Uniwersytet Warszawski Wydział Pedagogiczny UW
Strona Główna  |  Rekrutacja 2018/2019  |  Poczta  |  Poczta UW  |  Szukaj  |  Linki  |  English Version  |  USOS  |  APD

Aktualności

[Login]

11 maja 2018: Badania Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej (DAAD)

Szanowni Państwo,

Przekazujemy prośbę o wzięcie udziału w badaniu Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej (DAAD) dotyczącym analizy potrzeb informacyjnych i motywów mobilności młodych naukowców. Skierowane jest ono do pracowników naukowych, do studentów i doktorantów prowadzących badania naukowe.

Prosimy o zapoznanie się z załączonymi informacjami i instrukcjami (są one w języku polskim i angielskim).

Link do ankiety znajduje się poniżej. Pozostanie on aktywny do 15 czerwca 2018 roku. Wypełnienie ankiety powinno zająć około 15 minut.
www.prognos.com/mobility/DAAD

Anna Sadecka

Kierownik Sekcji ds. Programów Edukacyjnych UE
Biuro Wspołpracy z Zagranicą

Uniwersytet Warszawski

Pałac Kazimierzowski, pokoj 29 C

Krakowskie Przedmiescie 26/28

00-927 Warszawa

Do pobrania: zał. 3 , zał.4

[ więcej aktualności ]

Pliki cookies w naszym serwisie  |  Ochrona przed spamem  |  Redaktor merytoryczny  |  Webmaster  |  Login