Uniwersytet Warszawski Wydział Pedagogiczny UW
Strona Główna  |  Rekrutacja 2018/2019  |  Poczta  |  Poczta UW  |  Szukaj  |  Linki  |  English Version  |  USOS  |  APD

Archiwum

13 lutego 2017: „Reducing Early School Leaving in the EU: Findings of Comparative Research” - rejestracja do 5 marca

W trakcie seminarium badacze m.in. z Polski, Belgii, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii zaprezentują wyniki ilościowych i jakościowych badań dotyczących tematyki przedwczesnego kończenia edukacji oraz młodzieży podwyższonego ryzyka edukacyjnego, ukazując te zagadnienia zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i instytucjonalnym, w perspektywie porównawczej. Seminarium to dla nas możliwość by zapoznać Państwa z wynikami międzynarodowego projektu badawczego „Reducing Early School Leaving in Europe (RESL.eu)” przeprowadzonego w dziewięciu krajach UE w kontekście dotychczasowego stanu wiedzy na temat przedwczesnego kończenia edukacji w zróżnicowanych systemach edukacyjnych.

W załączeniu znajdą Państwo szczegółowy program seminarium, który może ulec niewielkim zmianom. Seminarium odbywa się w języku angielskim. Organizatorzy nie zapewniają tłumaczenia wystąpień na język polski Prosimy o potwierdzenie udziału w seminarium poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego pod poniższym linkiem do dnia 5 marca 2017: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfp4YwndFEupK571W2FO8vJ5DQ1gOsr1m1qAG_QyElUsvdfbQ/viewform?usp=send_form

Program

[ więcej informacji archiwalnych ]

Pliki cookies w naszym serwisie  |  Ochrona przed spamem  |  Redaktor merytoryczny  |  Webmaster  |  Login