Home | Informacje dla pracowników

Informacje dla pracowników

Zgłaszanie zajęć w ramach oferty dydaktycznej Sojuszu 4EU+

Informujemy o możliwości zgłaszania zajęć prowadzonych w trybie online lub hybrydowym w celu udostępnienia w ramach oferty dydaktycznej Sojuszu 4EU+ w semestrze letnim roku akademickiego 2022/2023. Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią pisma i zawartymi w nim kryteriami zgłoszenia zajęć, a także rekomendacjami dotyczącymi rozliczania zajęć z oferty 4EU+ oraz przeliczania ocen studentkom i studentom Uniwersytetu Warszawskiego, które znajdują się w załącznikach do pisma.
 
Propozycje zajęć będą przyjmowane do 13 stycznia 2023 rokuW celu zgłoszenia zajęć należy wypełnić tabelkę udostępnioną w Arkuszu Google.
 
Przypominamy, że nauczyciele akademiccy mogą zgłaszać jako 4EU+ shared courses jedynie zajęcia będące częścią oferty dydaktycznej przygotowanej dla studentów UW. Nie jest to nabór na nowe zajęcia dedykowane 4EU+. Minimalne limity dla poszczególnych zajęć określone w danej jednostce muszą zostać wypełnione przez studentów z Uniwersytetu Warszawskiego.
 
Dwie tury rekrutacji na przedmioty z oferty online Uniwersytetu Warszawskiego zostaną otwarte w styczniu i lutym 2023 roku. 
Zaplanowane tury rekrutacji w systemie IRK:
I tura: 23.01.2023 – 05.02.2023
II tura: 13.02.2023 – 26.02.2023

Wszystkie informacje na temat rekrutacji są dostępne i będą na bieżąco aktualizowane na stronie IRK

Więcej informacji na temat oferty dydaktycznej uczelni partnerskich Sojuszu mogą Państwo znaleźć na stronie Sojuszu (ruszyła już rekrutacja na zajęcia z oferty Uniwersytetu Sorbońskiego).
W semestrze letnim roku akademickiego 2022/2023 oferta kursów 4EU+ zostanie umieszczona na nowym Portalu Studenta 4EU+ w ramach fazy pilotażowej. W katalogu kursów widnieją już przedmioty Uniwersytety Sorbońskiego. Portal Studenta będzie aktualizowany w najbliższych tygodniach, zachęcamy jednak już teraz do odwiedzin.

Informacji udziela dr Marta Jaworska-Oknińska
BIURO MIĘDZYNARODOWYCH PROGRAMÓW BADAWCZYCH

specjalista / specialist
tel.: +48 22 55 24 255
e-mail: m.jaworska-okninska@uw.edu.pl
Sojuszu 4EU+, działania edukacyjne
budynek Biblioteki Uniwersyteckiej, ul. Dobra 56/66, pokój 2.70, II piętro

Komitet ds. stworzenia przewodnika

BWZ wraz z przedstawicielami Platformy Zielonego Dialogu na UW chce powołać Komitet ds. stworzenia przewodnika dot. zrównoważonych zielonych mobilności. Inicjatywa jest zgodna z wymogami projektów mobilnościowych i wytycznymi Komisji Europejskiej. Pytania dot. inicjatywy prosimy kierować na adres: iro.incoming@adm.uw.edu.pl

Nawiązywanie i wzmacnianie współpracy z partnerami strategicznymi

Szanowni Państwo,
uprzejmie informuję o naborze wniosków w ramach Działania IDUB II.1.2  „Nawiązywanie i wzmacnianie współpracy z partnerami strategicznymi”. Jest to pilotażowy Program wizyt w strategicznych instytucjach partnerskich – dofinansowanie kosztów podróży i pobytu. Termin zgłoszeń: do 31.10.2022.
Szczegóły:

