Uniwersytet Warszawski Wydział Pedagogiczny UW
Strona Główna  |  Rekrutacja 2018/2019  |  Poczta  |  Poczta UW  |  Szukaj  |  Linki  |  English Version  |  USOS  |  APD

Informacje dla pracowników

[Login]

6 kwietnia 2018: Informacja o Rzeczniku Akademickim Uniwersytetu Warszawskiego

Społeczność akademicką w radzeniu sobie z konfliktami organizacyjnymi i interpersonalnymi oraz w szukaniu rozwiązań dla spraw trudnych, wspiera Rzecznik Akademicki Uniwersytetu Warszawskiego – mgr Anna Cybulko.

Do Ombudsmana pracownik możne się zwrócić w szczególności gdy:

  • Potrzebuje opinii osoby z zewnątrz, lub kogoś, kto wskaże właściwy sposób postępowania;
  • Potrzebuje pomocy w rozwiązaniu skomplikowanej sprawy;
  • Uważa, że został potraktowany niesprawiedliwie;
  • Jest w konflikcie, który wpływa na jego funkcjonowanie na uczelni;
  • Potrzebuje mediatora;
  • Nie wie, do kogo powinieneś się zwrócić ze swoją sprawą

http://bsp.adm.uw.edu.pl/vademecum-zatrudnienia/272-2/

7 marca 2018: Komunikat Biura Spraw Pracowniczych

Szanowni Państwo,

w złączeniu przesyłam Komunikat Biura Spraw Pracowniczych z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie określenia dni tygodnia i godzin przyjmowania interesantów w Biurze Spraw Pracowniczych Uniwersytetu Warszawskiego.


Z poważaniem

Natalia Żera - Podstawka

Biuro Spraw Pracowniczych

Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel.: (22) 55 -20 - 543

www.bsp.adm.uw.edu.pl

20 maja 2008: 

Komunikat w sprawie zajęć ogólnouniwersyteckich

6 marca 2008: 

 Uwaga! Informacja dotycząca wpisywania ocen do protokołów zajęć

6 marca 2008: 

 Wiadomości Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych Unii Europejskiej

6 października 2007: Uwaga!

W związku ze zmianami w USOS-ie wprowadzonymi przez DAK prosimy o zapoznanie się i korzystanie z uaktualnionej instrukcji dostępu do systemu!

Pliki cookies w naszym serwisie  |  Ochrona przed spamem  |  Redaktor merytoryczny  |  Webmaster  |  Login