KA 107

Szanowni Państwo,

Na stronie Biura Współpracy z Zagranicą w zakładce Erasmus – kraje partnerskie pojawiły się informacje o najnowszym projekcie Erasmus+ Mobilność z krajami partnerskimi (KA107) 2017. W ramach tego projektu UW otrzymał fundusze na wymianę studentów i pracowników z uczelniami z krajów: Albania, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Bhutan, Chiny, Czarnogóra, Filipiny, Gruzja, Iran, Irak, Izrael, Jordania, Kambodża, Kanada, Palestyna, Rosja, RPA, Serbia, Tajwan, Ukraina, USA, Wietnam. (W przypadku Białorusi, Bhutanu, Gruzji, Iraku, Palestyny oraz Stanów Zjednoczonych, wymiana studentów i/lub pracowników dotyczy tylko przyjazdów do UW.)

Po zakończeniu ostatniego konkursu uzupełniającego (KA107 z roku 2016), ogłosimy kolejny, na wyjazdy pracowników (zarówno w celu prowadzenia zajęć, jak i w celach szkoleniowych) w roku akademickim 2018/2019 (semestr zimowy). Pierwsze wyjazdy odbyć się będą mogły już we wrześniu, o ile uczelnia partnerska rozpoczyna rok akademicki we wrześniu. Rozpoczęcie konkursu planowane jest na połowę marca, tak by cała procedura mogła zakończyć się w czerwcu.

Marcowy konkurs KA107 2017 będzie obejmował tylko te uczelnie, z którymi UW podpisał już umowę Erasmus+ oraz na współpracę z którymi otrzymaliśmy środki. Na dzień dzisiejszy są to (w nawiasie liczba stypendiów):

Wyjazdy nauczycieli akademickich:

 1. European University of Tirana (1)
 2. University of Sarajevo (1)
 3. China University of Political Science and Law (1)
 4. University of Montenegro (1)
 5. The David Yellin Academic College of Education (Izrael) (2)
 6. University of Jordan (1)
 7. Saint Petersburg State University (1)
 8. University of Johannesburg (1)
 9. University of Belgrade (1)
 10. National Chengchi University (Tajwan) (1)
 11. Ivan Franko National University of Lviv (1)
 12. University of Da Nang (Wietnam) (1)
 13. University of British Columbia (Kanada) (1)

Wyjazdy pracowników administracyjnych:

 1. University of Shkodra (1)
 2. University of Montenegro (1)
 3. The David Yellin Academic College of Education (Izrael) (1)
 4. University of Jordan (1)
 5. Saint Petersburg State University (1)
 6. University of Belgrade (1)

Możliwość ubiegania się o wyjazdy do uczelni z Iranu, Filipin, Kambodży, Izraela (Tel Awiw) [UTF-8?]– nauczyciele akademiccy oraz do Tel Awiwu (pracownicy administracyjni) będzie zależna od podpisania umów z uczelniami z tych krajów. W przypadku braku podpisanej umowy do połowy marca, konkurs na wyjazdy do uczelni z tych krajów zostanie ogłoszony jako konkurs uzupełniający na początku semestru zimowego kolejnego roku akademickiego.

Z pozdrowieniami,

JAKUB REJNIAK

Sekcja Programów Edukacyjnych Unii Europejskiej

Biuro Współpracy z Zagranicą

UNIWERSYTET WARSZAWSKI

Krakowskie Przedmieście 26/28

00-927 Warszawa

tel.: +48 22 55 24 005

http://bwz.uw.edu.pl/

 

.

Wydział Pedagogiczny UW

Wydział Pedagogiczny UW