Uniwersytet Warszawski Wydział Pedagogiczny UW
Strona Główna  |  Rekrutacja 2018/2019  |  Poczta  |  Poczta UW  |  Szukaj  |  Linki  |  English Version  |  USOS  |  APD

Pracownicy

[Login]

  

dr Monika Jakubowska, adiunkt

Jednostka:  Katedra Polityki Oświatowej i Społecznych Badań nad Edukacją

Zainteresowania naukowe:  - kultura szkoły
- edukacja szkolna i przedszkolna
- kształcenie nauczycieli
- wielokulturowość, edukacja międzykulturowa

Zajmuje się badaniem edukacji, w szczególności monitorowaniem osiągnięć szkolnych oraz badaniem kultury szkoły. Autorka projektów ewaluacyjnych szkół i przedszkoli, realizowanych w kilku gminach w Polsce. Specjalizuje się w badaniach jakościowych.
Prowadzi działalność konsultacyjną dla zarządów szkół oraz szkolenia dla nauczycieli. Członek Narodowej Rady Rozwoju oraz Advisory Body of EASSE.

Wybrane publikacje:  Pamięć instytucjonalna-magazyn i element kultury szkoły [w:] "Kultura polityka" 18/2015

Transmisja potrzeb kulturowych [w:] Młodzież w społeczeństwie wielokulturowym. Od małej ojczyzny do globalnego świata, Daniel Wiśniewski (red), Warszawa: Difin, 2015

Wychowanie personalistyczne a podejście indywidualne [w:] Przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela. W stronę edukacji spersonalizowanej, red. Stanisław Kowal i Małgorzata Mądra – Kupiec, 2015

Kto wychowuje współczesne kobiety? Kulturowe i społeczne uwarunkowania edukacji dziewcząt [w:] Kobieta w mozaice kulturowej. Wyzwania społeczno-edukacyjne kobiet w perspektywie międzynarodowej, t.II, red. Magdalena Lubińska-Bogacka i Ewa Zawisza, Kraków, 2015

Wychowanie przez działanie (redakcja naukowa), 2012

Kultura dyskryminowana, „Posłaniec”, 9/2009

Edukacja znaczy wychowanie [w:] Batalia o szkołę, R. Legutko (red), Warszawa: CODN 2007

E-mail:  m.jakubowska@uw.edu.pl

Dyżur:  411, środy godz.15.30-17.00
Urlop:  16 VII - 31 VIII

Pliki cookies w naszym serwisie  |  Ochrona przed spamem  |  Redaktor merytoryczny  |  Webmaster  |  Login