Uniwersytet Warszawski Wydział Pedagogiczny UW
Strona Główna  |  Rekrutacja 2018/2019  |  Poczta  |  Poczta UW  |  Szukaj  |  Linki  |  English Version  |  USOS  |  APD

Pracownicy

[Login]

      

dr hab. Ewa Skibińska, adiunkt

Jednostka:  Katedra Edukacji Ustawicznej i Andragogiki, Pracownia Andragogiki

Funkcje na uczelni:  Kierownik Katedry Edukacji Ustawicznej i Andragogiki

Zainteresowania naukowe:  Edukacja osób dorosłych - wykorzystanie biografii w edukacji.
Uczenie się i nauczanie osób starszych.
Walidacja kompetencji.
Problematyka kobieca.
Edukacyjne pokonywanie sytuacji tranzycyjnych.
Badania biograficzne/ narracyjne - możliwość ich prowadzenia w obszarze andragogiki. Badania jakościowe.

Wybrane publikacje:  Pamięć znaczących osób i wydarzeń w edukacji kobiet (W:)Drogi edukacyjne i ich biograficzny wymiar, pod red. E. Dubas i O. Czerniawskiej, Warszawa 2002
Nauczyciel akademicki w sytuacji urynkowienia edukacji wyższej, (W:)Rynek i kultura neoliberalna a edukacja, pod red. nauk. A. Kargulowej, S.M. Kwiatkowskiego, T. Szkudlarka, Kraków 2005
Mikroświaty kobiet. Relacje autobiograficzne, Warszawa, 2006.
Proces kształcenia seniorów (W:) "Rocznik Andragogiczny 2007"
Cele edukacji dorosłych w kontekście społeczeństwa konsumentów, (W:) Edukacja dorosłych jako czynnik rozwoju społecznego, pod red. nauk. T. Aleksandra, Kraków 2009
„Miasto jako przestrzeń edukacyjna”, W: „Edukacja Dorosłych” nr 2/2011,
„Andragogiczne kształcenie studentów – między rygoryzmem standardów a refleksyjną swobodą”, W: pracy zbiorowej pod red. E. Solarczyk - Ambrozik, Całożyciowe uczenie się jako wyzwanie dla teorii i praktyki edukacyjnej, Wydawnictwo UAM, 2013, Poznań
Jadwiga Nowak w "Kwartalniku Pedagogicznym" -ślad obecności, (W:) Kwartalnik Pedagogiczny nr 4/ 2014
Kariery zawodowe andragogów. Studium empiryczne (red. naukowa), Warszawa 2015 (w tym autorskie teksty: Kariera zawodowa w ujęciu badanych absolwentów specjalności andragogicznej; Pierwsze doświadczenia zawodowe absolwentów specjalności andragogiczej)

Telefon:  022 55 308 15

E-mail:  emskibin@uw.edu.pl

Dyżur:  pokój 211, II piętro, W czerwcu 2017/2018
13 .06. środa, godz. 13.00 -14.30
19.06. wtorek godz. 10.00-11.30.
26.06. wtorek godz. 10.00 -11.00.
Urlop:  
W czasie urlopu nie sprawdzam prac studentów oraz nie odpowiadam na maile.

Pliki cookies w naszym serwisie  |  Ochrona przed spamem  |  Redaktor merytoryczny  |  Webmaster  |  Login