja organizowana jest w ramach projektu „Nauczanie Dwujęzyczne. Studia drugiego stopnia w języku angielskim” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

13 kwietnia 2015: 

Już po raz trzeci mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w ogólnopolskiej konferencji „Edukacja przygodą” poświęconej zagadnieniom experiental/ adventure/  outdoor/ education. W Polsce nurty te znane są od lat, a ich elementy przeplatają się w dziedzinach nazywanych wychowanie przez przygodę, pedagogika przygody, wychowanie plenerowe, turystyka aktywna lub pedagogika przeżyć.  Nasza konferencja skierowana jest przede wszystkim do przedstawicieli środowisk akademickich i środowisk oświatowych, praktyków „pedagogiki przygody”, doktorantów, studentów. Dzięki włączeniu się w organizację wydarzenia Lasów Państwowych, liczymy na szeroką reprezentację środowisk związanych z edukacją przyrodniczą oraz leśną. Bazując na doświadczeniach z poprzedniej edycji postanowiliśmy przyjrzeć się bliżej również edukacyjnym zagadnieniom turystyki kwalifikowanej, w tym sail training.

Konferencja odbędzie się w dniach 16 - 17 października 2015, w Leśnym Ośrodku Edukacyjnym im.red. A. Zalewskiego w Jedlni Letnisku.

Ze względu na liczne pytania o możliwość przedłużenia terminu zgłoszania abstraktów i posterów. Termin zgłoszeń został przedłużony: do 3 lipca! >>>

Serdecznie zapraszamy!

Więcej informacji...

 

5 lutego 2015: 

W imieniu Samorządu Doktorantów APS, Rady Doktorantów Wydziału Pedagogicznego UW, Doktoranckiego Koło Naukowego Historyczne Konteksty Pedagogiki (UW), Samorządu Naukowo - Badawczej Akademii Pedagogium, Samorządu Doktorantów Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS

 

zapraszamy Państwa do udziału w IV edycji Międzyuczelnianej Konferencji Doktorantów, organizowanej na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie pod hasłem: „Pedagodzy i psycholodzy wobec wyzwań edukacyjnych. Warsztat młodego badacza”, która odbędzie się w dniach 12-13 marca 2015 roku

Podobnie jak w roku ubiegłym, proponowana Konferencja ma przyjąć formę swoistych warsztatów metodologicznych

Więcej informacji...

26 listopada 2014: 

13 listopada 2014: 

W imieniu partnerów Partnerstwa Edukacja na NOWO serdecznie zapraszam na konferencję pt.: „Edukacja na NOWO – nowoczesne technologie dla najmłodszych” podsumowującą pilotażową edycję szkolenia, która odbędzie się 24 listopada 2014 roku (poniedziałek) w auli Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, ul. Nowogrodzka 73 w godzinach 14:00 – 18:00.

Więcej informacji...

3 czerwca 2014: 

 

Formularz zgłoszeniowy online

28 listopada 2013: 

Program konferencji

[ wiecej informacji ]

16 października 2013: 

[ wiecej informacji ]

8 października 2013: 

 

[ wiecej informacji ]

24 maja 2013: 

12 grudnia 2012: 

Serdecznie zapraszamy na Konferencję organizowaną przez Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego

 
pt. „System awansu zawodowego nauczycieli – szansa na rozwój czy biurokratyczna tortura?”, która odbędzie się 13.12.2012 w Warszawie.
 
W trakcie konferencji zostaną omówione istotne wyniki badania „Ocena systemu awansu zawodowego nauczycieli w Polsce”, odbędą się konsultacje i warsztaty dla uczestników.
 
Udział w Konferencji jest bezpłatny.
 
Serdecznie zapraszamy Dyrektorów szkół oraz Nauczycieli.
 
 
 

 

 

15 grudnia 2011: 

Samorząd Doktorantów Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej przy współpracy z Doktoranckim Kołem Naukowym Kształcenia Filozoficznego i Doktoranckim Kołem Naukowym Współpracy Polsko-Niemieckiej Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza na Międzyuczelnianą Konferencję Doktorantów "Pedagodzy wobec wyzwań edukacyjnych".
Więcej informacji na stronie: www.aps.edu.pl
Konferencja odbędzie się 16.12.2011 r. w siedzibie Akademii Pedagogiki Specjalnej w budynku C, w sali senatu (nr 3213) ul. Szczęśliwicka 40 w Warszawie
w godz. 11.00-16.00 (rejestracja od godz. 10.30).
 

