Uniwersytet Warszawski Wydział Pedagogiczny UW
Strona Główna  |  Rekrutacja 2018/2019  |  Poczta  |  Poczta UW  |  Szukaj  |  Linki  |  English Version  |  USOS  |  APD

Pracownicy

[Login]

  

prof. dr hab. Zbigniew Izdebski,

Jednostka:  Katedra Biomedycznych Podstaw Rozwoju i Seksuologii

Funkcje na uczelni:  - Kierownik Podyplomowych Studiów Wychowania Seksualnego (UW)
- Kierownik Katedry Biomedycznych Podstaw Rozwoju i Seksuologii (UW)

Zainteresowania naukowe:  Pedagog, seksuolog, doradca rodzinny. Edukacja seksualna, psychospołeczne aspekty pandemii HIV/AIDS, wiedza i przekonania Polaków dotyczące HIV/AIDS. Seksualność w cyklu życia człowieka (młodzieży, osób dorosłych, osób starszych), seksualność osób niepełnosprawnych. Autor wielu badań, raportów i publikacji z zakresu seksuologii.

Wybrane publikacje:  " Seksualność Polaków na początku XXI wieku, Studium badawcze. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielońskiego Kraków 2012
"Ryzykowna dekada. Seksualność Polaków w dobie HIV/ AIDS, Studium porównawcze 1997- 2001- 2005", Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2006
"Seks po polsku. Zachowania seksualne jako element stylu życia Polaków", Z. Izdebski, Antonina Ostrowska, MUZA S.A. , Warszawa 2003
"Wiedza, przekonania o HIV/ AIDS w społeczeństwie polskim. Zachowania seksualne", Z. Izdebski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000

Telefon:  (0-22) 55-308-20

Dyżur:  pok. 205, Dyżury:
8.06.2018 r. godz. 13.30 - 14.30
11.06. 2018 r. godz. 14.00 - 15.00

Pliki cookies w naszym serwisie  |  Ochrona przed spamem  |  Redaktor merytoryczny  |  Webmaster  |  Login