Uniwersytet Warszawski Wydział Pedagogiczny UW
Strona Główna  |  Rekrutacja 2018/2019  |  Poczta  |  Poczta UW  |  Szukaj  |  Linki  |  English Version  |  USOS  |  APD

Pracownicy

[Login]

      

dr Agnieszka Kapuścińska, adiunkt

Jednostka:  Katedra Edukacji Początkowej

Funkcje na uczelni:  Koordynator ds. praktyk w przedszkolu

Zainteresowania naukowe:  Zainteresowania naukowe: pedagogika przedszkolna, w szczególności zagadnienia związane z analizą zjawisk wychowawczych, edukacyjnych, społecznych w instytucji przedszkola, funkcjonowanie dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu , komunikacja, partnerstwo w edukacji - współpraca przedszkola ze środowiskiem rodzinnym; Promocja zdrowia w przedszkolu i szkole.

Wybrane publikacje:  -„Karanie w wychowaniu tradycyjnym i antypedagogice” W: M.Karwowska-Struczyk, E.Słodownik-Rycaj (red.) Wokół zagadnień pedagogiki małego dziecka, IBE, Warszawa 2007
-„Mieczysław Plopa, Psychologia rodziny: teoria i badania” W: Kwartalnik Pedagogiczny 3/2007
-Edukacja zdrowotna w podstawie programowej dla klas I–III, W: Barbara Woynarowska (red.) „Organizacja i realizacja edukacji zdrowotnej w szkole. Poradnik dla dyrektorów szkół i nauczycieli szkół podstawowych” Warszawa 2012
- B. Woynarowska, A. Kapuścińska, Przedszkole promujące zdrowie. Propozycja koncepcji i standardów, W: Wychowanie w przedszkolu, nr 8, wrzesień 2012
-A.Kapuścińska, K.Wichrowska,Rozwijanie kompetencji kluczowych w przedszkolu a dobry start szkolny, W: J.Uszyńska-Jarmoc, K.Nadachewicz, Kompetencje kluczowe dzieci i młodzieży. Praktyka edukacyjna, Warszawa 2015

E-mail:  agkapuscinska@wp.pl

Dyżur:  pokój 227,

Pliki cookies w naszym serwisie  |  Ochrona przed spamem  |  Redaktor merytoryczny  |  Webmaster  |  Login