Uniwersytet Warszawski Wydział Pedagogiczny UW
Strona Główna  |  Rekrutacja 2018/2019  |  Poczta  |  Poczta UW  |  Szukaj  |  Linki  |  English Version  |  USOS  |  APD

Pracownicy

[Login]

      

Profesor dr hab. Anna Wiłkomirska, Profesor zwyczajny

Jednostka:  Katedra polityki oświatowej i badań społecznych nad edukacją

Funkcje na uczelni:  Dziekan Wydziału Pedagogicznego
Przewodniczący Komisji ds Rozwoju Kadry

Zainteresowania naukowe:  Polityka edukacji, Socjologia edukacji,

Wybrane publikacje:  2016 Jaki patriotyzm? Wyd. Difin, Warszawa (razem z A. Fijałkowskim). What form of patriotism?

2013 System awansu zawodowego nauczycieli a jakość pracy szkoły, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa (razem z A. Zielińską). The system of professional advancement for teachers and the quality of school work.

2013 Wiedzieć i rozumieć aby być obywatelem, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa. Knowing and understanding in order to be a citizen

2010 r. Między nieuchronnościa a możliwością. Wychowanie w warunkach zmiany. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa – redakcja naukowa książki (wspólnie z Anną Przecławską) Between inevitability and possibility. Upbringing in changing conditions

2007 r. Kształcenie i wymagany zakres kompetencji zawodowych nauczycieli w krajach Unii Europejskiej w: Kwartalnik Pedagogiczny nr 4 Teacher education and the expected range of professional teacher competences in the EU

2006 r. Kultura, zmiana społeczna, wychowanie: inspiracje i poszukiwania. Culture and social change: bringing inspiration and exploration
Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego – redakcja naukowa książki (wspólnie z A. Grodzkim i D. Świerczyńską-Jelonek).

2005 r. Ocena kształcenia nauczycieli w Polsce, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa. Evaluation of teacher education in Poland

2004 r. Reforma egzaminu maturalnego (razem z R. Dolatą i E. Putkiewicz)
Instytut Spraw Publicznych, Warszawa. Reform of end of school exams.

2004 r. Szkoły publiczne i niepubliczne – porównanie ofert edukacyjnych (wspólnie z E. Putkiewicz) Instytut Spraw Publicznych, Warszawa State and non-state schools - a comparison of the education offered

2004 r. Młodzi obywatele. Wyniki międzynarodowych badań młodzieży (razem z R. Dolaną, K. Kosełą, A. Wiłkomirską, A. Zielińską) Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa

Telefon:  55-308-18

E-mail:  awilkomirska@uw.edu.pl

Dyżur:  pok. 329 lub 120, Uwaga!
dyżur: wtorek, g.10.15 - 11.45

Uwaga!
Dyplomanci, którzy złożą pracę do dziekanatu 10 lipca, obronią się w lipcu.
Dyplomanci, którzy złożą pracę wydrukowaną między do 30 lipca, będą się bronić pod koniec września.
Proszę nie wysyłać do mnie e-maili od 29.07 do 11.09

Urlop:  Przerwa urlopowa 7.08 -11.09.

Zobacz:  

Pliki cookies w naszym serwisie  |  Ochrona przed spamem  |  Redaktor merytoryczny  |  Webmaster  |  Login