Uniwersytet Warszawski Wydział Pedagogiczny UW
Strona Główna  |  Rekrutacja 2018/2019  |  Poczta  |  Poczta UW  |  Szukaj  |  Linki  |  English Version  |  USOS  |  APD

Pracownicy

[Login]

  

dr Piotr Zańko, adiunkt

Jednostka:  Zakład Interdyscyplinarnych Badań Nad Kulturą

Funkcje na uczelni:  Członek Rady Wydziału

Zainteresowania naukowe:  Kultura alternatywna, kultura popularna, metodologia badań jakościowych (w tym wykorzystanie programów komputerowych wspierających analizę danych jakościowych).

Wybrane publikacje:  Książki:

Zańko P., "Zabijemy was słowami". Prowokacja kulturowa w przestrzeni miejskiej i w internecie, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2012.

Zańko P., Między kontestacją a animacją. Praktyki kulturowe Dariusza Paczkowskiego, WN Katedra, Gdańsk (w przygotowaniu).

Artykuły:

Zańko P., Jawor A., Słowiańska dusza w hiphopowym rytmie. O twórczości Donatana, "Kwartalnik Pedagogiczny" 2016, nr 1.

Zańko P., Culture Jamming in Poland: Between Art and Activism, w: Mazzucotelli Salice S. (ed.), The Urban Gaze: Exploring Urbanity through Art, Architecture, Fashion and Media, Inter-Disciplinary Press, Oxford, United Kingdom 2016.

Zańko P., Jawor A., "Obalanie normalności", czyli debata o związkach partnerskich, "Normy, Dewiacje i Kontrola Społeczna" 2015, tom XVI.

Zańko P., Arcybiskup Michalik na celowniku semiologicznych partyzantów, "Kultura Popularna" 2015, nr 2.

Zańko P., Jawor A., Culture War in Polish Rock Music. Contribution to Research, "Kwartalnik Pedagogiczny" 2015, nr 1.

Zańko P., “Fallen, fallen is Babylon”, Polish punk rock music in the 1980s, [w:] Guerra P., Moreria T. (ed.), Keep it simple, make it fast! An approach to underground music scene, Vol 1, University of Porto, Faculty of Arts and Humanities, Porto 2015.

Zańko P., Tracz P., O praktykach społeczno-kulturowych Dariusza Paczkowskiego, w: Kamińska K. (red.), Sztuka mojej ulicy. Społeczny wymiar street artu, Stowarzyszenie Edukacji Krytycznej, Wrocław 2014.

Zańko P., "Chleba zamiast igrzysk". O subwersjach miejskich podczas Euro 2012, w: Jawor A. (red.), Paradoksy ponowoczesności. O starciach płci, religii, tożsamości, norm i kultur, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2013.

Zańko P., Religia w wytworach wizualnych polskich prowokatorów kultury, w: Rynio A., Braun K., Lendzion A., Opozda D.,(red.), Religijno-moralny wymiar rozwoju i wychowania, Wyd. KUL, Lublin 2012.

Recenzje:

Kukołowicz T., Raperzy kontra filomaci, oraz Węcławek D., Flinta M., Kleyff T., Cała A., Jaczyński K., Antologia Polskiego Rapu, "Kultura Współczesna" 2015, nr 2.

Barber B., Skonsumowani. Jak rynek psuje dzieci, infantylizuje dorosłych i połyka obywateli, „Kwartalnik Pedagogiczny” 2009, nr 3.

Tłumaczenia:

Carducci V., Prowokacja kulturowa. Perspektywa socjologiczna, "Kwartalnik Pedagogiczny" 2010, nr 4 (współautor).

Aktywność naukowa:  Granty:

2017-2020 r.: główny wykonawca grantu NCN: "Etnografia pamięci PRL-u. Kultura codzienności Polski powojennej 1956-1989. Kierownik projektu: Prof. dr hab. Wojciech Burszta. W trakcie realizacji.

Wybrane konferencje naukowe z referatami:

3rd Global Conference Urban Popcultures 12-14 maja 2013, Praga: "Culture Jamming in Poland: Between Art and Activism";

I Kongres Antropologiczny, 23-25 października 2013, Uniwersytet Warszawski: „>>Chleba zamiast igrzysk<<. O subwersjach wizualnych podczas Euro 2012";

Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Tożsamość Słowian Dawniej i Dziś: Język, kultura literatura w badaniach młodych slawistów, 8-9maja 2014, Polska Akademia Nauk, Pałac Staszica, Warszawa: "Słowiańska dusza w hip-hopowym rytmie, czyli o twórczości Donatana";

Twelve International Conference on New Directions in the Humanities, 11-13 June 2014, CEU San Pablo University, Madrid, Spain: "Civil Partnerhips and Sexual Minorities in Polish Political Discourse"

International Conference Keep it Simple, Make it Fast! Underground Music Scenes and DIY Cultures, 8-11 July 2014, University of Porto, Porto: ">>Fallen Fallen is Babylon<<. Polish Punk Rock Scene in the 1980s”;

Fifth International Conference on The Image. The Representation of Possibility: Understanding Change and Continuity through the Image; 20-30 October 2014; Freie Universitat Berlin,Germany: "The Image of the Slavs in Polish Hip-Hop";

Ogólnopolska Konferencja Naukowa Normy, dewiacje i kontrola społeczna – procesy normatywizacji a ład społeczny, 13 marca 2015, Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji, Uniwersytet Warszawski: „>>Obalanie normalności<<, czyli debata o związkach partnerskich”.

International Conference Keep it Simple, Make it Fast! Crossing Borders of Underground Music Scenes, 13-17 July 2015, University of Porto, Porto: ">>I am alone, I will kill you<<. On Gliwice Alternative Scene";

International Conference Keep it Simple, Make it Fast! DIY Cultures, Spaces and Places, 18-21 July 2016 University of Porto, Porto: "Dariusz Paczkowski: total animator";

Eighth International Conference on the Image, 31 October-1 November 2017, Venice International University, San Servolo, Venice: "The Catholic Church in Poland under Semiological Guerrilla Attack"

Seminaria naukowe:

Seminário International: Under Connected. Cenas Musicais Luso-Brasileiras On E Offline, Faculdade De Letras Da Universidade Do Porto, 11 Dezembro 2017: Polish Punk Rock Scene in the 1980s.

Przebyte szkolenia w zakresie metodologii badań jakościowych:

Atlas.ti User Conference 2013. Fostering Dialog on Qualitative Methods, 12-14 września 2013, Centre of Technology and Sience, Berlin Institute of Technology, Berlin.

Staże naukowe:

2-19 grudnia 2017 roku: University of Porto, Faculty of Arts and Humanities, Department of SociologyE-mail:  piotr.zanko@gmail.com

Dyżur:  322, Dyżury podczas sesji egzaminacyjnej: 11.06, 19.06, 25.06, godz. 8:00-9:00. Proszę o mejlowe potwierdzenie spotkania.

Pliki cookies w naszym serwisie  |  Ochrona przed spamem  |  Redaktor merytoryczny  |  Webmaster  |  Login