Uniwersytet Warszawski Wydział Pedagogiczny UW
Strona Główna  |  Rekrutacja 2018/2019  |  Poczta  |  Poczta UW  |  Szukaj  |  Linki  |  English Version  |  USOS  |  APD

Rada Wydziału

[Login]

17 lutego 2015: 

Porządek posiedzenia Rady Wydziału (Pobierz...) Protokół posiedzenia Rady Wydziału (Pobierz...)

25/2014/2015 Uchwała w sprawie dopuszczenia do kolokwium habilitacyjnego
26/2014/2015 Uchwała w sprawie nadania stopnia doktora
27/2014/2015 Uchwała w sprawie wszczecia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora
28/2014/2015 Uchwała w sprawie zasad i trybu postępowania rekrutacyjnego na I rok studiów doktoranckich w roku akademickim 2015/2016 
29/2014/2015 Uchwała w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2015/2016

[ więcej aktualności ]

Pliki cookies w naszym serwisie  |  Ochrona przed spamem  |  Redaktor merytoryczny  |  Webmaster  |  Login