Home | Aktualności

Aktualności

Dnia 9 czerwca 2023 r. (piątek)
Biblioteka nieczynna

Zarządzenie nr 130 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego

 

 

Aktualności BUW

 

 

Starodruki i zbiory XIX wieczne w Bibliotece Wydziału Pedagogicznego UW
Zasady udostępniania

 

Poza godzinami pracy Biblioteki zapraszamy do zwracania książek
poprzez „wrzutkę” znajdującą się na parterze obok Wypożyczalni

Zapraszamy do kontaktu: biblio.pedagog@uw.edu.pl

Zachęcamy do korzystania z zasobów elektronicznych
dostępnych pod adresem 
zasoby online
Dostęp do zasobów elektronicznych jest możliwy po zalogowaniu
i na korzystanie z nich nie mają wpływu przetrzymane książki
oraz nieuregulowane kary finansowe

 

Przypominamy, że wypożyczanie książek z Biblioteki Wydziału Pedagogicznego
jest możliwe po aktywacji legitymacji studenckiej w BUW lub online.
Ponowna aktywacja legitymacji studenckiej wymagana
jest również od studentów rozpoczynających studia drugiego stopnia.

 

 

Przypominamy o obowiązku wprowadzania informacji
o publikacjach do Polskiej Bibliografii Naukowej oraz do bazy ORCID

 

 

Obiegówki elektroniczne
Uwaga!
Obiegówka elektroniczna zostaje odrzucona w przypadku,
gdy student ma wypożyczone książki lub nieopłacone kary na koncie bibliotecznym.
Po zwróceniu książek lub opłaceniu kary należy zgłosić się
do Biblioteki Wydziałowej
w celu aktualizacji statusu odrzuconej e-obiegówki.

 

 

 

Miło nam poinformować, że dnia 22 stycznia 2019 r. Rada Wydziału Pedagogicznego UW
przegłosowała wprowadzenie nowego Regulaminu Biblioteki Wydziału Pedagogicznego UW.
W związku z tym do korzystania z Wypożyczalni zapraszamy studentów,
doktorantów, słuchaczy studiów podyplomowych,
pracowników naukowych i dydaktycznych Uniwersytetu Warszawskiego.

 

 

SPSS – oprogramowanie do analizy statystycznej stosowane w badaniach naukowych

 

 

Wydział Pedagogiczny UW

Wydział Pedagogiczny UW