Uniwersytet Warszawski Wydział Pedagogiczny UW
Strona Główna  |  Rekrutacja 2018/2019  |  Poczta  |  Poczta UW  |  Szukaj  |  Linki  |  English Version  |  USOS  |  APD

Pracownicy

[Login]

      

dr Aleksandra Szyller,

Jednostka:  Katedra Edukacji Szkolnej i Kształcenia Nauczycieli

Funkcje na uczelni:  Koordynator modułu praktyk

Prowadzone zajęcia:

• Dydaktyka nauczania początkowego
• Edukacja językowa małego dziecka
• Edukacja medialna
• Edukacja przyrodnicza
• Jezyk polski dla nauczycieli
• Metody aktywizujące w przedszkolu i szkole
• Nauczyciel w przedszkolu
• Nauczyciel w szkole
• Nauka i technologia
• Ocenianie w szkole
• Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
• Pracownia problemów opiekuńczo-wychowawczych
• Projektowanie pracy w przedszkolu
• Projektowanie pracy w szkole
• Praktyka pedagogiczna asystencka w szkole
• Praktyka pedagogiczna asystencka w przedszkolu
• Praktyka nauczycielska ciągła (szkoła)
• Praktyka nauczycielska dyplomowa (przedszkole)
• Praktyka nauczycielska dyplomowa (szkoła)
• Praktyka nauczycielska śródroczna (szkoła)

Zainteresowania naukowe:  Literatura dziecięca, media (TIK) w edukacji, edukacja językowa w nauczaniu najmłodszych, psychologia rozwojowa dziecka, gry planszowe w pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

Wybrane publikacje:  • Podręczniki dla edukacji zintegrowanej z perspektywy dorosłych - książka w wydaniu (Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego)

• Podręczniki dla edukacji zintegrowanej z perpspektywy uczniów – książka w wydaniu
(Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego)


• Dyskurs podręcznikowy a dyskurs dziecięcy – odmienne sposoby postrzegania rzeczywistości (artykuł złożony do redakcji Problemów Wczesnej Edukacji)

• Bezrefleksyjna codzienność refleksyjnych uczniów, czyli polska edukacja wczesnoszkolna z podręcznikiem w tle (artykuł w wydaniu, złożony do redakcji Problemów Wczesnej Edukacji)

• Szkoła bez podręczników? Badania partcypacyjne z udziałem dzieci w wieku wczesnoszkolnym (artykuł zlożony do pokonferencyjnej monografii naukowej - Kraków)

• Praca z podręcznikiem w edukacji wczesnoszkolnej, czyli polski przepis na łamanie zasad dydaktycznych. Założenia a rzeczywistość - badania partycypacyjne z udziałem uczniów klas początkowych (artykuł złożony do redakcji czasopisma Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja)

• Edukacja medialna w kształceniu wczesnoszkolnym –założenia a rzeczywistość szkolna
Problemy Wczesnej Edukacji PWE 2014
• Recenzja książki Moniki Wisniewskiej – Kin, Dominacja a wyzwolenie. Wczesnoszkolny dyskurs podręcznikowy a dyskurs dzieciecy, Kwartalnik Pedagogiczny KP 3/2013
• Recenzja książki Renaty Piotrowskiej, Edukacja informacyjna w polskiej szkole, Kwartalnik Pedagogiczny KP 4/2013

Aktywność naukowa:  • Opiekun Koła Naukowego Edukacji Początkowej (Wydział Pedagogiczny UW)
• Ekspert w Fundacji Przestrzeń dla Edukacji
• Autor kursów e- lerningowych dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej
• Prowadzący zajęcia doskonalące dla nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej we WCIESIE (Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjnych i Społecznych), MSCDNIE (Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli (Supernauczyciel)

E-mail:  szyllerola@gmail.com

Dyżur:  228, Na dyżury w semestrze zimowym 2017/2018 zapraszam w czwartki w godz.15.10-16.40

Pliki cookies w naszym serwisie  |  Ochrona przed spamem  |  Redaktor merytoryczny  |  Webmaster  |  Login