Uniwersytet Warszawski Wydział Pedagogiczny UW
Strona Główna  |  Rekrutacja 2018/2019  |  Poczta  |  Poczta UW  |  Szukaj  |  Linki  |  English Version  |  USOS  |  APD

Pracownicy

[Login]

      

prof. dr hab. Irena Wojnar, profesor zwyczajny

Jednostka:  Zakład Teorii Wychowania Estetycznego

Funkcje na uczelni:  profesor zwyczajny

Zainteresowania naukowe:  pedagogika ogólna, relacje między rozwojem/edukacją człowieka a twórczymi dokonaniami i doświadczeniami ludzi; kondycja człowieka w świecie współczesnym w perspektywie polskiej, europejskiej i globalnej; humanistyczna pedagogika kultury i edukacja kulturalna, wychowanie przez sztukę

Wybrane publikacje:  "Esthetique et Pédagogie", 1963 (wyd. polskie, hiszpańskie, włoskie)
"Teoria wychowania estetycznego" (1976, 1980, 1984, 1995)
"Estetyczna samowiedza człowieka", 1982
"Pedagogia e valori umani" 1990
"Humanistyczne intencje edukacji", 2000
"Edukacyjna kultura przyszłości", 2006
liczne prace redakcyjne (antologie, zbiory studiów) i przekładowe (język francuski, włoski, angielski).

Dyżur:  pokój 323, piątki, godz. 11.30 - 13.00

Pliki cookies w naszym serwisie  |  Ochrona przed spamem  |  Redaktor merytoryczny  |  Webmaster  |  Login