Home | Granty | Indywidualne

Indywidualne

Formularze wniosków MAESTRO 11 i SONATA BIS 9 dostępne

W systemie ZSUN/OSF są dostępne formularze wniosków dla konkursów MAESTRO 11, SONATA BIS 9.

Więcej »

Przesunięcie terminu ogłoszenia konkursu MINIATURA 3

Informujemy, że konkurs MINIATURA 3 zostanie ogłoszony nie później niż 18 czerwca.

 

Formularze wniosków OPUS 17 i PRELUDIUM 17 dostępne

W systemie ZSUN/OSF są dostępne formularze wniosków dla konkursów OPUS 17 i PRELUDIUM 17.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

***** 7 czerwca w BOB

***** 17 czerwca 2019 w NCN

Więcej »

Sonata Bis 8, Harmonia 10, Maestro 10. Termin 17 września 2018r.

Do 17 września 2018 r. można składać wnioski w ramach konkursów Sonata Bis 8, Harmonia 10 oraz Maestro 10, których organizatorem jest Narodowe Centrum Nauki. Finansowanie mogą uzyskać projekty, które obejmują badania podstawowe. Wnioski należy składać w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu http://www.osf.opi.org.pl

Więcej »

Małe granty NCN – MINIATURA 2, nabór ciągły od 17 kwietnia do 31 grudnia 2018

Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt. 2) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. z 2015 r. poz. 839 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Narodowego Centrum Nauki nr 11/2018 z dnia 8 lutego 2018 roku Dyrektor Narodowego Centrum Nauki ogłasza konkurs MINIATURA 2 na działanie naukowe.

Nabór wniosków będzie prowadzony w sposób ciągły od 17 kwietnia do 31 grudnia 2018 roku w systemie elektronicznym ZSUN/OSF, dostępnym pod adresem https://osf.opi.org.pl.

  • Wnioski udostępnione w ramach konkursu MINIATURA 2 są składane wyłącznie w formie elektronicznej przez system ZSUN/OSF.
  • Wniosek uznaje się za złożony w formie elektronicznej, gdy jego status w systemie ZSUN/OSF zostanie zmieniony na „wysłany”. Sprawdzenie, czy operacja wysyłania wniosku zakończyła się poprawnie jest obowiązkiem wnioskodawcy.

https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/miniatura2

Więcej »

Akcje Marii Skłodowskiej-Curie – Individual Fellowships, 12 wrzesień 2018

Do 12 września 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu Individual Fellowships, który organizowany jest w ramach Akcji Marii Skłodowskiej-Curie. Celem konkursu jest umożliwienie indywidualnym naukowcom zdobywania nowej wiedzy i pracy nad projektami w dowolnym miejscu Europy i świata w wybranej jednostce. Przyznane granty mają także rozwijać innowacyjność i kreatywność naukowców. Więcej »

Informacje dla grantobiorców NCN

NCN opublikowało odpowiedzi na najczęściej zdawane pytania przez grantobiorców (wnioskodawców):

https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/faq/realizacja-projektow

Miniatura 2 – pierwsze szczegóły naboru wniosków , otwarcie konkursu kwiecień 2018

Narodowe Centrum Nauki podało pierwsze szczegóły planowanego naboru w ramach konkursu Miniatura 2. Jak zostało ustalone podczas styczniowego posiedzenia Rady Narodowego Centrum Nauki nabór wniosków ruszy w kwietniu 2018 r. i będzie prowadzony w trybie ciągłym. Budżet konkursu wyniesie 20 mln zł.
W ramach wniosku możliwe będzie uzyskanie wsparcia w wysokości od 5 000 zł do 50 000 zł. Wniosek będzie mógł zakładać realizację jednego spośród następujących działań:
  • badania wstępne,
  • badania pilotażowe,
  • kwerenda,
  • staż naukowy,
  • wyjazd konferencyjny,
  • wyjazd badawczy,
  • wyjazd konsultacyjny.

Więcej »

Gotowe wnioski w ramach konkursów NCN – procedura BOB

Wnioski do NCN – co robimy, gdy wniosek jest gotowy i nie zawiera błędów

 

Po sprawdzeniu kompletności wniosku klikamy w przycisk na górze ZABLOKUJ WERSJĘ DO NCN.

Po lewej stronie menu na samej górze pojawi się napis ELEKTRONICZNA WYSYŁKA WNIOSKU

Proszę kliknąć w obrazek na dole – znajdą tu Państwo instrukcję, które pliki należy wydrukować i na których powinien podpisać się Wnioskodawca, Rektor, Dziekan oraz Pełnomocnik kwestora na Wydziale.

 

Wnioski do NCN – co robimy, gdy wniosek jest gotowy i nie zawiera błędów

Najbliższe terminy składania wniosków w konkurasach : ETIUDA 6, SONATINA 2 i UWERTURA 2

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

***** 8 marca w BOB

*****15 marca w NCN

 

Wydział Pedagogiczny UW

Wydział Pedagogiczny UW