Uniwersytet Warszawski Wydział Pedagogiczny UW
Strona Główna  |  Rekrutacja 2018/2019  |  Poczta  |  Poczta UW  |  Szukaj  |  Linki  |  English Version  |  USOS  |  APD

Pracownicy

[Login]

      

dr Katarzyna Dworakowska, asystent

Jednostka:  Zakład Filozoficznych Podstaw Pedagogiki

Funkcje na uczelni:  elektor UW na kadencję 2016-2020

Zainteresowania naukowe:  filozofia wychowania

Wybrane publikacje:  1. Wprowadzenie: Antychryst w różanej koronie [w:] K. Dworakowska, K. Matuszewski, J. Wroński (red.), Nietzsche i religijność, Wydawnictwo Officyna, Łódź 2017.
2. Ontologia bezkształtu. Koncepcja istoty ludzkiej w myśli Nietzschego i Foucaulta, WUW, Warszawa 2016.
3. Wyzwanie estetyki egzystencji w myśli Fryderyka Nietzschego i Michela Foucaulta, „Ruch Pedagogiczny” nr 1/2014.
4. Podmiot jako dzieło sztuki w twórczości Michela Foucaulta, „Fenomenologia” nr 11/2013.
5. Granice równości a współczesne kształcenie wyższe, „Kwartalnik Pedagogiczny” 2011, nr 3.
6. Zaratustra jako wychowawca, „Kwartalnik Pedagogiczny” 2008, nr 2 (208).

E-mail:  katarzyna.dworakowska@wp.pl

Dyżur:  p. 319, Środy: 14:20-15:20. WAŻNE: Proszę o wcześniejsze mailowe zaanonsowanie przybycia.

Pliki cookies w naszym serwisie  |  Ochrona przed spamem  |  Redaktor merytoryczny  |  Webmaster  |  Login