Home | Informacje dla pracowników

Informacje dla pracowników

Bon świąteczny 2023

Sekcja Finansowa uprzejmie informuje o możliwości składania wniosków o dodatek świąteczny 2023 (BONY). Wnioski składamy w Sekcji Finansowej Wydziału. Można zostawić zaadresowaną na Sekcję kopertę z poprawnie wypełnionym wnioskiem na portierni, lub przysłać pocztą (priorytet). Wnioski można otrzymać w Sekcji Finansowej, na portierni Wydziału lub wydrukować osobiście (https://bssoc.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/154/2023/10/zalacznik-nr-2-1.pdf – drukujemy dwustronnie!).

Istnieje również możliwość składania wniosków drogą elektroniczna za pomocą strony DOCSENSE: 

Instrukcja obsługi systemu elektronicznego składania wniosków o dofinansowanie wypoczynku świątecznego

1. Wchodzimy na stronę internetową: https://generator.ds.uw.edu.pl/#/login
2. Logujemy się swoim identyfikatorem UW i hasłem.
3. Wybieramy z lewej strony „Utwórz dokument”
4. Wybieramy z listy „Wniosek o przyznanie dofinansowanie dodatkowego wypoczynku w okresie Świąt Bożego Narodzenia”
5. Wypełniamy dane wnioskodawcy i oświadczenia.
6. W zakładce AKCEPTACJA, wpisujemy adres e-mail: a.dorocka@uw.edu.pl i klikamy „SZUKAJ”
7. Wybieramy „+DODAJ”
8. Zatwierdzamy wniosek wybierając po prawej stronie przycisk „ZAPISZ i ZAKOŃCZ EDYCJĘ”

Prosimy o złożenie wniosku najpóźniej do 26.10.2023. Mamy bardzo mało czasu w tym roku na realizację w związku z tym, przekroczenie tego terminu może skutkować brakiem możliwości wypłaty dofinansowania.

 

Stosowanie technik mediacyjnych, czyli jak zarządzać w sytuacji sporu

Centrum Pozasądowego Rozwiązywania Sporów na Wydziale Prawa i Administracji UW zaprasza pracowników Uniwersytetu Warszawskiego do udziału w bezpłatnym szkoleniu

Stosowanie technik mediacyjnych, czyli jak zarządzać w sytuacji sporu  

Termin szkolenia: 30 października 2023 r. (poniedziałek), godz. 9:00 – 16:00.
Miejsce: sala 209, budynek WPiA UW, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28

Opis szkolenia [PDF]
Formularz rejestracyjny [DOC]

Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o odesłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego na adres: mediacje@uw.edu.pl

Liczba miejsc jest ograniczona, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń

Więcej informacji:
https://mediacje.wpia.uw.edu.pl/szkolenie-stosowanie-technik-mediacyjnych-czyli-jak-zarzadzac-w-sytuacji-sporu/

Procedury i kryteria kwalifikacji 2023/2024

Informujemy, że na stronie Biura Współpracy z Zagranicą (BWZ) zostały umieszczone:

 1. Procedury i kryteria kwalifikacji, organizacja oraz zasady finansowania wyjazdów pracowników w celach szkoleniowych (STT).
 2. Procedury i kryteria kwalifikacji, organizacja oraz zasady finansowania wyjazdów nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć (STA)
  obowiązujące w roku akademickim 2023/24.

Zasady są bardzo podobne do zeszłorocznych, najważniejsze różnice to:

 1. Czas obowiązywania projektu – maksymalny czas pobytu na wymianie do 31.07.2024 r.
 2. Zmiana liczby mobilności dla nauczycieli akademickich, maks. 2 wyjazdy w konfiguracji 2x STA lub STA + STT.

Ostatnie pożegnanie wieloletniej pracowniczki Wydziału, Pani Marii Brym, która zmarła 15 czerwca 2023 roku.

Ta wiadomość dotarła do nas dopiero teraz, trzy miesiące po śmierci Pani Marii. Nie mogliśmy pożegnać Jej tego dnia i dlatego tym tekstem postanowiliśmy uczcić pamięć o Niej.

Maria Brym (kierowniczka dziekanatu)  pracowała na naszym  Wydziale, można powiedzieć, od zawsze. Pracowała w każdej z naszych siedzib: na Krakowskim Przedmieściu, na „Smyczkach” , z których przeprowadziła Wydział na  Mokotowską. Pani Maria, to tzw. Człowiek Uniwersytetu, co oznacza, że będąc od wielu lat emerytowaną pracowniczką, była zawsze zainteresowana tym co się dzieje u Nas. Uczestniczyła w wielu uroczystościach, takich jak Inauguracja roku, spotkania wigilijne. Pracując tyle lat, znała nas wszystkich, prawie wszystkich, bo skład osobowy WPUW od roku 2006  jednak się zmienił. Dlatego zawsze pytała co słychać u poszczególnych osób. 

Więcej »

Exchange Program to the US

Nabór wniosków o granty naukowe na prowadzenie projektów naukowych na amerykańskich uczelniach w roku akademickim 2024/2025 w ramach programu Exchange Program to the US.

GRANTY PRZYZNAWANE SĄ WE WSZYSTKICH DYSCYPLINACH NAUKOWYCH W TRZECH KATEGORIACH:

Kosciuszko Foundation Fellowship skierowane jest do pracowników i pracowniczek badawczych i dydaktycznych na każdym etapie kariery po uzyskaniu stopnia doktora. Trwające od 3 do 6 miesięcy stypendium umożliwia osobom zatrudnionym w polskich instytucjach akademickich i naukowych realizację samodzielnych projektów badawczych lub badawczo-dydaktycznych w amerykańskich uczelniach, instytutach badawczych, instytucjach rządowych lub organizacjach pozarządowych.
 
Kosciuszko Foundation Grants to  granty trwające od 3 do 6 miesięcy  przeznaczone dla studentów i studentek studiów doktoranckich na polskich uczelniach. Celem stypendium jest realizacja własnego projektu badawczego w amerykańskiej uczelni, lub organizacji pozarządowej w USA.

