Uniwersytet Warszawski Wydział Pedagogiczny UW
Strona Główna  |  Rekrutacja  |  Poczta  |  Poczta UW  |  Szukaj  |  Linki  |  English Version  |  USOS  |  APD

Aktualne informacje

[Login]

2 sierpnia 2018: Uwaga! Druga tura rekrutacji!
W ramach II tury rejestracji dostępne są następujące specjalności:
 
Studia stacjonarne I stopnia - edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z wczesnym nauczaniem języka angielskiego
Studia niestacjonarne I stopnia -  wszystkie specjalności
Studia stacjonarne II stopnia - animator kultury i doradca edukacyjno-zawodowy w społeczeństwie wielokulturowym, edukacja artystyczna i medialna, polityka oświatowa-menedżer oświaty, studia nad dzieckiem i rodziną, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną; graduate programme in teaching English to young learners (obie specjalności)
Studia niestacjonarne II stopnia - wszystkie specjalności
 
 
Rejestracja w systemie IRK od 2018-08-01 do 2018-09-14.
 

24 lipca 2018: Podział na kierunki i specjalności I roku 2018/19

Podział na kierunki i specjalności I roku 2018/19 oraz harmonogram dni adaptacyjnych

Podział na specjalności (uwaga: Wczesne nauczanie języka angieslkiego oraz Graduate programme...- informacja o przyjęciu na specjalność w IRK)

Studia niestacjonarne, I stopień studiów

Studia niestacjonarne, II stopień studiów

Studia stacjonarne, I stopień studiów

Studia stacjonarne, II stopień studiów

Dni adaptacyjne:

Studia stacjonarne, I stopień studiów-dni adaptacyjne

Studia stacjonarne, II stopień studiów-dni adaptacyjne

Studia niestacjonarne, I stopień studiów-dzień adaptacyjny

Studia niestacjonarne, II stopień studiów-dzień adaptacyjny

 

W przypadku wątpliwości proszę kontaktować się:

- do 3 sierpnia: a.szewczyk@uw.edu.pl

- po 3 sierpnia: rekrutacja@pedagog.uw.edu.pl

 

Ochrona przed spamem  |  Redaktor merytoryczny  |  Webmaster  |  Login