Home | Seminaria międzynarodowe

Seminaria międzynarodowe

Międzynarodowe Seminarium Wydziału Pedagogicznego UW

Koordynator: dr hab. Rafał Godoń (Pracownia Pedagogiki Ogólnej i Filozofii Edukacji)

Charakterystyka Seminarium

Międzynarodowe Seminarium Wydziału Pedagogicznego UW jest cyklem spotkań naukowych, w trakcie których zaproszeni z zagranicznych ośrodków akademickich wykładowcy prezentują swoje projekty i osiągnięcia badawcze. W seminarium uczestniczą zarówno pracownicy Wydziału, jak i doktoranci oraz studenci studiów magisterskich. Spotkania są ogłaszane na stronach Wydziału i UW, są otwarte dla badaczy i studentów ze wszystkich uczelni. Niektóre spotkania z tego cyklu mogą być poświęcone praktycznym problemom współczesnej oświaty, a zaproszeni prelegenci reprezentują wówczas ważne dla funkcjonowania oświaty zagraniczne instytucje edukacyjne.

Więcej »

International Seminar 12.12.2019: Prof. Maria Assunção Flores

The Teaching Profession at the Crossroads: Contexts, Challenges and Possible Directions

 

Maria Assunção Flores

University of Minho, Portugal

aflores@ie.uminho.pt

In this talk I will draw on data from two empirical studies carried out in Portugal aimed at investigating issues of professionalism and professional development of teachers in a context marked by intensive school reform. Teachers face old and new demands in adverse times along with the worsening of their working conditions, the deterioration of their socio-economic status and the lack of career prospects. Some of them try to survive, others resist feelings of giving up by becoming more resilient and resisting. Professional values, sense of professionalism and identity along with the relational and emotional dimensions of teaching, and in some cases, school culture and leadership, explain why some teachers became more resilient and resistant than others. I will end with a number of issues that may contribute to discuss possible directions for enhancing the teaching profession.

Międzynarodowe Seminarium WP

Szanowni Państwo,
uprzejmie zapraszam do udziału w Międzynarodowym Seminarium WP UW. Najbliższe seminaria:

29.11.2019: Prof. GIUSEPPINA D’ADDELFIO (UNIVERSITY OF PALERMO), The importance of values in education. A Phenomenological challenge to the contemporary moral subjectivism, godz. 11.00-12.00. Miejsce: Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Stary BUW, sala 308. Organizator. dr hab. Rafał Godoń, prof. ucz.

29.11.2019: Prof. NICHOLAS BURBULES (UNIVERSITY OF ILLINOIS, URBANA-CHAMPAIGN), The Practice of Virtue, godz. 17.00-18.00. Miejsce: Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Stary BUW, sala 308. Organizator. dr hab. Rafał Godoń, prof. ucz.

30.11.2019: Prof. Stefaan Cuypers (Catholic University of Leuven), R.S. Peters’ philosophy of moral education in relation to his Freudian psychology, godz. 12.30-13.30. Miejsce: Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Stary BUW, sala 308. Organizator. dr hab. Rafał Godoń, prof. ucz.

12.12.2019: Prof. Maria Assunção Flores (University of Minho, Portugal), The Teaching Profession at the Crossroads: Contexts, Challenges and Possible Directions. Miejsce Wydział Pedagogiczny UW, ul. Mokotowska 16/20, sala 507, godz. 11.45-13.15. Organizator: prof. Joanna Madalińska –Michalak.

Rafał Godoń

koordynator MKJO

Międzynarodowe Seminarium Wydziału Pedagogicznego UW: 03.06.2019, godz. 10.00, sala 507

Uprzejmie zapraszam na kolejne spotkanie w ramach Międzynarodowego Seminarium WP UW, które odbędzie się 3 czerwca (poniedziałek) o godz. 10.00 w sali 507. Naszym gościem będzie Prof. Christoph Wulf (Freie Universität Berlin, Niemcy), którego wystąpienie „Artificial Intelligence in the Anthropocene. Anthropological, ethical and educational challenges” będzie punktem wyjścia do dyskusji o współczesnych wyzwaniach edukacji.

Serdecznie dziękujemy Pani Prof. Krystynie Błeszyńskiej za pomoc w organizacji tego spotkania.

Zapraszam do udziału,

Rafał Godoń

Międzynarodowe Seminarium Wydziału Pedagogicznego UW: 05.06.2018, godz. 15.00, sala 124

Uprzejmie zapraszam na kolejne spotkanie w ramach Międzynarodowego Seminarium WP UW, które odbędzie się 05 czerwca (środa) o godz. 15.00 w sali 124. Naszym gościem będzie Dr Zuzana Svobodová (Charles University, Czechy). Seminarium „Education studies in a comparative perspective” poświęcimy dyskusji nad swoistością studiów i badań pedagogicznych, zwłaszcza w kontekście czeskiej i polskiej kultury pedagogicznej.

Serdecznie zapraszam,

Rafał Godoń

Międzynarodowe Seminarium Wydziału Pedagogicznego UW: 2 i 3 listopada 2018

Międzynarodowe Seminarium Wydziału Pedagogicznego UW: 2 i 3 listopada 2018

Uprzejmie zapraszam do udziału w Międzynarodowym Seminarium naszego Wydziału. Naszymi gośćmi będą Profesor Paul Standish (UCL, Wielka Brytania) oraz jego doktoranci Soyoung Lee, Qasir Shah, Catherine Herring.

Odbędzie się pięć sesji seminaryjnych (trzy w piątek, niezależnie od ‘dnia dziekańskiego’; dwie w sobotę), prof. Standish wygłosi dwa (różne) wykłady z zakresu pedagogiki dotyczące zagadnień epistemologicznych. Szczegółowy program seminarium poniżej. Sesje odbędą się w budynku Wydziału Pedagogicznego, ul. Mokotowska 16/20.

Piątek 02.11.2018 (sala 507)

10.30 – 12.00 – Paul Standish: “Seeing Connections: from cats and classes to characteristics  and cultures”

12.15 – 13.45 – Soyoung Lee: “From Heidegger to Translation and the Address of the Other”

14.00 – 15. 30 – Qasir Shah: “Confucian Ethics: The Jūnzǐ and The Teacher”

Sobota 03.11.2018

11.45 – 13.15 – Catherine Herring: “Displacing the one: thinking off the beat” (sala 507)

14.00 – 15.30 – Paul Standish: “Knowing by Testimony” (sala 413)

Serdecznie zapraszam,

Rafał Godoń

Wydział Pedagogiczny UW

Wydział Pedagogiczny UW