Kosciuszko Foundation Teaching Fellowship, przyznawane jest polskim wykładowcom, mającym zamiar prowadzić zajęcia na temat historii, kultury i literatury polskiej na amerykańskich uczelniach. Przyznawane są  maksymalnie na 9 miesięcy.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej: https://thekf.org/scholarship/exchange-program-to-the-us-grants-and-fellowships/

Wnioski można składać do 15 listopada 2023 r.

Wszelkie zapytania prosimy kierować na adres: ExchangeToTheUS@thekf.org

The Kosciuszko Foundation, Inc. (Fundacja Kościuszkowska), założona w Nowym Jorku w roku 1925, od ponad 90 lat działa w Stanach Zjednoczonych i w Polsce na rzecz pogłębiania więzi między oboma krajami poprzez programy edukacyjne oraz wymianę naukową i kulturalną. Co roku Fundacja przeznacza prawie milion dolarów na stypendia i granty badawcze dla polskich naukowców, przyjazdy amerykańskich uczonych do Polski, udział amerykańskich studentów w szkołach letnich na polskich uniwersytetach oraz naukę języka angielskiego w Polsce w ramach letnich obozów językowych.

Polskie Powroty NAWA 2023

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że do dnia 31 lipca 2023 r. jest prowadzony nabór wniosków do Programu Polskie Powroty NAWA 2023.

Celem programu jest umożliwienie wyróżniającym się polskim naukowcom powrotu do kraju i podjęcia zatrudnienia w polskich uczelniach, instytutach naukowych lub instytutach badawczych.

Program stwarza Powracającym Naukowcom optymalne warunki prowadzenia w Polsce badań naukowych lub prac rozwojowych. Naukowcy objęci Programem będą mogli wykorzystać wiedzę i doświadczenie zdobyte w zagranicznej jednostce, tworząc w Polsce własną Grupę Projektową bądź włączając się w badania prowadzone w już działających zespołach naukowych. Finansowanie w ramach Programu obejmuje wynagrodzenie dla Powracającego Naukowca członków Grupy Projektowej oraz Osoby Zapraszającej, a także koszty przesiedlenia Powracającego Naukowca. Elementem Programu jest ponadto Komponent badawczy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (NCN) lub Komponent aplikacyjny finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR).

Szczegółowe informacje na stronie NAWA oraz stronie Biura Współpracy z Zagranicą (zakładka Polskie Powroty NAWA).

Publikujemy oświadczenie Rektora UW w sprawie dr. hab. Remigiusza Kijaka, prof. ucz.

W związku z pojawiającymi się w przestrzeni publicznej doniesieniami informujemy, że Uniwersytet Warszawski rozwiązał stosunek pracy z dr. hab. Remigiuszem Kijakiem, prof. ucz. Wszczęte wcześniej procedury dyscyplinarne są i będą kontynuowane.

Uniwersytet Warszawski nie tolerował i nie będzie tolerował czynów uchybiających obowiązkom nauczyciela akademickiego lub godności zawodu nauczyciela akademickiego, w tym naruszania praw autorskich.

prof. Alojzy Z. Nowak

rektor UW

czytaj

Zakwaterowanie w DPN

Biuro Spraw Socjalnych uprzejmie informuje, że na nowej stronie
https://bssoc.uw.edu.pl/dom-pracownika-naukowego-2/
w zakładce Nasze Jednostki Dom Pracownika Naukowego znajdują się wszystkie dokumenty i informacje dotyczące ubiegania się o zakwaterowanie w DPN na rok akademicki 2023/2024, w tym procedura w wersji polskiej i angielskiej, terminy wszystkich komisji w 2023 roku i nowy dedykowany na przesyłanie wniosków e-mail : komisja.dpn@uw.edu.pl.

Załączniki:
Procedura ubiegania sie o DPN na rok akademicki 2023 2024
Application procedure for the DPN for the academic year 2023 2024
Wniosek dla osób ubiegających się o zakwaterowanie w DPN
Wniosek dla osób ubiegających się o przedłużenie zakwaterowania w DPN
Regulamin korzystania z DPN UW

STT

Biuro Współpracy z Zagranicą (BWZ) informuje, że fundusze dot. realizacji szkoleń Erasmus (STT) przeznaczone na wyjazdy w roku akademickim 2022/23 zostały wykorzystane. Na liście podstawowej do stypendium typu STT znalazło się 192 pracowników. W związku z tym osoby, które prześlą komplet dokumentów po 10 marca br. trafią na listę rezerwową. Stypendium będzie mogło zostać przyznane jedynie, jeśli osoba z listy podstawowej zrezygnuje z realizacji szkolenia. Prosimy o rozpowszechnienie tej informacji wśród pracowników Państwa jednostki.
Zasady konkursu dot. szkoleń w roku akademickim 2023/24 zostaną ogłoszone we wrześniu br. i będą dotyczyć wyjazdów rozpoczynających się po 30 września br.

Urlop – składanie wniosków (nowa procedura)

 

 • każdy pracownik posiada konto e-mail w domenie uw.edu.pl (konto tworzone jest każdemu pracownikowi w momencie rozpoczęcia pracy na UW);
 • każdy pracownik posiada użytkownika SAP (login do SAP), którym loguje się do https://fiori.sap.uw.edu.pl/ (elektroniczne wnioski urlopowe);
 • pracownik znajdzie swój login do SAP, a także odzyska zapomniane hasło do SAP lub poczty e-mail na stronie https://mojekonto.uw.edu.pl (logowanie na mojekonto.uw.edu.pl za pomocą CAS, konto CAS zakładane jest automatycznie w momencie rozpoczęcia pracy na Uniwersytecie Warszawskim);
 • każdy pracownik powinien niezwłocznie zweryfikować, czy ma dostęp do konta e-mail w domenie uw.edu.pl, zna login SAP i posiada hasła dostępu do nich;
 • pracownik ma możliwość zalogowania się na https://fiori.sap.uw.edu.pl/ z domu poprzez uruchomienie na komputerze VPN (szczegóły dot. uruchomienia VPN dostępne są na: https://it.uw.edu.pl/pl/uslugi/UslugiInternetVPN/).

