Uniwersytet Warszawski Wydział Pedagogiczny UW
Strona Główna  |  Rekrutacja 2018/2019  |  Poczta  |  Poczta UW  |  Szukaj  |  Linki  |  English Version  |  USOS  |  APD

Pracownicy

[Login]

      

dr Ewa Palamer-Kabacińska, adiunkt

Jednostka:  Pedagogiki Społecznej i Pedagogiki Specjalnej, Zakład Badań nad Środowiskami Wychowawczymi

Funkcje na uczelni:  opiekun specjalności Animacja Kultury i Edukacja Nieformalna;
koordynator modułu specjalnościowego Teorii i założeń animacji i edukacji nieformalnej oraz Metody działań w obszarze animacji i edukacji nieformalnej.

Zainteresowania naukowe:  Edukacja nieformalna i pozaformalna, pedagogika przygody – outdoor/adventure eduaction, sztuka w projektach przygodowych, organizacje pozarządowe jako środowisko wychowawcze, ruch harcerski, aktywność fizyczna dzieci i młodzieży.
Członek Zarządu w Fundacji Kamyk działającej na rzecz społeczności lokalnej, kierownik i choreograf Grupy Tańca Współczesnego Salio, instruktor harcerski Towarzystwa Skautowego Horn, współpracuje z organizacjami harcerskimi – członek komisji konkursowej Konkursu na prace naukowe o tematyce harcerskiej (GK ZHP), współpraca drużyn w społeczności lokalnej.

Wybrane publikacje:  E. Palamer-Kabacińska, Taniec w pedagogice przygody. Rekonesans w literaturze, "Kwartalnik Pedagogiczny", nr 2/2017
E. Palamer-Kabacińska, Czeskie doświadczenia w obszarze pedagogiki przeżyć, "Kwartalnik Pedagogiczny", nr 2/2016
E. Palamer-Kabacińska, Korzenie polskiej pedagogiki przygody, w: Kręgi na wodzie, red. A. Janowski i in., Warszawa 2015
E. Palamer-Kabacińska, Pełnić służbę całym życiem? Ruch harcerski jako przykład działań organizacji wdrażających do życia w społeczeństwie obywatelskim, Impuls, Kraków 2014;
E. Palamer-Kabacińska, Edukacja przygodą a harcerstwo - (nie) znane i (czy) zapomniane?, w: Przygoda w edukacji i edukacja w przygodzie. Outdoor i adventure w Polsce, red. A. Bąk, A. Leśny, E. Palamer-Kabacińska,Fundacja Pracownia Nauki i Przygody, Warszawa 2014;
E. Palamer-Kabacińska, Miejsce pedagogiki przygody w naukach pedagogicznych, w: Edukacja przygodą. Outdoor i Adventure w Polsce: teoria, przykłady, konteksty, red. E. Palamer-Kabacińska, A. Leśny, Fundacja Pracownia Nauki i Przygody, Warszawa 2012

E-mail:  e.palamer@uw.edu.pl

Dyżur:  331, dyżur w sesji letniej: wtorek 12.06 g.11:30 - 12:30; s. 331
Proszę o wcześniejsze umawianie spotkań: e.palamer@uw.edu.pl

Pliki cookies w naszym serwisie  |  Ochrona przed spamem  |  Redaktor merytoryczny  |  Webmaster  |  Login