Uniwersytet Warszawski Wydział Pedagogiczny UW
Strona Główna  |  Rekrutacja  |  Poczta  |  Poczta UW  |  Szukaj  |  Linki  |  English Version  |  USOS  |  APD

Pytania i odpowiedzi

 
1. Kiedy i jak można zarejestrować się na studia na Wydziale Pedagogicznym?
 
Na studia na Uniwersytecie Warszawskim można zarejestrować się tylko przez Internet. Służy do tego strona www.irk.uw.edu.pl  Szczegółowe harmonogramy dot. rejestracji kandydatów podczas rekrutacji 2017/2018 znajdziecie w zakładce KALENDARZ REKRUTACJI studia stacjonarne | studia niestacjonarne
 
2. Czy na studia na Wydziale Pedagogicznym obowiązują egzaminy?
 
Kandydaci na studia stacjonarne I stopnia są przyjmowani na podstawie listy rankingowej tworzonej w oparciu o wyniki z egzaminu maturalnego.
Kandydaci na studia niestacjonarne I stopnia są przyjmowani na podstawie złożenia kompletu dokumentów.
Szczegółowe informacje dot. przedmiotów zdawanych na maturze i wymaganych przez Wydział Pedagogiczny znajdziecie w zakładce ZASADY REKRUTACJI.

Kandydaci na studia stacjonarne II stopnia są przyjmowani są na podstawie konkursu dyplomów oraz średniej z całego toku studiów w przeliczeniu na punkty.
Kandydaci na studia niestacjonarne II stopnia są przyjmowani są na podstawie złożenia kompletu dokumentów.
Szczegóły znajdziecie w zakładce
ZASADY REKRUTACJI.
 
3. Czy można  wprowadzić do IRK wstępne informacje przed egzaminem maturalnym, czy  wszystkie szczegóły należy wprowadzić do systemu jednocześnie i czy można te dane modyfikować na osobistym koncie rekrutacyjnym?
 
Można modyfikować dane w każdej chwili do momentu zamknięcia rekrutacji z wyłączeniem numeru pesel, który jest jednocześnie numerem użytkownika i musi być niezmienny. Dlatego też osoby, które zdają egzamin maturalny w tym roku, mogą już w kwietniu rejestrować się, a po egzaminie uzupełnić dane o jego wyniki.
 
4. Czy rejestrując się zarówno na studia stacjonarne, jak i  niestacjonarne na Wydziale Pedagogicznym należy dokonać dwóch opłat rekrutacyjnych?
 
Nie, opłatę w wysokości 80 zł należy uiścić raz.

5. Czy po studiach niepedagogicznych można kontynuować studia II stopnia na Wydziale Pedagogicznym?

Tak. Przyjmujemy kandydatów niezależnie od kierunku studiów.

6. Kiedy i jakie dokumenty należy składać na studia?

 Lista wymaganych dokuemtnów na poszczególne studia znajduje się w zakładce ZASADY REKRUTACJI Dokumenty należy składać wg zaplanowanych harmonogramów rekrutacji na studia I stopnia i II stopnia, które znajdziecie w zakładce KALENDARZ REKRUTACJI po tym gdy kandydaci zostaną poinformowani o zakwalifikowaniu na studia poprzez system IRK.

7. Zarejestrowałam sie na IRK i przy wyborze kierunku studiów Pedagogika, niestacjonarne (zaoczne) II stopnia pojawia się informacja, że nie jest możliwe spełnienie warunków rekrutacji, jaka może być tego przyczyna i co w takiej sytuacji mogę zrobić?

 Prawdopodobnie źle zostały wprowadzone oceny z dyplomu. W tym dziale w IRK jest 5 rubryk, z których należy uzupełnić te dotyczące 

- oceny z dyplomu

- średniej ocen  

8. Czy rejestrując się na studia doktoranckie należy uiścić opłatę rekrutacyjną?

Nie, rejestracja na studia doktoranckie nie wymaga opłaty.

9. Czy kandydaci na studia II stopnia muszą miec potwierdzoną znajomość języka obecego?

Wymóg ten dotyczy tylko kandydatów na specjalności o charakterze językowym.

 

 

Ochrona przed spamem  |  Redaktor merytoryczny  |  Webmaster  |  Login