 

Współpraca akademicka z Uniwersytetem w Bonn

Szanowni Państwo,

w roku 2023 kończy się trzyletni okres finansowania przez DAAD mobilności i innych działań  realizowanych w ramach umowy o bezpośredniej współpracy akademickiej Uniwersytetu w Bonn  z Uniwersytetem Warszawskim.  Aby uzyskać  przedłużenie finansowania tej współpracy na lata 2024-2026, Uniwersytet w Bonn musi do końca lutego 2023 r. zgłosić do DAAD zaplanowane  na ten okres wspólne projekty.

W związku z powyższym, bardzo proszę wszystkie osoby, które są zainteresowane nawiązaniem/rozwinięciem współpracy z Uniwersytetem w Bonn i chciałyby ubiegać się o  finasowanie realizowanych wspólnie tematów badawczych (mobilności lub ew. innych działań) o bezpośredni kontakt mailowy z BWZ na adres: grazyna.andrejuk@adm.uw.edu.pl

„Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”  (IDUB)

W programie „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”  (IDUB) ogłoszono drugą turę konkursu Kierunki studiów w Priorytetowych Obszarach Badawczych (II stopnia)

Cel: organizacja kształcenia na nowych kierunkach studiów drugiego stopnia prowadzonych w języku angielskim, na których kształcenie rozpoczęło się nie wcześniej niż po dniu 30 września 2022 r. lub rozpocznie się po dniu 30 września 2023 r.

Wnioskodawca: rada dydaktyczna albo grupa co najmniej 15 nauczycieli akademickich

Data ogłoszenia konkursu: 27.12.2022 r.

Rozpoczęcie naboru wniosków: 02.01.2023 r.

Zakończenie naboru wniosków: 22.02.2023 r.

Ogłoszenie wyników: do 17.04.2023 r.

Budżet konkursu: 4 000 000 zł

Budżet projektu: do 800 000 zł

Sposób składania wniosków: wniosek o przyznanie dofinansowania składa się w wersji elektronicznej na adres kierunkistudiow.idub@uw.edu.pl w formacie: budżet – plik EXCEL, pozostałe dokumenty – plik PDF

Przyznane środki na etapie przygotowania programu studiów mogą być wydatkowane na:

 • wynagrodzenia
 • prowadzenie działań służących promocji nowego kierunku studiów, przygotowanie koncepcji zajęć dydaktycznych wraz z materiałami dydaktycznymi niezbędnymi do przeprowadzenia zajęć;
 • przygotowanie pomocy dydaktycznych i infrastruktury,

Przyznane środki w trakcie realizacji cyklu kształcenia mogą być wydatkowane na:

 • wynagrodzenia
 • koszty badań naukowych prowadzonych przez studentów,
 • świadczenia stypendialne dla studentów,
 • koszty żetonów lektoratowych,
 • sprzęt komputerowy i aparaturę badawczą niezbędną do realizacji programu studiów,
 • zakupy biblioteczne,
 • oprogramowanie komputerowe,
 • materiały dydaktyczne, w tym materiały biurowe
 • inne koszty uzasadnione merytorycznie i niezbędne do zapewnienia wysokiej jakości kształcenia.

Kontakt:

mgr Maksymilian Sas, dr Justyna Godlewska-Szyrkowa, kierunkistudiow.idub@uw.edu.pl

 

Trwa nabór ciągły w ramach Mikrograntów UW

Działanie IV.3.1. Granty wewnętrzne Uniwersytetu Warszawskiego dla podniesienia potencjału badawczego pracowników

W ramach działania można sfinansować:

 1. Udział w konferencjach
 2. Organizację konferencji przez Uniwersytet Warszawski
 3. Kwerendy
 4. Wydawanie publikacji:
 • Monografii
 • Artykułów
 1. Wizyty studyjne
 2. Badania wstępne
 3. Pokrycie kosztów korekty przez native speakera tekstu naukowego do opublikowania w czasopiśmie lub rozdziału w monografii
 4. Przyjazdy gości do współpracy naukowej

Kontakt:

mgr Joanna Kukawka, tel. + 48 22 55 24 211, joanna.kukawka@adm.uw.edu.pl

 

Działanie I.2.4. Wspomaganie aktywności publikacyjnej w modelu open access

Zasady wykupu opcji Open Access (również występujące pod nazwami Open Access Charge, APC) dla artykułów oraz monografii ze środków IDUB (wyłącznie na licencjach CC https://creativecommons.pl/poznaj-licencje-creative-commons/):

 • Udzielana może być promesa na wykup opcji Open Access w przypadku artykułów (wyłącznie typ publikacji „article/research article”, publikacje przeglądowe, listy, edytoriale itp. nie będą finansowane) składanych do czasopism znajdujących się w 25% najlepiej ocenionych według Scopus albo z wykazu MEiN mających 140 lub 200 punktów.

Maksymalne dofinansowanie – 17.000 PLN.

 • Udzielana może być promesa na wykup opcji Open Access w przypadku monografii w języku angielskim przyjętych do druku w wydawnictwie z Poziomu II listy MEiN.

Maksymalne dofinansowanie – 40.000 PLN.

 

Kontakt:

mgr Joanna Lewczuk-Mazurek, tel. +48 22 55 24 065, joanna.lewczuk@adm.uw.edu.pl

 

Działanie II.2.2. Fundusz na mobilność

Dofinansowanie uczestnictwa w szkoleniach specjalistycznych/szkołach (letnich i zimowych) oraz w konferencjach pozaeuropejskich

 • dofinansowanie udziału w szkoleniu specjalistycznym/szkole (letniej i zimowej) oraz w konferencjach pozaeuropejskich mogą ubiegać się tylko pracownicy Uniwersytetu zaliczani do liczby „N”.
 • Maksymalne dofinansowanie – do 20.000 PLN
 • Preferowane będą szkolenia i konferencje organizowane przez najlepsze uniwersytety, organizacje naukowe czy uznane w danej dyscyplinie sieci.

