Uniwersytet Warszawski Wydział Pedagogiczny UW
Strona Główna  |  Rekrutacja 2018/2019  |  Poczta  |  Poczta UW  |  Szukaj  |  Linki  |  English Version  |  USOS  |  APD

Rada Wydziału

[Login]

17 marca 2015: 

Porządek posiedzenia Rady Wydziału (Pobierz...) Protokół posiedzenia Rady Wydziału (Protokół)

30/2014/2015 Uchwała w sprawie przyjęcia kolokwium habilitacyjnego
31/2014/2015 Uchwała w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego
32/2014/2015 Uchwała w sprawie dopuszczenia do kolokwium habilitacyjnego
33/2014/2015 Uchwała w sprawie kryteriów zatrudniania asystentów i adiunktów (Załącznik nr 1)
34/2014/2015 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały nr 59/2012/13  w sprawie procedury procesu dyplomowania w Wydziale Pedagogicznym UW
35/2014/2015 Uchwała w sprawie dostosowania programów kształcenia do nowych wymagań określonych w Rozporządzeniu  MNiSzW z dnia 03.10.2014 w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia

[ więcej aktualności ]

Pliki cookies w naszym serwisie  |  Ochrona przed spamem  |  Redaktor merytoryczny  |  Webmaster  |  Login