Uniwersytet Warszawski Wydział Pedagogiczny UW
Strona Główna  |  Rekrutacja  |  Poczta  |  Poczta UW  |  Szukaj  |  Linki  |  English Version  |  USOS  |  APD

CZERWIEC-LIPIEC

 

Studia stacjonarne I stopnia

 

 

L.P.

 

 

ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

 

 

TERMINY

 

 

1.

Rozpoczęcie rejestracji w IRK

5 czerwca 2018 r.

2.

Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłat rekrutacyjnych

4 lipca 2018 r.

3.

Pobranie przez system IRK ostatnich wpłat kandydatów

9 lipca 2018 r.

4.

Pobranie przez komisję rekrutacyjną z systemu IRK list kandydatów

9 lipca 2018 r.

 

5.

Zatwierdzenie przez UKR wyników rekrutacji na studia

11-12 lipca 2018 r.

6.

Ogłoszenie wyników

13 lipca 2018 r. ok godz. 14.00

7.

Przyjmowanie dokumentów od kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia*

I tura

16-18 lipca 2018 r.

8.

Kolejne tury przyjmowania dokumentów od kandydatów na studia, uruchamiane w przypadku niewypełnienia limitu miejsc*

II tura

19-20 lipca 2018 r.

III tura

23-24 lipca 2018 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studia stacjonarne II stopnia

 

 

L.P.

 

ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

 

TERMINY

 

1.

Rozpoczęcie rejestracji w IRK

5 czerwca 2018 r.

2.

Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłat rekrutacyjnych

17 lipca 2018 r.

3.

Pobranie przez system IRK ostatnich wpłat kandydatów

19 lipca 2018 r.

4.

Pobranie przez komisję rekrutacyjną z systemu IRK list kandydatów

19 lipca 2018 r.

 

5.

Zatwierdzenie przez UKR wyników rekrutacji na studia

20 lipca 2018 r.

6.

Ogłoszenie wyników

20 lipca 2018 r. ok godz. 14.00

7.

Przyjmowanie dokumentów od kandydatów na studia stacjonarne II stopnia*

I tura

23-25 lipca 2018 r.

8.

Kolejne tury przyjmowania dokumentów od kandydatów na studia, uruchamiane w przypadku niewypełnienia limitu miejsc*

II tura

26-27 lipca 2018 r.

III tura

30 lipca 2018 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

WRZESIEŃ

 Tura wrzesniowa jest uruchamiana w przypadku niewypełnienia limitów.

Studia stacjonarne I stopnia

 

 

L.P.

 

ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

 

TERMINY

 

1.

Rozpoczęcie rejestracji w IRK

1 sierpnia 2018 r.

2.

Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłat rekrutacyjnych

16 września 2018 r.

3.

Pobranie przez system IRK ostatnich wpłat kandydatów

17 września 2018 r.

4.

Pobranie przez komisję rekrutacyjną z systemu IRK list kandydatów

17 września 2018 r.

 

5.

Zatwierdzenie przez UKR wyników rekrutacji na studia

18 września 2018 r.

6.

Ogłoszenie wyników

18 września 2018 r. ok godz. 14.00

7.

Przyjmowanie dokumentów od kandydatów na studia stacjonarne II stopnia*

I tura

19 września 2018 r.

8.

Kolejne tury przyjmowania dokumentów od kandydatów na studia, uruchamiane w przypadku niewypełnienia limitu miejsc*

II tura

20 września 2018 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studia stacjonarne II stopnia

 

 

L.P.

 

ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

 

TERMINY

 

1.

Rozpoczęcie rejestracji w IRK

1 sierpnia 2018 r.

2.

Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłat rekrutacyjnych

16 września 2018 r.

3.

Pobranie przez system IRK ostatnich wpłat kandydatów

17 września 2018 r.

4.

Pobranie przez komisję rekrutacyjną z systemu IRK list kandydatów

17 września 2018 r.

 

5.

Zatwierdzenie przez UKR wyników rekrutacji na studia

18 września 2018 r.

6.

Ogłoszenie wyników

18 września 2018 r. ok godz. 14.00

7.

Przyjmowanie dokumentów od kandydatów na studia stacjonarne II stopnia*

I tura

19 września 2018 r.

8.

Kolejne tury przyjmowania dokumentów od kandydatów na studia, uruchamiane w przypadku niewypełnienia limitu miejsc*

II tura

20 września 2018 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Kandydaci są informowani o konieczności dostarczenia dokumentów w danej turze za pomocą osobistego konta w systemie IRK

Ochrona przed spamem  |  Redaktor merytoryczny  |  Webmaster  |  Login