 

Kontakt:

mgr Aldona Zaręba, tel. +48 22 55 20 368, aldona.zareba@adm.uw.edu.pl

 

Trwa nabór ciągły ramach IV.4.1. Kompleksowy program wsparcia dla doktorantów UW – mikrogranty, edycja 2

Nazwa konkursu: Mikrogranty na dofinansowanie aktywności publikacyjnej i naukowej doktorantek i doktorantów UW – edycja II

Cel: dofinansowanie aktywności publikacyjnej oraz określonych aktywności naukowych doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego, które podniosą jakość badań realizowanych przez doktorantów w związku z przygotowywanymi rozprawami doktorskimi oraz ułatwią ich obronę

Wnioskodawca: doktorant lub doktorantka Uniwersytetu Warszawskiego

Data ogłoszenia konkursu: 15.09.2022

Rozpoczęcie naboru wniosków: 16.09.2022

Budżet II edycji: 2 500 000 zł (1 250 000 zł na aktywności: proofreading, open access, udział w kwerendzie zagranicznej, udział w specjalistycznym szkoleniu oraz 1 250 000 zł na aktywności: krótkoterminowy wyjazd naukowy, długoterminowy wyjazd naukowy, prowadzenie badań naukowych, prowadzenie badań naukowych w ramach wyjazdu naukowego)

Sposób składania wniosków: wyłącznie elektronicznie na adres dokt.idub@uw.edu.pl

Kontakt: mgr Darią Wawreniuk, tel. +48 22 55 20 189, dokt.idub@uw.edu.pl

Przypominam o możliwości organizacji dla studentów w ramach programu Erasmus+

Mieszanych programó intensywny (Blended Intensive Programme -BIP). Są to krótkie intensywne programy polegające na połączeniu mobilności fizycznej i wirtualnej ułatwiające pracę zespołową i wymianę doświadczeń na podstawie e-uczenia się opartego na współpracy.
Kontakt w BWZ: p. Ewa Makal-O’Hara (ewa.makal@adm.uw.edu.pl, tel. +48 22 55 24 232)
oraz
Krótkoterminowych praktyk mieszanych (SMT-k) – to rodzaj praktyk łączących mobilność fizyczną i wirtualną ułatwiające pracę zespołową i wymianę doświadczeń na podstawie e-uczenia się opartego na współpracy. Na przykład, w ramach komponentu wirtualnego można stworzyć wspólną przestrzeń online dla uczących się osób z różnych krajów i kierunków studiów, dzięki której mogą pracować wspólnie i jednocześnie nad zadaniami, które są uznawane, jako część ich studiów.
Kontakt w BWZ: p. Dorota Wiącek (dwiacek@adm.uw.edu.pl, tel. +48 22 55 24 068).

Fulbright Specialist 2023-24

Chciał(a)byś zaprosić amerykańskiego eksperta/kę do Polski na krótkoterminową wizytę?  Skorzystaj z programu Fulbright Specialist 2023-24, który umożliwia polskim instytucjom nawiązanie współpracy z wybitnymi amerykańskimi specjalistami i specjalistkami oraz wspólną realizację projektów (od 2 do 6 tygodni).

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta rozpoczęła nabór wniosków konkursowych w ramach programu Fulbright Specialist Program 2023-24.  Wnioski mogą składać instytucje wyrażające gotowość przyjęcia Specjalisty/ki do prowadzenia lub uczestniczenia w m.in. wykładach, seminariach i warsztatach, sympozjach, konferencjach, konsultacjach w zakresie prac programowych oraz rozwoju kadry administracyjnej/pracowników naukowo-badawczych, do wykonywania ocen i ekspertyz, czy też rozwijania lokalnych programów i/lub projektów badawczych.

Stypendysta/ka programu Fulbright Specialist otrzymuje honorarium oraz pokrycie kosztów przelotu do i z Polski. Instytucja goszcząca zobowiązana jest do pokrycia kosztów stypendysty związanych z zakwaterowaniem, wyżywieniem i podróży krajowych.

W tegorocznym naborze priorytetowo traktowane są projekty poświęcone udostępnianiu, upowszechnianiu i wdrażaniu najlepszych praktyk na rzecz innowacyjnej edukacji.  

Dodatkowo Komisja zachęca polskie instytucje do składania wniosków na rzecz Ukrainy oraz osób uchodźczych z Ukrainy przebywających obecnie w Polsce.  

Więcej »

Ranking QS / gromadzenie kontaktów na potrzeby badania reputacji uczelni

Szanowni Państwo

Dziekani, Dyrektorzy,

Kierownicy Jednostek Organizacyjnych

Uniwersytetu Warszawskiego

Co roku Uniwersytet Warszawski bierze udział w międzynarodowym rankingu szkół wyższych QS World University Ranking (QS), gdzie oceniany jest w ramach rankingu ogólnego, rankingu regionalnego i rankingów dyscyplin. Ranking QS jest jednym z największych i najbardziej prestiżowych rankingów światowych.

Pozycja Uniwersytetu w rankingu QS w dużym stopniu wynika z międzynarodowego badania reputacji uczelni w środowisku akademickim realizowanego w ramach QS Global Academic Survey. Respondenci są proszeni o zaznaczenie swojej dyscypliny i o wymienienie 10 krajowych i 30 zagranicznych uczelni, które uważają za najlepsze pod kątem prowadzonej działalności naukowej, przy czym głosy „zagraniczne” otrzymują wagę dwukrotnie wyższą od głosów „krajowych”.

Na podstawie wyników ankietowania QS oblicza wskaźnik Academic Reputation o wadzę 40% w wyniku ogólnym w QS World University Ranking oraz od 30% do nawet 90% w QS World University Rankings by Subject (link).

Za przeprowadzenie samego ankietowania odpowiada QS. Natomiast, uczelnie mogą wesprzeć QS poprzez przesłanie dodatkowych danych kontaktowych do naukowców, którzy na zaproszenie uczelni zgodzą się wziąć udział w badaniu. UW może przesłać maksymalnie 400 kontaktów, przede wszystkim, do naukowców spoza UW (QS uniemożliwia głosowanie na własną uczelnię), wśród których szczególnie cennymi będą kontakty do naukowców zagranicznych.