17 października 2011: 

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszam do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej „Ethics and Education”, którą organizuje nasz Wydział razem z Instytutem Filozofii UW.

Sesje odbędą się w poniedziałek i wtorek – 24 i 25 października 2011 roku. Miejsce: Kampus Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, budynek „Starej Biblioteki”, sala 308. Wstęp wolny.

Z pozdrowieniami,

dr Rafał Godoń

Prodziekan ds. studenckich i współpracy z zagranicą

Czytaj: Program konferencji

Plakat

31 maja 2011: 

Władze Dziekańskie zachęcają wszystkich Pracowników dydaktycznych i Doktorantów naszego Wydziału do udziału w seminarium " Studenci z niepełnosprawnością i chorobą psychiczną - nowe wyzwanie w dydaktyce", które odbędzie się 1 czerwca (środa), w godz. 10.00-14.00 w sali
507 (konferencyjna).

Udział możliwy wyłącznie po rejestracji na stronie: http://www.bon.uw.edu.pl/form_zapisz.php?d=01062011 

Pobierz

program

6 kwietnia 2011: 

Szanowni Państwo,
Mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w ogólnopolskiej konferencji „Edukacja przygodą” poświęconej zagadnieniom outdoor&adventure education w Polsce (zwanego czasem wychowaniem przez przygodę, pedagogiką przygody lub pedagogiką przeżyć). Zapraszamy przedstawicieli środowisk akademickich (badaczy, teoretyków) i środowisk oświatowych (kadra kształcąca nauczycieli, wychowawców i opiekunów dzieci i młodzieży), praktyków „pedagogiki przygody” (nauczycieli, edukatorów, twórców programów i projektów, działaczy stowarzyszeń), doktorantów, studentów.

Konferencja odbędzie się w dniach 14-15.10.2011, w Pałacu w Teresinie al. Druckiego – Lubeckiego 1(http://www.osrteresin.oit.pl/), koło Warszawy.

[ wiecej informacji ]

14 października 2010: 

"Szkoła polska od średniowiecza do XX wieku między tradycją a innowacją"

16 września 2010: 

Międzynarodowa Konferencja Naukowa poświęcona szeroko ujętej problematyce edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej (16-17 września 2010 roku Warszawa)  Formularz zgłoszeniowy

28 maja 2009: 

28-29.05.2009: „Wychowanie estetyczne dziś. W czterdziestą rocznicę śmierci Herberta Reada”

Międzynarodowa Konferencja Naukowa w dniach 28-29.05.2009.

Termin zgłoszeń: 28 lutego 2009 roku. [Karta zgłoszenia]

Kontakt: Zakład Teorii Wychowania Estetycznego, Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Mokotowska 16/20, 00-561 Warszawa lub e-mail: apiejka@uw.edu.pl, msamoraj@uw.edu.pl

18 maja 2009: 

„PROJEKTY EDUKACYJNE: Szkolne Atelier Artystyczne”

Zaproszenie do uczestnictwa w jednodniowej konferencji w dn. 18 maja 2009.

19 listopada 2008: 

„50-lecie Pedagogiki Specjalnej na Uniwersytecie Warszawskim.
Trwałość i zmiana w dorobku jej twórców”

Sympozjum. Warszawa, 19 listopada 2008 r.

13 września 2008: 

Uprawnienia, kwalifikacje i kształcenie kadr kierujących placówkami oświatowymi.
Konferencja. Warszawa, 13 września 2008 r.

19 czerwca 2008: 

Kształcenie pedagogów i nauczycieli w zakresie zagadnień biomedycznych.   [PDF]   [DOC]
Ogólnopolskie Seminarium - forum dyskusyjne. Warszawa 19-21 czerwca 2008 r.
Program


Pliki cookies w naszym serwisie  |  Ochrona przed spamem  |  Redaktor merytoryczny  |  Webmaster  |  Login