Home | Aktualności

Aktualności

Decyzją Dziekana Wydziału Pedagogicznego UW

do Wypożyczalni zapraszamy od dnia 01 czerwca 2020 r.

we wtorki w godzinach: 10:00 – 16:00
w piątki w godzinach:    10:00 – 16:00
w soboty w godzinach:   10:00 – 14:00

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego  pod numerem 22 55-308-64
Telefon czynny w czasie podanych powyżej dyżurów

 

Zasady udostępniania zbiorów od 01 czerwca 2020 r. (pdf)

 

Czytelnia nieczynna do odwołania

Wypożyczalnia Międzybiblioteczna nieczynna do 01.10.2020

 

– terminy zwrotów wypożyczonych książek są automatycznie przedłużone do dnia 07 czerwca 2020 r.
– do 07 czerwca 2020 r. nie będą naliczane kary za przetrzymanie wypożyczonych książek
Od 18 maja 2020 r. Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie
wznawia usługi wypożyczeń, bezpłatnego skanowania
oraz indywidualnych, umawianych spotkań z czytelnikami.
Aktualności BUW
Wypożyczalnia Miejscowa jest tymczasowo zlokalizowana
w  pomieszczeniu porestauracyjnym na parterze budynku (sala 0.85),
otwarta dla czytelników od poniedziałku do piątku w godz. 9-18
(z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy).
ZARZĄDZENIE NR 105 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie zagrożenia zakażeniami wirusem SARS-CoV-2
Zachęcamy do korzystania z zasobów elektronicznych dostępnych pod adresem
zasoby online oraz do kontaktu elektronicznego biblio.pedagog@uw.edu.pl
Dostęp do zasobów elektronicznych jest możliwy po zalogowaniu
i na korzystanie z nich nie mają wpływu przetrzymane książki
oraz nieuregulowane kary finansowe.
Prosimy o śledzenie informacji na stronie internetowej Biblioteki,
Wydziału Pedagogicznego oraz na stronie BUW
Organizacja pracy Wydziału Pedagogicznego UW

 

Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie przypomina:
aby korzystać zdalnie ze zbiorów elektronicznych będących w subskrypcji UW
(dostępnych ze strony BUW w zakładce „Zasoby online”),
studenci, doktoranci i pracownicy UW muszą mieć ważne konto biblioteczne
w katalogu bibliotek UW.
W związku z tym:
konta studentów, doktorantów i pracowników UW oraz czytelników korzystających z BUW-u i BW w ramach SWW, których data ważności kończyła się w dniach 9 lutego – 30 października 2020, zostały automatycznie przedłużone do 31 października 2020.
UWAGA: automatyczne przedłużenie nie dotyczy kont utworzonych tymczasowo na potrzeby korzystania z zasobów elektronicznych, z datą ważności do 31 maja 2020.
Te konta muszą być przedłużone osobiście w Wypożyczalni Miejscowej BUW
• Studenci, doktoranci i pracownicy UW, którzy nie mają jeszcze kont
we wspólnym katalogu bibliotek UW, mają możliwość jego zdalnej aktywacji
(https://www.buw.uw.edu.pl/informacje-praktyczne/jak-korzystac/)

• UWAGA: studenci, doktoranci i pracownicy UW, nieposiadający kart ELP/ELD/ ELS,
mogą teraz również założyć konto biblioteczne, które umożliwi im
korzystanie ze zbiorów elektronicznych w domu.
Prośby o założenie konta należy kierować z konta pocztowego
zarejestrowanego w USOSie na adres reklamacje.buw@uw.edu.pl

• Zaległości na koncie (kary, przetrzymane książki) nie są przeszkodą
w dostępie do zasobów elektronicznych

Informacje nt. regulacji dotyczących ważności legitymacji studenckich, doktoranckich i pracowniczych są dostępne na stronie MNiSW

 

 

 

 

Zapraszamy do korzystania z nowych baz udostępnianych czasowo przez BUW:

NOWOŚCI W ZASOBACH ONLINE

 

Uwaga Studenci I roku!

Przypominamy, że wypożyczanie książek z Biblioteki Wydziału Pedagogicznego
jest możliwe po aktywacji legitymacji studenckiej w BUW lub online.

Ponowna aktywacja legitymacji studenckiej wymagana jest również od studentów rozpoczynających studia drugiego stopnia.

Informacje o zapisach

Zapisy online do BUW

 

 

 

Obiegówki elektroniczne

Uwaga!
Obiegówka elektroniczna zostaje odrzucona w przypadku,
gdy student ma wypożyczone książki lub nieopłacone kary na koncie bibliotecznym.
Po zwróceniu książek lub opłaceniu kary należy zgłosić się
do Biblioteki Wydziałowej
w celu aktualizacji statusu odrzuconej e-obiegówki.

 

 

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami na początku sierpnia 2019 r. nastąpi modernizacja systemu Polska Bibliografia Naukowa.

Z dniem 5 sierpnia 2019 r.  rozpocznie się proces wygaszania
klasycznej aplikacji PBN – Modułu Repozytoryjnego.
Wyłączona zostanie możliwość logowania do systemu,
dodawania i modyfikowania danych.
System będzie umożliwiał jedynie przeglądanie zgromadzonych zasobów.

W następnej kolejności zostaną przeprowadzone prace związane z migracją danych do najnowszej wersji aplikacji znajdującej się pod adresem NOWY PBN. Zostaną również przygotowane podstawowe funkcjonalności Profilu Autora w aplikacji PBN 2.0 (np. dodawanie publikacji przez autora).

Możliwość prowadzenia profilu autora oraz dodawania publikacji do PBN zostanie uruchomiona na początku 2020 roku.

 

Aplikacja PBN 2.0 będzie zintegrowana z systemem ORCID. Wysyłanie danych z systemu PBN do ORCID będzie możliwe jedynie po wyrażeniu na to zgody autora.

Więcej informacji na temat zmian w PBN.

 

Uprzejmie przypominamy o obowiązku wprowadzania informacji
o publikacjach do Polskiej Bibliografii Naukowej.
Biblioteka może uzupełniać PBN na prośbę pracowników,
wyłącznie po okazaniu tekstów źródłowych.

 

Miło nam poinformować, że dnia 22 stycznia 2019 r. Rada Wydziału Pedagogicznego UW przegłosowała wprowadzenie nowego Regulaminu Biblioteki Wydziału Pedagogicznego UW.

W związku z tym do korzystania z Wypożyczalni zapraszamy studentów, doktorantów, słuchaczy studiów podyplomowych, pracowników naukowych i dydaktycznych Uniwersytetu Warszawskiego.

 

SPSS – oprogramowanie do analizy statystycznej stosowane w badaniach naukowych

 

Dostępy testowe do baz Wydawnictwa Brilla

 

Drodzy Czytelnicy i Sympatycy Biblioteki

Zapraszamy Państwa do udziału w Happy Hour.
W ramach akcji Bibliotekarze otwierają dla Państwa magazyny.
Pracownicy naukowi, doktoranci Wydziału Pedagogicznego UW mogą korzystać z wolnego dostępu do magazynów bibliotecznych. Do Państwa dyspozycji oddajemy zbiory od 1974 roku.
Z naszej oferty mogą również korzystać studenci Wydziału Pedagogicznego UW.
Prosimy o wcześniejsze uzgodnienie terminu.
Mamy nadzieję, że taka forma popularyzacji spotka się z życzliwym odbiorem.

Wydział Pedagogiczny UW

Wydział Pedagogiczny UW