W związku z powyższym, chcielibyśmy zaprosić jak najwięcej zaprzyjaźnionych UW naukowców do udziału w ankiecie QS. Rejestracja osób zainteresowanych udziałem w ankietowaniu będzie realizowana poprzez dedykowany formularz rejestracyjny na stronie UW, który jest dostępny w języku polskim i angielskim.

Więcej »

Nowy konkurs w programie IDUB

W programie „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (IDUB)

ogłoszono trzecią odsłonę konkursu Nowe Idee w Priorytetowym Obszarze Badawczym V

W ramach V POB są realizowane innowacyjne przedsięwzięcia badawcze na poziomie europejskim i światowym, dotyczące najważniejszych wyzwań współczesności. Rosnące nierówności ekonomiczne i społeczne, coraz większa skala, selektywność i zróżnicowanie mobilności, transformacja cyfrowa oraz wszechobecne ryzyko systemowe to zjawiska globalne, jednak zakotwiczone w lokalnych i regionalnych procesach i strukturach. To właśnie na poziomie lokalnym i regionalnym, skupiając się na Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej, przy jednoczesnym zachowaniu szerokiego europejskiego i światowego kontekstu, badacze z UW poszukiwać będą odpowiedzi na pytania dotyczące specyfiki tych zjawisk, ich uwarunkowań, dynamiki oraz konsekwencji.

W ramach trzeciej odsłony konkursu otwarto dwa nabory dla osób prowadzących badania z dziedziny nauk społecznych – Nowe Idee 3A w POB V oraz Nowe Idee 3B w POB V.

Podstawowe informacje dotyczące konkursów

 

Nazwa konkursu: Nowe Idee 3A w Priorytetowym Obszarze Badawczym V

Cel: wsparcie projektów badawczych związanych tematycznie z Priorytetowym Obszarem Badawczym V

Obszar tematyczny projektów: https://inicjatywadoskonalosci.uw.edu.pl/dzialania/pob/pob5/

Wnioskodawca: pracownik UW, który: posiada status młodego naukowca, tj. posiada stopień doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat przed dniem ogłoszenia konkursu; jest zaliczany do liczby N; prowadzi badania w obszarze POB V zgodne z tematyką składanego wniosku

Data ogłoszenia konkursu: 25.11.2022

Rozpoczęcie naboru wniosków: 25.11.2022

Zakończenie naboru wniosków: 25.01.2023

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do: 08.03.2023 (termin ten może zostać przedłużony w przypadku dużej liczby wniosków)

Budżet konkursu: 500 000 zł

Budżet projektu: od 30 000 zł do 100 000 zł

Sposób składania wniosków: wyłącznie elektronicznie na adres noweidee.pob5@uw.edu.pl

Więcej »

Publikacje pracowniczek i pracowników WP UW: październik – grudzień 2022

Pietrusińska M. J. (2022), „People From the Forest”: Discourse About Migrants in the Narratives of NGO Workers and Activists Involved in Humanitarian Crisis at the Polish-Belarusian Border. Sprawy Narodowościowe: Seria nowa, 54.

DOI: doi.org/10.11649/sn2803

Wichrowska, K., Marchlik, P., Zubala, E. (2022), Children’s games and activities during remote education. Problemy Wczesnej Edukacji, 54(1), 73–87.

DOI: doi.org/10.26881/pwe.2022.54.06

Tomaszewska-Pękała, H., Marchlik, P., Zubala. E. (2022), The lockdown generation: Facing multiple crises in education and the labour market. Profesorado, 26(3), 173–193.

DOI: doi.org/10.30827/profesorado.v26i3.23531

Pękala, J. L., & Wichrowska, K. (2022), Play and participation in preschool children’s project activities. Problemy Wczesnej Edukacji, 54(1), 88–96.

DOI: doi.org/10.26881/pwe.2022.54.07

Vaiˇciunas, T.; Žemaitaityt ̄ e, M.; Lange, S.; Štelemekas, M.; Oja, L.; Petkeviˇciene, J.; Kowalewska, A.; Pudule, I.; Piksööt, J.; Šmigelskas, K. Trends in Adolescent Substance Use: Analysis of HBSC Data for Four Eastern European Countries, 1994–2018. Int. J. Environ. Res. Public Health 2022, 19, 15457.

DOI: doi.org/10.3390/ijerph192315457

Cadima, J., Aguiar, C., Guedes, C., Wysłowska, O., Salminen, J., Slot, P., Barata, M. C., and Lerkkanen, M.-K., Process Quality in Toddler Classrooms in Four European Countries. Early Education and Development.

DOI: doi.org/10.1080/10409289.2022.2139548

Grygiel, P., Rębisz, S., Gaweł, A., Ostafińska-Molik, B., Michel, M., Łosiak-Pilch, J., and Dolata, R. (2022), “The Inclusion of Other-Sex Peers in Peer Networks and Sense of Peer Integration in Early Adolescence: A Two-Wave Longitudinal Study” International Journal of Environmental Research and Public Health 19, no. 22: 14971.

DOI: doi.org/10.3390/ijerph192214971

Kijak, R. J. (2022), CripSex. Ekspresje seksualne osób z niepełnosprawnością intelektualną. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 224 s.

