Uniwersytet Warszawski Wydział Pedagogiczny UW
Strona Główna  |  Rekrutacja 2018/2019  |  Poczta  |  Poczta UW  |  Szukaj  |  Linki  |  English Version  |  USOS  |  APD

Pracownicy

[Login]

      

dr Krzysztof Pierścieniak, asystent

Jednostka:  Katedra Edukacji Ustawicznej i Andragogiki, Pracownia Pedagogiki Pracy

Funkcje na uczelni:  Przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej,
Kierownik Studiów Podyplomowych - Andragogika,
Członek zespołu ds. przygotowania strategii wydziału

Zainteresowania naukowe:  Edukacja dorosłych w sytuacji pracy. Metodyka szkoleń wewnątrzorganizacyjnych, Pozaformalne i nieformalne rozwiązania edukacyjne dedykowane dorosłym. Szkoły dla dorosłych.

Telefon:  (0-22) 55-308-15

E-mail:  chris@uw.edu.pl

Dyżur:  pok. 422, Dyżur w czerwcu i lipcu w godz. 10.30 - 12.00

Jeżeli ktoś z państwa chciałby przekazać dla mnie materiały, to proszę zostawić je na portierni w teczce nr 9

Urlop:  01.08 - 31.08.2018
10.09 - 18.09. 2018

Pliki cookies w naszym serwisie  |  Ochrona przed spamem  |  Redaktor merytoryczny  |  Webmaster  |  Login