Home | Erasmus + | Erasmus + dla pracowników

Erasmus + dla pracowników

Yarmouk University (YU), Jordan 

Pracownicy zainteresowani współpracą w ramach poniższej propozycji proszeni są o kontakt z Koordynatorem Mobilności – dr Eweliną Zubala (ezubala@uw.edu.pl)

Yarmouk University (YU), Jordan 

Yarmouk University (YU) is the second oldest and second largest university in Jordan that was established in Irbid city in 1976.YU offers 67 Bachelor, 69 Masters, and 18 Ph.D. programs located in 15 faculties. It has also 18 research and service centers, including (1) the Quality and Academic Development Center, (2) the Refugees, Displaced Persons and Forced Migration Studies Center, (3) Women Studies Center, (4) Entrepreneurship and Innovation Center, and (5) Sustainability Development Center. Student enrolment at YU is approximately 35,000 students in the undergraduate programs and is approximately 5,000 students in the graduate programs. The instruction language in most fields of study at YU is English.

Strona internetowa Yarmouk University (YU): https://arts.yu.edu.jo/
Education: https://education.yu.edu.jo/

Wymiana osobowa studentów i naukowców

Rusza Program wymiany osobowej studentów i naukowców w ramach współpracy bilateralnej– oferta wyjazdowa, program Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej ( NAWA)

Termin składania wniosków 20 grudnia 2022, do godz. 15.00

Na stronie Biura Współpracy z Zagranicą opisana jest procedura wewnętrzna na Uniwersytecie Warszawskim;

Strona : Programy Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej | bwz.uw.edu.pl

Zakładka: Program wymiany stypendialnej studentów i naukowców w ramach umów międzynarodowych – oferta wyjazdowa

Szczegóły ogłoszenia na stronie NAWA:

Program wymiany osobowej studentów i naukowców w ramach współpracy bilateralnej – NAWA

Studenci, doktoranci, nauczyciele akademiccy lub pracownicy naukowi zainteresowani udziałem w programie składają wnioski poprzez system elektroniczny NAWA

Do wniosku składanego online należy załączyć m.in. „Zgłoszenie z uczelni” podpisane przez przedstawiciela Biura Współpracy z Zagranicą UW.

W celu uzyskania podpisu przedstawiciela Biura Współpracy z Zagranicą należy przesłać do BWZ na adres: international@adm.uw.edu.pl wyraźny skan formularza „Zgłoszenie z uczelni” wypełnionego przez osobę wnioskującą i podpisanego w dolnym, lewym rogu przez dziekana/kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej.

Formularz jest dostępny na stronie BWZ w zakładce Formularze.

Współpraca mobilna – Mongolia i Sarajewo

Pracownicy zainteresowani współpracą w ramach poniższych propozycji proszeni są o kontakt z Koordynatorem Mobilności – dr Eweliną Zubala (ezubala@uw.edu.pl) we wskazanych terminach:

1) National University of Mongoliado 9 listopada.

2) International Burch University w Sarajewie – do 9 listopada.  

Uczelnia składa się z trzech wydziałów – Inżynierii i Nauk Przyrodniczych, Ekonomii i Nauk Społecznych oraz Pedagogiki i Nauk Humanistycznych.

IBU powstał w 2008 roku, założycielem i właścicielem uczelni jest Stirling Education z siedzibą w Wielkiej Brytanii, agencja doradztwa edukacyjnego, która zarządza także Tishk International University w Iraku, założonym w 2008 r.

Agencja prowadzi również szkoły w Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Bośni i Hercegowinie oraz na Bliskim Wschodzie i w Indiach.

IBU jest notowany tylko w UniRank – miejsce 5527 w skali światowej, miejsce 4 w BiH.

Jest to mała uczelnia, licząca zaledwie 2 do 3 tys. studentów.

W latach 2013-16 obowiązywało Memorandum of Understanding pomiędzy UW a IBU, lecz nie doprowadziło to do realizacji konkretnych form współpracy.

IBU był zainteresowany wspólną działalnością naukową i badawczą, wymianą studentów i pracowników, wspólnymi spotkaniami i konferencjami.

 

Wyjazdy STA i STT do Izraela, Jordanii i Kanady

Biuro Współpracy z Zagranicą (BWZ) ogłasza ogólnouniwersytecką turę kwalifikacji dla nauczycieli akademickich wyjazdy w celu prowadzenia wykładów (STA) oraz dla pracowników administracyjnych i koordynatorów ds. mobilności wyjazdy w celach szkoleniowych (STT) w ramach Programu „Erasmus– mobilność edukacyjna z krajami partnerskimi” (KA107/2020) do następujących uczelni partnerskich:

STA

  • University of Haifa – Izrael, Hajfa (1 stypendium)
  • Ben-Gurion University of the Negev – Izrael, Beer Szewa (1 stypendium)
  • University of British Columbia – Kanada, Vancouver (1 stypendium)

STT

  • University of Haifa – Izrael, Hajfa (1 stypendium)
  • Ben-Gurion University of the Negev – Izrael, Beer Szewa (1 stypendium)
  • University of Jordan – Jordania, Amman (1 stypendium)

Procedura i kryteria kwalifikacji oraz formularze znajdują się na stronie BWZ:
http://bwz.uw.edu.pl/programy-miedzynarodowe-2/

Termin składania kompletu dokumentów: 30 listopada 2022 r. do godziny 14.00. Termin składania wniosków jest ostateczny.