Markowska-Manista, U. (2022), ’26 letters of the forest alphabet’ or community social learning among the Ba’Aka in the Central African Republic, [in:] Socio-Cultural and Linguistic Perspectives on Language and Literacy Development, edited by A. K. Salmon & A. Clavijo-Olarte, pp. 265-279, IGI Global, USA., https://www.igi-global.com/book/socio-cultural-linguistic-perspectives-language/293220,

DOI: doi.org/10.4018/978-1-6684-5022-2

Markowska-Manista, U. (2022), Zabawy dzieci w różnych kulturach – perspektywa antropologiczno-pedagogiczna. Problemy Wczesnej Edukacji, 54(1), 50–59.

https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/pwe/article/view/7243,

DOI: doi.org/10.26881/pwe.2022.54.04

Górak-Sosnowska K. & Markowska-Manista U. (2022), Living up to the intercultural education in a monocultural school. The case of Poland, Edukacja Międzykulturowa, nr 4 (19) ISSN 2299-4106, pp. 139-152,

DOI: doi.org/10.15804/em.2022.04.09

Dziewulak, D. (współautorzy: Adamiec J., Branna J., Firlej N., Groszkowska K., Karkowska M., Krawczyk K., Kupis D., Tazuszel A., Żołądek Ł.) (2022), Rozwiązania prawne dotyczące problemu alienacji rodzicielskiej w wybranych państwach Unii Europejskiej: w Belgii, Bułgarii, Czechach, Estonii, Finlandii, Francji, Holandii, Niemczech i w Szwecji, Zeszyty Prawnicze BAS, 3(75), s. 248-278

Godoń R., (2022), Learning from the Other: Thinking as an Engaging form of School Experience, [w:] “I” and “Other” in Light of Phenomenological-Hermeneutics Reflection, ed. by Marcin Rebes. Księgarnia Akademicka Publishing, s. 75-94

DOI: doi.org/10.12797/9788381385183.04

Izdebski, Z., Wąż, K., Warzecha, D., Mazur, J., & Wielgoś, M. (2022), Factors Associated with Uptake of Effective and Ineffective Contraceptives among Polish Women during the First Period of the COVID-19 Pandemic. International journal of environmental research and public health, 19(19), 12748,

DOI: doi.org/10.3390/ijerph191912748

Pękala J. (2022), Poczucie skuteczności kandydatów do zawodu nauczyciela wobec pracy z uczniem zdolnym, Podstawy Edukacji. Na jakie ważne dziś pytania szukamy odpowiedzi?, Tom 15, s. 239-254.

DOI: doi.org/10.16926/pe.2022.15.16

Dąbrowska A. (2022), Slang młodzieżowy jako przedmiot badań – problemy z pisaniem o języku nastolatków, Społeczeństwo. Edukacja. Język, Tom 16.

DOI: doi.org/10.19251/sej/2022.16(14)

Zgłaszanie zajęć w ramach oferty dydaktycznej Sojuszu 4EU+

Informujemy o możliwości zgłaszania zajęć prowadzonych w trybie online lub hybrydowym w celu udostępnienia w ramach oferty dydaktycznej Sojuszu 4EU+ w semestrze letnim roku akademickiego 2022/2023. Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią pisma i zawartymi w nim kryteriami zgłoszenia zajęć, a także rekomendacjami dotyczącymi rozliczania zajęć z oferty 4EU+ oraz przeliczania ocen studentkom i studentom Uniwersytetu Warszawskiego, które znajdują się w załącznikach do pisma.
 
Propozycje zajęć będą przyjmowane do 13 stycznia 2023 rokuW celu zgłoszenia zajęć należy wypełnić tabelkę udostępnioną w Arkuszu Google.
 
Przypominamy, że nauczyciele akademiccy mogą zgłaszać jako 4EU+ shared courses jedynie zajęcia będące częścią oferty dydaktycznej przygotowanej dla studentów UW. Nie jest to nabór na nowe zajęcia dedykowane 4EU+. Minimalne limity dla poszczególnych zajęć określone w danej jednostce muszą zostać wypełnione przez studentów z Uniwersytetu Warszawskiego.
 
Dwie tury rekrutacji na przedmioty z oferty online Uniwersytetu Warszawskiego zostaną otwarte w styczniu i lutym 2023 roku. 
Zaplanowane tury rekrutacji w systemie IRK:
I tura: 23.01.2023 – 05.02.2023
II tura: 13.02.2023 – 26.02.2023

Wszystkie informacje na temat rekrutacji są dostępne i będą na bieżąco aktualizowane na stronie IRK

Więcej informacji na temat oferty dydaktycznej uczelni partnerskich Sojuszu mogą Państwo znaleźć na stronie Sojuszu (ruszyła już rekrutacja na zajęcia z oferty Uniwersytetu Sorbońskiego).
W semestrze letnim roku akademickiego 2022/2023 oferta kursów 4EU+ zostanie umieszczona na nowym Portalu Studenta 4EU+ w ramach fazy pilotażowej. W katalogu kursów widnieją już przedmioty Uniwersytety Sorbońskiego. Portal Studenta będzie aktualizowany w najbliższych tygodniach, zachęcamy jednak już teraz do odwiedzin.

Informacji udziela dr Marta Jaworska-Oknińska
BIURO MIĘDZYNARODOWYCH PROGRAMÓW BADAWCZYCH

specjalista / specialist
tel.: +48 22 55 24 255
e-mail: m.jaworska-okninska@uw.edu.pl
Sojuszu 4EU+, działania edukacyjne
budynek Biblioteki Uniwersyteckiej, ul. Dobra 56/66, pokój 2.70, II piętro

Komitet ds. stworzenia przewodnika

BWZ wraz z przedstawicielami Platformy Zielonego Dialogu na UW chce powołać Komitet ds. stworzenia przewodnika dot. zrównoważonych zielonych mobilności. Inicjatywa jest zgodna z wymogami projektów mobilnościowych i wytycznymi Komisji Europejskiej. Pytania dot. inicjatywy prosimy kierować na adres: iro.incoming@adm.uw.edu.pl

Nawiązywanie i wzmacnianie współpracy z partnerami strategicznymi

Szanowni Państwo,
uprzejmie informuję o naborze wniosków w ramach Działania IDUB II.1.2  „Nawiązywanie i wzmacnianie współpracy z partnerami strategicznymi”. Jest to pilotażowy Program wizyt w strategicznych instytucjach partnerskich – dofinansowanie kosztów podróży i pobytu. Termin zgłoszeń: do 31.10.2022.
Szczegóły:

 • Czas trwania wizyt w instytucjach o znaczeniu strategicznym: 3-10 dni (łącznie z podróżą).
 • Termin realizacji wizyt w strategicznych instytucjach partnerskich: 1.12.2022 – 30.09.2023.
 • Maksymalna kwota dofinansowania w ramach jednego wniosku: 50 000 zł.
 • Termin składania oryginalnych wniosków: 05.09.2022 – 31.10.2022 do godziny 16:00.
  W przypadku przesłania dokumentów pocztą liczy się data stempla pocztowego.
 • Miejsce składania wniosków: Biuro Współpracy z Zagranicą UW, Krakowskie Przedmieście 26/28, bud. „Stary BUW”, pokój nr 207 – Sekretariat (II piętro).
 • Można także przesłać dokumenty drogą e-mailową z podpisem kwalifikowanym na adres international@adm.uw.edu.pl

Więcej informacji:
IDUB – Nabór wniosków w Programie wizyt w strategicznych instytucjach partnerskich | bwz.uw.edu.pl
II.1.2. Nawiązywanie i wzmacnianie współpracy z partnerami strategicznymi – pilotaż – idub.uw.edu.pl

Jak rozsądnie pomagać?

