Uniwersytet Warszawski Wydział Pedagogiczny UW
Strona Główna  |  Rekrutacja 2018/2019  |  Poczta  |  Poczta UW  |  Szukaj  |  Linki  |  English Version  |  USOS  |  APD

Rada Wydziału

[Login]

16 czerwca 2015: 

Porządek posiedzenia Rady Wydziału (Pobierz...) Protokół posiedzenia Rady Wydziału (Pobierz...)

51/2014/2015 Uchwała w sprawie zmiany Misji i Strategii Wydziału Pedagogicznego (Pobierz...)
52/2014/2015 Uchwała w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Agnieszki Rutkowskiej
53/2014/2015 Uchwała w sprawie powołania promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim
54/2014/2015 Uchwała w sprawie powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Marty Pietrusińskiej
55/2014/2015 Uchwała w sprawie powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgra Mirosława Czado
56/2014/2015 Uchwała w sprawie powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Kamilli Wichrowskiej
57/2014/2015 Uchwała w sprawie powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Ewy Wasilewskiej-Kamińskiej
58/2014/2015 Uchwała w sprawie szczegółowych zasad studiowania na Wydziale Pedagogicznym UW
59/2014/2015 Uchwała w sprawie procedury procesu dyplomowania w Wydziale Pedagogicznym UW
60/2014/2015 Uchwała zmieniająca Uchwałę nr 29/2014/2015 z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne
61/2014/2015 Uchwała w sprawie powołania Kursu „Nauczanie języka angielskiego w przedszkolu”
62/2014/2015 Uchwała w sprawie przyznania dyplomu z wyróżnieniem
63/2014/2015 Uchwała w sprawie Rozporządzenia Ministra Edukacji zmieniającego rozporządzenie sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli

[ więcej aktualności ]

Pliki cookies w naszym serwisie  |  Ochrona przed spamem  |  Redaktor merytoryczny  |  Webmaster  |  Login