Uniwersytet Warszawski Wydział Pedagogiczny UW
Strona Główna  |  Rekrutacja 2018/2019  |  Poczta  |  Poczta UW  |  Szukaj  |  Linki  |  English Version  |  USOS  |  APD

Pracownicy

[Login]

      

dr Mariusz Samoraj, starszy wykładowca

Jednostka:  Zakład Teorii Wychowania Estetycznego

Zainteresowania naukowe:  teoria i praktyka wychowania estetycznego oraz działalność INSEA, przekaz dziedzictwa kulturowego w regionach rustykalnych Polski, animacja społeczno - kulturalna, antropologia kulturowa.

Wybrane publikacje:  M. Samoraj (red.), "Education through Art. Time Passing and Time Enduring", Agencja Reklamowo - Wydawnicza A. Grzegorczyk, Warszawa 2002,
"Międzypokoleniowy przekaz dziedzictwa kulturowego w rodzinie i społecznościach lokalnych na wybranych przykładach mikroregionów Polski", w: J. Nikitorowicz, J. Halicki, J. Muszyńska (red.) "Międzygeneracyjna transmisja dziedzictwa kulturowego. Społeczno - kulturowe wymiary przekazu", Trans Humana, Białystok 2003,
"The Green School Visits: Aesthetic Education, Living Culture and Ecological Study in Poland", w: M. Stokrocki (red.), "Interdisciplinary Art Education", The Art Education Association, Reston 2005.

Telefon:  604 371 259

E-mail:  mariuszsamoraj@poczta.onet.pl

Dyżur:  323, w semestrze zimowym dyżury: środy 13.15.- 14.15. pokój 323

Pliki cookies w naszym serwisie  |  Ochrona przed spamem  |  Redaktor merytoryczny  |  Webmaster  |  Login