Eksperci z Wydziału Psychologii UW przygotowali cykl pięciu filmów pod hasłem „POMOC” o tym, jak mądrze pomagać. Jak wspierać innych, aby pomoc była skuteczna, a także nie przekraczała możliwości fizycznych, psychicznych i finansowych wolontariusza?

Więcej »

Nowe tematy szkoleń dla nauczycieli akademickich – wrzesień 2021

Szanowni Państwo,

zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkoleń i kursów dla nauczycieli akademickich* we wrześniu.

Wprowadziliśmy nowe tematy z obszaru szkoleń dydaktycznych:

 • Aktywne metody kształcenia w szkole wyższej” (8-9 września)
 • „Generacja „Z” – jak uczyć i motywować nowe pokolenie” (11 i 18 września)
 • „Dwutorowe nauczanie: proces edukacyjny oparty na procesie grupowym” (16-17 września)
 • „Facylitacja w dydaktyce akademickiej” (29-30 września).

Więcej »

Problemy i wyzwania związane ze zmianą klimatu

Szanowni Państwo,

miło mi poinformować, że na Uniwersytecie Warszawskim wkrótce rusza kurs e-learningowy dla pracowników na temat problemów i wyzwań związanych ze współczesną zmianą klimatu.
Szczególnie zapraszam osoby zainteresowane włączeniem się w działania w zakresie szeroko pojętej ochrony środowiska, zwłaszcza w wymiarze edukacyjnym.

Dziekan, dr hab. Rafał Godoń, prof. ucz.

Więcej »

Rzecznik akademicki

Szanowni Państwo,

wraz z nowym rokiem przypominam o instytucji Rzecznika akademickiego ds. studenckich i pracowniczych – ombudsmana, funkcjonującej w ramach Uniwersytetu Warszawskiego.

Kilkuletnie doświadczenie wskazuje na to, że rozmaite spory i konflikty, mające miejsce w środowisku akademickim mogą być skutecznie rozwiązywane dzięki wsparciu udzielonemu przez osobę neutralną, jaką jest Rzecznik akademicki. Do ombudsmana trafiają m. in. sprawy dotyczące: stosunków interpersonalnych, spraw organizacyjnych jednostek UW, czy problemów związanych z tokiem studiowania. Zadaniem ombudsmana jest dbanie o to, by wszyscy członkowie społeczności uniwersyteckiej byli traktowani sprawiedliwie i uczciwie. W swoich działaniach Rzecznik przestrzega zasad poufności i bezstronności.

Dziekan
dr hab. Rafał Godoń, prof. ucz. Więcej »

Dziekan do społeczności Wydziału na rozpoczęcie roku akademickiego 2020/2021

Wydział Pedagogiczny UW. Inauguracja roku akademickiego 2020/2021

Uniwersytet Warszawski, Aula Auditorium Maximum

Magnificencjo, drogie Koleżanki i Koledzy, drodzy Studenci i Studentki

Mamy dziś szczególny dzień. Początek. Początek roku akademickiego, nowe studia, nowa kadencja, nowe doświadczenia w nauczaniu i uczeniu się. Ale i nowe nadzieje. Na to, że będzie inaczej, lepiej, bezpieczniej, bez strachu i depresyjnej izolacji. Że będziemy mogli być w końcu razem. Nie tylko na chwilę, jak dzisiaj, ale już na dobre, na stałe. I to bez obaw, że okupimy to własnym zdrowiem. Mówiąc krótko, mamy nadzieję,  że przyszłość będzie miała sens.

Więcej »

Stanowisko MNiSW w sprawie wyjazdów/przyjazdów polskich studentów oraz naukowców do/i z Włoch

Szanowni Państwo na prośbę Magnificencji przesyłam link do stanowiska MNiSW w sprawie wyjazdów polskich studentów oraz naukowców do Włoch i przyjazdów włoskich studentów oraz naukowców do Polski:

https://www.gov.pl/web/nauka/stanowisko-mnisw-w-sprawie-wyjazdow-polskich-studentow-oraz-naukowcow-do-wloch-i-przyjazdow-wloskich-studentow-oraz-naukowcow-do-polski

Z wyrazami szacunku

Agnieszka Stankiewicz

Sekretariat Rektora UW

Komunikat Inspektora Ochrony Danych, dot. przestrzegania zasad bezpieczeństwa danych osobowych na Uniwersytecie Warszawskim

Szanowni Państwo,

w związku z incydentem naruszenia ochrony danych osobowych, który miał miejsce w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie przekazuję w załączeniu komunikat w sprawie przypomnienia zasad prawidłowego przetwarzania danych osobowych z uprzejmą prośbą o zapoznanie i rozesłanie informacji do pracowników Państwa jednostek organizacyjnych. (IOD-042-189-2019.pdf)

Z wyrazami szacunku

Dominik Ferenc

Inspektor Ochrony Danych

Uniwersytet Warszawski

Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa

tel. 22 55 22 042, e-mail: iod@adm.uw.edu.pl

Komunikat Biura Spraw Pracowniczych

Szanowni Państwo,

w złączeniu przesyłam Komunikat Biura Spraw Pracowniczych z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie określenia dni tygodnia i godzin przyjmowania interesantów w Biurze Spraw Pracowniczych Uniwersytetu Warszawskiego.