 • Czas trwania wizyt w instytucjach o znaczeniu strategicznym: 3-10 dni (łącznie z podróżą).
 • Termin realizacji wizyt w strategicznych instytucjach partnerskich: 1.12.2022 – 30.09.2023.
 • Maksymalna kwota dofinansowania w ramach jednego wniosku: 50 000 zł.
 • Termin składania oryginalnych wniosków: 05.09.2022 – 31.10.2022 do godziny 16:00.
  W przypadku przesłania dokumentów pocztą liczy się data stempla pocztowego.
 • Miejsce składania wniosków: Biuro Współpracy z Zagranicą UW, Krakowskie Przedmieście 26/28, bud. „Stary BUW”, pokój nr 207 – Sekretariat (II piętro).
 • Można także przesłać dokumenty drogą e-mailową z podpisem kwalifikowanym na adres international@adm.uw.edu.pl

Więcej informacji:
IDUB – Nabór wniosków w Programie wizyt w strategicznych instytucjach partnerskich | bwz.uw.edu.pl
II.1.2. Nawiązywanie i wzmacnianie współpracy z partnerami strategicznymi – pilotaż – idub.uw.edu.pl

Nowe tematy szkoleń dla nauczycieli akademickich – wrzesień 2021

Szanowni Państwo,

zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkoleń i kursów dla nauczycieli akademickich* we wrześniu.

Wprowadziliśmy nowe tematy z obszaru szkoleń dydaktycznych:

 • Aktywne metody kształcenia w szkole wyższej” (8-9 września)
 • „Generacja „Z” – jak uczyć i motywować nowe pokolenie” (11 i 18 września)
 • „Dwutorowe nauczanie: proces edukacyjny oparty na procesie grupowym” (16-17 września)
 • „Facylitacja w dydaktyce akademickiej” (29-30 września).

Więcej »

Problemy i wyzwania związane ze zmianą klimatu

Szanowni Państwo,

miło mi poinformować, że na Uniwersytecie Warszawskim wkrótce rusza kurs e-learningowy dla pracowników na temat problemów i wyzwań związanych ze współczesną zmianą klimatu.
Szczególnie zapraszam osoby zainteresowane włączeniem się w działania w zakresie szeroko pojętej ochrony środowiska, zwłaszcza w wymiarze edukacyjnym.

Dziekan, dr hab. Rafał Godoń, prof. ucz.

Więcej »

Rzecznik akademicki

Szanowni Państwo,

wraz z nowym rokiem przypominam o instytucji Rzecznika akademickiego ds. studenckich i pracowniczych – ombudsmana, funkcjonującej w ramach Uniwersytetu Warszawskiego.

Kilkuletnie doświadczenie wskazuje na to, że rozmaite spory i konflikty, mające miejsce w środowisku akademickim mogą być skutecznie rozwiązywane dzięki wsparciu udzielonemu przez osobę neutralną, jaką jest Rzecznik akademicki. Do ombudsmana trafiają m. in. sprawy dotyczące: stosunków interpersonalnych, spraw organizacyjnych jednostek UW, czy problemów związanych z tokiem studiowania. Zadaniem ombudsmana jest dbanie o to, by wszyscy członkowie społeczności uniwersyteckiej byli traktowani sprawiedliwie i uczciwie. W swoich działaniach Rzecznik przestrzega zasad poufności i bezstronności.

Dziekan
dr hab. Rafał Godoń, prof. ucz. Więcej »

Dziekan do społeczności Wydziału na rozpoczęcie roku akademickiego 2020/2021

Wydział Pedagogiczny UW. Inauguracja roku akademickiego 2020/2021

Uniwersytet Warszawski, Aula Auditorium Maximum

Magnificencjo, drogie Koleżanki i Koledzy, drodzy Studenci i Studentki

Mamy dziś szczególny dzień. Początek. Początek roku akademickiego, nowe studia, nowa kadencja, nowe doświadczenia w nauczaniu i uczeniu się. Ale i nowe nadzieje. Na to, że będzie inaczej, lepiej, bezpieczniej, bez strachu i depresyjnej izolacji. Że będziemy mogli być w końcu razem. Nie tylko na chwilę, jak dzisiaj, ale już na dobre, na stałe. I to bez obaw, że okupimy to własnym zdrowiem. Mówiąc krótko, mamy nadzieję,  że przyszłość będzie miała sens.