Kontakt: Joanna Wiszniewska, email: joanna.wiszniewska@adm.uw.edu.pl

Wyjazdy nauczycieli akademickich STA/STT

BWZ ogłasza ogólnouniwersytecką turę kwalifikacji do wyjazdu nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć (STA) lub wyjazdu pracowników w celach szkoleniowych (STT) do Państw-Darczyńców (Islandia, Liechtenstein, Norwegia) – w tym konkursie do Norwegii

  • University of Oslo – Centre for Gender Research – 2 stypendia;
  • University of South-Eastern Norway – Department of Business, History and Social Sciences – 2 stypendia.

Wysokość stypendium: 250 EUR/dzień
Dofinansowanie kosztów podróży: 275 EUR
Czas trwania mobilności: 6 dni (w tym 2 dni na podróż)

Szczegóły na:
stronie BWZ
Stronie Programu Edukacja

KONKURS NA WYJAZDY DLA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI

Uprzejmie informujEMY, że został ogłoszony konkurs Erasmus+ dotyczący wyjazdów pracowników niebędących nauczycielami akademickimi (STT) do: Jordania, Nepal, Rosja.

Na stronie BWZ znajdą Państwo dokładną informację o warunkach konkursu -liczbie stypendiów, uniwersytetach przyjmujących, datach składania dokumentów oraz listę niezbędnych dokumentów.

Termin składania list zgłoszeń do konkursu przez koordynatorów jednostek: 30 listopada, godz. 14:00.

Link do programu Erasmus + KA107: http://bwz.uw.edu.pl/projekt-ka107-2019

Jeśli mają Państwo dodatkowe pytania proszę je kierować do pani Joanny Wiszniewskiej BWZ

KONKURS NA WYJAZD DYDAKTYCZNY DLA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

Uprzejmie informujemy, że został ogłoszony konkurs na wyjazd w celach dydaktycznych dla nauczycieli akademickich (STA) w ramach Programu Edukacja do University of Bergen (Norwegia).

Informacje podstawowe:

Uczelnia partnerska: University of Bergen

Ilość stypendiów: 1

Dziedziny współpracy: Prawo

Czas trwania mobilności: 2 dni

Ryczałt na koszty pobytu: 500 €

Ryczałt na koszty podróży: 275 €

Zapraszamy do zapoznania się z informacją na stronie BWZ:

http://bwz.uw.edu.pl/informacja-dla-nauczycieli-akademickich-edukacja/

Termin składania kompletu dokumentów: 23 listopada, godz. 14:00.

 

Wyjazdy nauczycieli akademickich

BWZ przypomina, że nadal trwa nabór kandydatów do stypendium na wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć (STA) oraz na wyjazdy szkoleniowe (STT) w programie Erasmus na zasadach ogłoszonych wiosną 2021 r. Ze względu na opóźnienia w realizacji nowego projektu KA131/2021 leżące po stronie Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności oraz znaczne rezerwy finansowe w projektach z roku KA103/2019 i KA103/2020 nowy konkurs w kategorii STA i STT zostanie ogłoszony nie wcześniej, niż wiosną 2022 r.

Zasady realizacji STA 2021/22:
http://bwz.uw.edu.pl/wyjazdy-dydaktyczne-nauczycieli-akademickich-sta-2020-2021/

Zasady realizacji STT 2021/22:
http://bwz.uw.edu.pl/wyjazdy-pracownikow-szkolenia-stt-2020-2021/

Konkurs Erasmus+ dotyczący wyjazdów na zagraniczne studia częściowe

Uprzejmie informuję, że został ogłoszony konkurs Erasmus+ dotyczący wyjazdów na zagraniczne studia częściowe (SMS) do uczelni z krajów partnerskich: Izrael, Jordania.

Na stronie BWZ znajdą Państwo dokładną informację o warunkach konkursu -liczbie stypendiów, uniwersytetach przyjmujących, datach składania dokumentów oraz listę niezbędnych dokumentów.

http://bwz.uw.edu.pl/projekt-ka107-2019/

Termin składania kompletu dokumentów: 18.10.2021, godz. 14:00.

Miejsce składania dokumentów: Uniwersytet Warszawski, Krakowskie Przedmieście 26/28, Pałac Kazimierzowski, pokój 28.

Kontakt: Sybilla Marinković, tel.+48  22 55 24 079,  email: Sybilla.Marinkovic@adm.uw.edu.pl

Wydział Pedagogiczny UW

Wydział Pedagogiczny UW