Z poważaniem

Natalia Żera – Podstawka

Biuro Spraw Pracowniczych

Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel.: (22) 55 -20 – 543

www.bsp.adm.uw.edu.pl

Organizowanie konferencji zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

Szanowni Państwo,

uniwersyteckie jednostki organizują wiele konkursów i konferencji. Ich organizatorzy muszą spełnić obowiązek informacyjny wynikający z przepisów o ochronie danych osobowych.

 

Oznacza to, że w regulaminach konkursów i konferencji należy uwzględnić informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych. Ten sam obowiązek dotyczy formularzy, za pomocą których zbierają Państwo dane osób chcących wziąć udział w wydarzeniu.

Więcej »

Uwaga! Informacja dotycząca wpisywania ocen do protokołów zajęć

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że poprzez serwer USOSweb DAK pod adresem:

http://usosweb.dak.uw.edu.pl

można dokonać wpisu ocen do protokołów zajęć, prowadzonych przez pracowników Wydziału Pedagogicznego w semestrze zimowym 2007/2008.

W tym celu należy wykonać następujące czynności:

 • krok 1: Otwórz stronę http://usosweb.dak.uw.edu.pl i wybierz z czarnego paska zakładkę DLA PRACOWNIKÓW
 • krok2: Przejdź do Centralnego Systemu Uwierzytelniania, wprowadź swój numer PESEL i hasło, zaloguj się do systemu
 • krok3: Z listy protokołów, do których masz dostęp, z kolumny pod nazwą OPCJE edytuj potrzebny protokół zajęć
 • krok4: Wybierz widok protokołu poprzez zakładkę ZASTOSUJ

uwaga!
należy dokonać wyboru opcji zgodnie z posiadanymi uprawnieniami:
protokół dla koordynatora (wszyscy studenci zajęć)
protokół wybranej grupy zajęciowej (tylko studenci wybranej grupy)

 • krok5: Przy nazwisku wybranego studenta, z kolumny TERMIN 1,

rozwiń skalę ocen poprzez kliknięcie na okienko ze znakiem V,
wybierz ocenę i ZAPISZ (zielona zakładka na dole protokołu).
W celu dokonania zmiany oceny użyj zakładki COFNIJ ZMIANY (zielona zakładka na dole protokołu) i powtórz wszystkie czynności opisane w krok:5

Uwaga! Protokół jest aktywny tylko do daty określonej w pierwszym lub drugim terminie zaliczeń

 • krok 6: Protokół powinien być zatwierdzony przez koordynatora zajęć (zakładka ZATWIERDŹ) po uprzednim upewnieniu się, że wszyscy pozostali prowadzący zajęcia wypełnili protokół. Od tego momentu wszelkie zmiany w protokole mogą być dokonane tylko przez Dziekanat
 • krok7: Wypełniony protokół należy wydrukować (zakładka DRUKOWANIE PROTOKOŁU), podpisać i złożyć w Dziekanacie.

Instrukcja dostępu do systemu USOS

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że poprzez serwer USOSweb DAK pod adresem:

http://usosweb.dak.uw.edu.pl

można zapoznać się z ofertą zajęć, prowadzonych przez pracowników Wydz. Pedagogicznego w semestrze zimowym 2007/2008.
W celu zapoznania się z własnym PLANEM ZAJĘĆ należy wykonać następujące czynności:

 • krok 1: Otwórz stronę http://usosweb.dak.uw.edu.pl i wybierz z czarnego paska zakładkę KATALOG

 • krok2: W wyszukiwarkę STUDENCI/PRACOWNICY wpisz swoje imię i nazwisko i wybierz SZUKAJ

 • krok3: Na schemacie planu kliknij polecenie: ZOBACZ PLAN ZAJĘĆ

 • krok4: Plan można wydrukować:

na drugiej linijce, należy kliknąć w puste okienko obok polecenia DRUKUJ, a następnie wybrać funkcję ZASTOSUJ
Aby obejrzeć szczegółowy OPIS KAŻDEGO KURSU należy:

 • krok 1: Otwórz stronę http://usosweb.dak.uw.edu.pl i wybierz zakładkę KATALOG
 • krok2: W wyszukiwarkę PRZEDMIOTY wpisz nazwę przedmiotu i wybierz SZUKAJ
 • krok 3: Na schemacie planu kliknij polecenie: ZOBACZ PLAN ZAJĘĆ
 • krok4: Plan można wydrukować:

na drugiej linijce, należy kliknąć w puste okienko obok polecenia DRUKUJ, a następnie wybrać funkcję ZASTOSUJ
W celu uzyskania DOSTĘPU DO LISTY STUDENTÓW zarejestrowanych na prowadzone przez Państwa zajęcia należy wykonać następujące czynności:

 • krok 1: Otwórz stronę http://usosweb.dak.uw.edu.pl i wybierz z czarnego paska zakładkę MÓJ USOSWEB
 • krok2: Przejdź do Centralnego Systemu Uwierzytelniania, wybierz pomarańczową strzałkę
 • krok 3: Wpisz swój PESEL i hasło, które zostało przekazane w kopercie
 • krok4: z listy po lewej stronie wybierz GRUPY ZAJĘCIOWE
 • krok5: pod nazwą przedmiotu wybierz WSZYSCY STUDENCI ZAPISANI NA ZAJĘCIA
 • krok6: Aby wydrukować listę uczestników zajęć należy:

zaznaczyć listę studentów, z funkcji PLIK wybrać DRUKUJ z opcją ZAZNACZENIE
Uwaga!

  • listy uczestników zajęć mogą ulec zmianie TYLKO do 14.10.2007, kiedy nastąpi ostateczne zamknięcie Rejestracji)
  • można zmienić hasło dostępu do list studentów, zarejestrowanych na Państwa zajęciach, korzystając z zakładki umieszczonej w prawym górnym rogu strony ZMIEŃ HASŁO
  • przypadku trudności z zalogowaniem się do systemu prosimy o kontakt z p. Anną Szewczyk p. 114
Wydział Pedagogiczny UW

Wydział Pedagogiczny UW