Więcej »

Stanowisko MNiSW w sprawie wyjazdów/przyjazdów polskich studentów oraz naukowców do/i z Włoch

Szanowni Państwo na prośbę Magnificencji przesyłam link do stanowiska MNiSW w sprawie wyjazdów polskich studentów oraz naukowców do Włoch i przyjazdów włoskich studentów oraz naukowców do Polski:

https://www.gov.pl/web/nauka/stanowisko-mnisw-w-sprawie-wyjazdow-polskich-studentow-oraz-naukowcow-do-wloch-i-przyjazdow-wloskich-studentow-oraz-naukowcow-do-polski

Z wyrazami szacunku

Agnieszka Stankiewicz

Sekretariat Rektora UW

Komunikat Inspektora Ochrony Danych, dot. przestrzegania zasad bezpieczeństwa danych osobowych na Uniwersytecie Warszawskim

Szanowni Państwo,

w związku z incydentem naruszenia ochrony danych osobowych, który miał miejsce w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie przekazuję w załączeniu komunikat w sprawie przypomnienia zasad prawidłowego przetwarzania danych osobowych z uprzejmą prośbą o zapoznanie i rozesłanie informacji do pracowników Państwa jednostek organizacyjnych. (IOD-042-189-2019.pdf)

Z wyrazami szacunku

Dominik Ferenc

Inspektor Ochrony Danych

Uniwersytet Warszawski

Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa

tel. 22 55 22 042, e-mail: iod@adm.uw.edu.pl

Komunikat Biura Spraw Pracowniczych

Szanowni Państwo,

w złączeniu przesyłam Komunikat Biura Spraw Pracowniczych z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie określenia dni tygodnia i godzin przyjmowania interesantów w Biurze Spraw Pracowniczych Uniwersytetu Warszawskiego.

Z poważaniem

Natalia Żera – Podstawka

Biuro Spraw Pracowniczych

Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel.: (22) 55 -20 – 543

www.bsp.adm.uw.edu.pl

Organizowanie konferencji zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

Szanowni Państwo,

uniwersyteckie jednostki organizują wiele konkursów i konferencji. Ich organizatorzy muszą spełnić obowiązek informacyjny wynikający z przepisów o ochronie danych osobowych.

 

Oznacza to, że w regulaminach konkursów i konferencji należy uwzględnić informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych. Ten sam obowiązek dotyczy formularzy, za pomocą których zbierają Państwo dane osób chcących wziąć udział w wydarzeniu.

Więcej »

Uwaga! Informacja dotycząca wpisywania ocen do protokołów zajęć

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że poprzez serwer USOSweb DAK pod adresem:

http://usosweb.dak.uw.edu.pl

można dokonać wpisu ocen do protokołów zajęć, prowadzonych przez pracowników Wydziału Pedagogicznego w semestrze zimowym 2007/2008.

W tym celu należy wykonać następujące czynności:

 • krok 1: Otwórz stronę http://usosweb.dak.uw.edu.pl i wybierz z czarnego paska zakładkę DLA PRACOWNIKÓW
 • krok2: Przejdź do Centralnego Systemu Uwierzytelniania, wprowadź swój numer PESEL i hasło, zaloguj się do systemu
 • krok3: Z listy protokołów, do których masz dostęp, z kolumny pod nazwą OPCJE edytuj potrzebny protokół zajęć
 • krok4: Wybierz widok protokołu poprzez zakładkę ZASTOSUJ

uwaga!
należy dokonać wyboru opcji zgodnie z posiadanymi uprawnieniami:
protokół dla koordynatora (wszyscy studenci zajęć)
protokół wybranej grupy zajęciowej (tylko studenci wybranej grupy)

