Uniwersytet Warszawski Wydział Pedagogiczny UW
Strona Główna  |  Rekrutacja 2018/2019  |  Poczta  |  Poczta UW  |  Szukaj  |  Linki  |  English Version  |  USOS  |  APD

Pracownicy

[Login]

  

dr hab. Zofia Waleria Stelmaszuk, adiunkt

Jednostka:  Zakład Problemów Społecznych Dziecka i Rodziny

Funkcje na uczelni:  członkini Rady Wydziału, członkini Komisji ds Jakości Kształcenia, opiekunka Studenckiego Koła Współpracy Europejskiej

Zainteresowania naukowe:  środowiskowe uwarunkowania wychowania, wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży z grupy ryzyka społecznego, praca socjalna z dzieckiem i rodziną, systemy opieki nad dziećmi w krajach Unii Europejskiej

Wybrane publikacje:  Współczesne kierunki w opiece nad dzieckiem. Wybór tekstów. Wydawnictwo Akademickie Żak. Warszawa 1999 (praca zbiorowa pod redakcją).

Zmiany w systemie opieki nad dziećmi i młodzieżą. Perspektywa europejska. Wydawnictwo Naukowe Śląsk. Biblioteka Pracownika Socjalnego. Katowice 2001 (praca zbiorowa pod redakcją).

Professional support for violent young people. Results of a comparative European study. 2008 FEL Verlag Forschung – Entwicklung – Lehre Kontaktstelle für praxisorientierte Forschung e.V., Freiburg i. Br. (wspólnie z K. Fröhlich-Gildhoff, A.Wigger, P. Lecaplain, O. Svensson (Eds.)

Developing quality-based support for young people with violent behaviour. Experiences and results of a European research-practice transfer project. 2011 FEL Verlag Forschung – Entwicklung – Lehre Kontaktstelle für praxisorientierte Forschung e.V., Freiburg i. Br. (wspólnie z K. Fröhlich-Gildhoff, C. Kjellman, P. Lecaplain, A. Wigger, (Eds.).

Szanse reintegracji rodziny w systemie opieki nad dzieckiem. W: M. Kolankiewicz (red.) Zagrożone dzieciństwo. Rodzinne i instytucjonalne formy opieki. WSiP. Warszawa 1998, s.108-136.

The Continuing Role of Kinship Care in a Changing Society. W: R. J. Greeff (ed.) Fostering Kinship. An international perspective on kinship foster care. Ashgate. Aldershot/Brookfield 1999, s. 21-33.

Rola i zadania służb społecznych ds. pomocy dziecku i rodzinie. Perspektywa europejska. W: M. Racław-Markowska (red.) Pomoc dzieciom i rodzinie w środowisku lokalnym. Debata o nowym systemie. Instytut Spraw Publicznych. Warszawa 2005, s. 85-106.

Opieka nad dzieckiem. Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. Wydawnictwo Akademickie Zak. Warszawa 2005 s. 838-851 (współautor M. Kolankiewicz).

Poland. W: M. Colton. M. Williams (red.) Global perspectives on foster family care. Rusell House Publishing. Dorset 2006, s. 47-58.

Residential care in Poland: Past, present and future. “International Journal of Child & Family Welfare” Special issue “Residential care: Last resort or positive choice? Lessons from around Europe” 2002, Vol. 5 nr 3, s. 102-111.

Programy wspierania rodziny angażujące społeczność lokalną. Doświadczenia zagraniczne. „Praca Socjalna” 2002 nr 1, s. 52-61.

Helena Radlinska and the Development of Professional Social Work in Poland. W: E. Fernandez et all (eds.) Women participating in global change. University of New South Wales. IASSW Women’s Symposium Publication Committee. Sydney 1998, s. 40-49.

Telefon:  55 308 35

E-mail:  z.w.stelmaszuk@uw.edu.pl

Dyżur:  p. 324, Dyżury w piątki w godz. 11.30-13.00.

W pilnych sprawach proszę o e-mail.

Zaległe egzaminy i zaliczenia będzie można uzupełnić w sesji poprawkowej na początku września. Szczegółowy harmonogram sesji zostanie ogłoszony przez dziekanat.

Urlop:   15 lipca - 30 sierpnia 2018.

Pliki cookies w naszym serwisie  |  Ochrona przed spamem  |  Redaktor merytoryczny  |  Webmaster  |  Login