Uniwersytet Warszawski Wydział Pedagogiczny UW
Strona Główna  |  Rekrutacja 2018/2019  |  Poczta  |  Poczta UW  |  Szukaj  |  Linki  |  English Version  |  USOS  |  APD

Aktualności

[Login]

14 lutego 2018: Zaproszenie do udziału w konferencji naukowej

Zaproszenie do udziału w konferencji naukowej:


O inkluzji i wykluczaniu środowiska włączające

w perspektywie pedagogiki specjalnej i pedagogiki społ‚ecznej€

 


......................................................................................................................................


Rada Naukowa Konferencji:

Prof. dr hab. Iwona Chrzanowska

Prof. dr hab. Zenon Gajdzica

Dr hab. Ewa Jarosz

Prof. dr hab. Amadeusz Krause

Prof. dr hab. Krystyna Marzec-Holka

Prof. dr hab. Anna Nowak

Prof. dr hab. Barbara Smolińska-Theiss

Prof. dr hab. Wiesław Theiss

                                                                                  

 

 

Szanowni Państwo,

Zakład Integracji, Inkluzji i Edukacji społecznej Wydziału Pedagogicznego UW serdecznie zaprasza do udziału w konferencji naukowej:

 

O inkluzji i wykluczaniu środowiska włączające

w perspektywie pedagogiki specjalnej i pedagogiki społ‚ecznej€

 

Warszawa, 22-23 marca 2018 roku

 

Pod patronatem:

Zespołu Pedagogiki Specjalnej KNP PAN

oraz we współpracy z Zespołem Pedagogiki Społecznej KNP PAN

 

organizowanej w roku:

65-lecia Wydziału  Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego

60-lecia powołania Katedry Pedagogiki Specjalnej na Wydziale Pedagogicznym UW

61-lecia powołania Katedry Pedagogiki Społecznej na Wydziale Pedagogicznym UW

 

Konferencja odbędzie się w dniach 22-23 marca 2018 r. w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Dobrej 56/66 w Warszawie.

 

Troska o osoby zagrożone wykluczeniem, o to, jak lepiej i skuteczniej przeciwdziałać marginalizacji jednostek i grup społecznych, była i jest przedmiotem namysłu zarówno pedagogiki specjalnej, jak i pedagogiki społecznej. Obie subdyscypliny zgromadziły w tym obszarze znaczną wiedzę i bogate doświadczenia. Rozwijając idee Marii Grzegorzewskiej, Heleny Radlińskiej, Aleksandra Hulka i Ryszarda Wroczyńskiego wypracowały swoiste podejścia do problematyki wykluczenia i inkluzji społeczno-edukacyjnej. Nie są one sprzeczne. Przeciwnie, trzeba podkreślić ich komplementarność względem siebie i potencjał w budowaniu kompleksowego i złożonego obrazu procesów wykluczania i inkluzji w perspektywie edukacyjnej. Jesteśmy przekonane, że dziś konieczne jest właśnie interdyscyplinarne tworzenie i wykorzystywanie wiedzy pedagogicznej. Społeczeństwo włączające musi być oparte na poszanowaniu praw człowieka i podstawowych wolności, różnorodności kulturowej, etnicznej i wszelkiej innej, sprawiedliwości społecznej, poszanowaniu i zaspokajaniu potrzeb grup szczególnie narażonych na wykluczenie, oraz na demokratycznej partycypacji i rządach prawa (ONZ). Kształtowanie włączającego społeczeństwa to proces dotykający w zasadzie wszystkich aspektów życia społeczności, zatem powinien być rozpatrywany w różnych wymiarach: społecznym, kulturowym, ekonomicznym, politycznym, edukacyjnym, fizycznym, prawnym i relacyjnym.

 

Konferencja jest propozycją takiego właśnie wieloaspektowego spojrzenia na procesy wykluczania i inkluzji. Chcemy zachęcić do zarysowania wspólnej przestrzeni teoretycznej i badawczej oraz do pedagogicznej refleksji nad procesami kształtowania środowisk włączających.

 

Proponujemy pięć obszarów dyskusji naukowej nad wykluczeniem, inkluzją i środowiskami włączającymi w perspektywie edukacyjnej:

- konteksty polityczno-prawne (m. in. uwarunkowania prawne i polityki (nie)sprzyjające integracji i włączaniu);

- konteksty instytucjonalne (np. funkcjonowanie instytucji edukacyjnych, pomocowych, opiekuńczych, kulturalnych, organizacji pozarządowych etc. w kontekście wykluczania i inkluzji);

 - konteksty relacyjne (wykluczanie i inkluzja w relacjach międzyjednostkowych i międzygrupowych, np. kontakty rówieśnicze, rodzinne, sąsiedzkie);

 - konteksty kulturowe (szeroko pojmowane aspekty kulturowe kształtujące warunki tworzenia środowisk włączających);

-  praktyki integracji i inkluzji w powyższych kontekstach.

 

Formuła konferencji to wystąpienia, dyskusje panelowe i sesja plakatowa. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo selekcji referatów i ich wstępnej akceptacji. 

Teksty referatów po uzyskaniu pozytywnej oceny recenzentów zostaną opublikowane w €žKwartalniku Pedagogicznym” (10 pkt. MNiSW) lub czasopiśmie Kultura i Edukacja” (12 pkt).

 

Koszt uczestnictwa w konferencji wynosi 440 złotych. Wpłaty należy dokonać: Millenium Bank 69 1160 2202 0000 0000 6084 9408 z dopiskiem Konferencja INKLUZJA. Opłata obejmuje: udział w konferencji, materiały konferencyjne, catering, uroczystą kolację i obiad drugiego dnia konferencji. Opłata nie obejmuje kosztów noclegu.

 

Formularz rejestracyjny znajdą Państwo tutaj: https://goo.gl/forms/8iHTVfWAtZbdmC7d2. Termin rejestracji i wpłat upływa 15 lutego 2018 r.

 

Serdecznie zapraszamy!

Komitet Organizacyjny Konferencji:

 

Dr hab. Grażyna Dryżałowska prof. UW

Dr hab. Agnieszka Naumiuk

Dr Magdalena Kuleta Hulboj

Dr Anna Steinhagen

Dr Monika Skura

Dr Marta Pietrusińska

                                    

Sekretariat konferencji: konferencja.wpuw@uw.edu.pl

[ więcej aktualności ]

Pliki cookies w naszym serwisie  |  Ochrona przed spamem  |  Redaktor merytoryczny  |  Webmaster  |  Login