 • krok5: Przy nazwisku wybranego studenta, z kolumny TERMIN 1,

rozwiń skalę ocen poprzez kliknięcie na okienko ze znakiem V,
wybierz ocenę i ZAPISZ (zielona zakładka na dole protokołu).
W celu dokonania zmiany oceny użyj zakładki COFNIJ ZMIANY (zielona zakładka na dole protokołu) i powtórz wszystkie czynności opisane w krok:5

Uwaga! Protokół jest aktywny tylko do daty określonej w pierwszym lub drugim terminie zaliczeń

 • krok 6: Protokół powinien być zatwierdzony przez koordynatora zajęć (zakładka ZATWIERDŹ) po uprzednim upewnieniu się, że wszyscy pozostali prowadzący zajęcia wypełnili protokół. Od tego momentu wszelkie zmiany w protokole mogą być dokonane tylko przez Dziekanat
 • krok7: Wypełniony protokół należy wydrukować (zakładka DRUKOWANIE PROTOKOŁU), podpisać i złożyć w Dziekanacie.

Instrukcja dostępu do systemu USOS

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że poprzez serwer USOSweb DAK pod adresem:

http://usosweb.dak.uw.edu.pl

można zapoznać się z ofertą zajęć, prowadzonych przez pracowników Wydz. Pedagogicznego w semestrze zimowym 2007/2008.
W celu zapoznania się z własnym PLANEM ZAJĘĆ należy wykonać następujące czynności:

 • krok 1: Otwórz stronę http://usosweb.dak.uw.edu.pl i wybierz z czarnego paska zakładkę KATALOG

 • krok2: W wyszukiwarkę STUDENCI/PRACOWNICY wpisz swoje imię i nazwisko i wybierz SZUKAJ

 • krok3: Na schemacie planu kliknij polecenie: ZOBACZ PLAN ZAJĘĆ

 • krok4: Plan można wydrukować:

na drugiej linijce, należy kliknąć w puste okienko obok polecenia DRUKUJ, a następnie wybrać funkcję ZASTOSUJ
Aby obejrzeć szczegółowy OPIS KAŻDEGO KURSU należy:

 • krok 1: Otwórz stronę http://usosweb.dak.uw.edu.pl i wybierz zakładkę KATALOG
 • krok2: W wyszukiwarkę PRZEDMIOTY wpisz nazwę przedmiotu i wybierz SZUKAJ
 • krok 3: Na schemacie planu kliknij polecenie: ZOBACZ PLAN ZAJĘĆ
 • krok4: Plan można wydrukować:

na drugiej linijce, należy kliknąć w puste okienko obok polecenia DRUKUJ, a następnie wybrać funkcję ZASTOSUJ
W celu uzyskania DOSTĘPU DO LISTY STUDENTÓW zarejestrowanych na prowadzone przez Państwa zajęcia należy wykonać następujące czynności:

 • krok 1: Otwórz stronę http://usosweb.dak.uw.edu.pl i wybierz z czarnego paska zakładkę MÓJ USOSWEB
 • krok2: Przejdź do Centralnego Systemu Uwierzytelniania, wybierz pomarańczową strzałkę
 • krok 3: Wpisz swój PESEL i hasło, które zostało przekazane w kopercie
 • krok4: z listy po lewej stronie wybierz GRUPY ZAJĘCIOWE
 • krok5: pod nazwą przedmiotu wybierz WSZYSCY STUDENCI ZAPISANI NA ZAJĘCIA
 • krok6: Aby wydrukować listę uczestników zajęć należy:

zaznaczyć listę studentów, z funkcji PLIK wybrać DRUKUJ z opcją ZAZNACZENIE
Uwaga!

  • listy uczestników zajęć mogą ulec zmianie TYLKO do 14.10.2007, kiedy nastąpi ostateczne zamknięcie Rejestracji)
  • można zmienić hasło dostępu do list studentów, zarejestrowanych na Państwa zajęciach, korzystając z zakładki umieszczonej w prawym górnym rogu strony ZMIEŃ HASŁO
  • przypadku trudności z zalogowaniem się do systemu prosimy o kontakt z p. Anną Szewczyk p. 114
Wydział Pedagogiczny UW

Wydział Pedagogiczny UW