Uniwersytet Warszawski Wydział Pedagogiczny UW
Strona Główna  |  Rekrutacja 2018/2019  |  Poczta  |  Poczta UW  |  Szukaj  |  Linki  |  English Version  |  USOS  |  APD

Pracownicy

[Login]

      

dr Ewa Kozdrowicz, starszy wykładowca

Jednostka:   , Zakład Badań nad Środowiskami Wychowawczymi,

Funkcje na uczelni:  

Zainteresowania naukowe:  Pomoc dziecku i rodzinie w zakresie funkcjonowania socjalno-wychowawczego, profilaktyka problemowa.

Wybrane publikacje:  Adopcyjne rodzicielstwo. Dylematy, nadzieje, wyzwania (red. naukowa), Warszawa 2013, Wydawnictwo Akademickie ŻAK

Warszawa jest moja i ja jestem jej….O genius loci w Pamiętniku Janusza Korczaka (w) Z. Rudnicki (red.), Korczak na marginesach. Czytając „Pamiętnik” Starego Doktora, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2013, s. 31-49

Miły-niemiły. Perspektywa dziecka i wychowawcy (w) Z. Rudnicki (red.) Inspiracje korczakowskie. Wokół „Prawideł życia”. W 80. rocznicę wydania, Poznań 2011, WSE UAM

W mozaice pamięci. Anna Przecławska (1929-2010), Problemy opiekuńczo-Wychowawcze, maj 2011,

Wyjątkowe rodzicielstwo. Adopcyjne historie (współred. M. Jagodzińska, G. Niedzielska), Warszawa 2010

Rodzina- migracja-dziecko. (współred. B.Walczak) Warszawa 2008 (Pedagogika społeczna 3/2008)

Ewa Kozdrowicz, Bartłomiej Domagała, Warszawskie miejsca Janusza Korczaka, Warszawa 2008

Funkcja prokreacyjna w rodzinie. Zmiany i zagrożenia (w:) Pedagogika opiekuńcza. Przeszłość-teraźniejszość -przyszłość. Praca pod red. E. Jundziłł i R. Pawłowskiej, Gdańsk 2008, Wydawnictwo Harmonia

Ryszard Wroczyński - żyć w ludziach i dziełach. Praca pod red. E. Kozdrowicz i T. Pilcha, Warszawa 2007, Wydawnictwo Pedagogium (Pedagogika Społeczna 2/ 2007)

Zagrożona młodzież a profilaktyka (w:) Kultura-Zmiana społeczna-Wychowanie. Inspiracje i poszukiwania. Księga jubileuszowa poświęcona Profesor Annie Przecławskiej. Praca pod red. A. Grodzkiego, D. Świerczyńskiej-Jelonek, A. Wiłkomirskiej, Warszawa 2006: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego

Absolwent pedagogiki dziś –perspektywa teorii i praktyki pedagogiki społecznej. Praca pod red. Anny Przecławskiej i Ewy Kozdrowicz, Warszawa 2006: Wydawnictwo Akademickie Żak

Wyjść naprzeciw. Pedagog ulicy w perspektywie pedagogiki społecznej (w) Streetworking. Teoria i praktyka, praca pod red. Elżbiety Bieleckiej, Warszawa 2005, (Pedagogika społeczna 4/ 2005)

Encyklopedia XXI wieku (Hasła): tom I (dom dziecka, fala szkolna), tom II (G. Kerschensteiner), tom III (Przegląd Historyczno-Oświatowy; Polskie Towarzystwo Psychologiczne), tom V (rodzina niepełna, samotne macierzyństwo, Maria Rogowska-Falska), Warszawa 2003-2006, Wydawnictwo Akademickie Żak

Poradnia w szkole. Z doświadczeń Szkolnego Ośrodka Pomocy Rodzinie. (red.)- wyd. I- Warszawa 1992, wyd. II -Warszawa 1993

Sytuacja dziecka w rodzinie matki samotnej (skrypt), Warszawa 1989: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego

Środowiskowe i emocjonalne uwarunkowania alkoholizmu i innych uzależnień u młodzieży. Praca pod red. E. Kozdrowicz, Warszawa 1987.

Telefon:  (0-22) 55-308-27

E-mail:  e.kozdrowicz@uw.edu.pl

Dyżur:  pok. 333, środa 12-13.30


Urlop:   16.07- 10.08. 2018

Pliki cookies w naszym serwisie  |  Ochrona przed spamem  |  Redaktor merytoryczny  |  Webmaster  |  Login